>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 81 - 100
Sayfa : 5
Toplam mesaj : 602
10/05/2012 01:55

cillop gibi site. zevkli hazýrlanmýþ fakat daha fazla emek gerekiyor tabii. ben bi umut yer imlerime ekledim ara sýra bi yenilik var mý diye girer bakarým. bu arada kitap pdf'leri konusuna da özen gösteririsen sevinirim aslýnda. piyasada çok büyük türkçe pdf kitap boþuðu var.

baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.
 
04/05/2012 01:11

Allah kimseye haksýzlýk yapmaz.Allah'ýn saptýrdýðý kiþiler saptýrýlmayý haketmiþ kiþilerdir.Eðer o kiþiler biraz olsun güzel yaþasalardý Allah onlarý bu þekilde cezalandýrmazdý.Ayrýca her ayetin bir iniþ nedeni vardýr.Bu yüzden, Allah tarafýndan saptýrýlan kiþilerin anlatýldýðý ayetlerin geliþ nedenlerine bakmak gerekir.Lütfen Kur'a'ný anlamaya çalýþýn.Hem Allah ölüm anýna kadar tevbe hakký vermiþtir insana.Alllah tarafýndan saptýrýlanlara bile.Yeter ki onlar hatalarýný anlayýp Alllah'a yönelsinler.Çünkü Allah,merhametlidir ve baðýþlayýcýdýr.Hoþçakalýn.
 
03/05/2012 23:53

selam Tunay bana mail at. bekliyorum sana bir teklifim olacak.
   
16/04/2012 23:50

gayet güzel bir siteniz var ama bilgilerin kopyalanmamasý biraz kötü
 
18/03/2012 15:47

Sitenizi yeni keshfettmishem. Ço***** gözeldi. Her shey üçün teshekkürler.
   
15/03/2012 14:08

Teþekkür ediyorum. Bundan böyle benim referans kaynaðým olacaksýnýz.
Takdirle karþýlanmasý gereken bir emek harcamýþsýnýz.

Erol Ersin
 
13/03/2012 17:55

ay mavisinde görünür hakikatler.
 
05/03/2012 00:28

Herþey için teþekkür ederim..
 
01/03/2012 04:01

çok gzüel bir site ..rastlantý eserý buldum ..1-1.5 aydýr hergun fýrsat buldukça en azýndan bir kaç yazý okuyorum.yayýnda ve yapýmda emegý geçenlere teþ. ..özellýkle psýkolojýk bölümünde harýka konular var...
 
22/02/2012 19:04

benim size bir kaç sorum olucaktý izniniz olursa.þizofreni bir baba var.ve de kendim hakkýmda endiþeleniyorum acama bana yardýmcý olabilirmisiniz. e mailim birtanem_3382@hotmail.com.lütfennn
 
11/02/2012 22:01

selam adminim siteniz çok güzel harika da diyebiliriz teselli veriyor bi huzur var ama paylaþým yapamýyoruz yani facede falan bunun bir yolu varmý ilginiz için teþekkürler.
 
09/02/2012 05:33

çok güzle bir site.zamanýn nasýl geçtiyini anlamýyorum.gerçektende baþarýlý bir çalýþma.emeyi geçen her kese teþekkürler.
   
19/01/2012 02:33

bu arada ellerinize saglýk demeyi eksik etmek istemiyorum emege saygý... tesekkürler....
 
16/01/2012 23:43

seni takip edenlere saygý duyuyorum. Sana da. yýkýlma . devam edelim direnmeye.
 
13/01/2012 02:08

Bayýldým harikulade ... Baþka söz bulamýyorum.
 
22/12/2011 01:53

Seyyid Nesimi ile ilgili araþtýrma yapýyordum ki bu sitedeki bir yazýyla karþýlaþtým ve fakat adamý materyalist göstermiþler ? Bu adamýn kime aþýk o zaman bu konuda beni bilgilendirir misin ? Hayatý hakkýnda bir bilgi möevcut mu ? Bilinen bir aþk hikayesi var mý ? Varsa kimle yaþamýþ bu aþký ya da aþký iþçin ne yapmýþ ki bu adam bu aþký bu kadar yüceltmekte ? :S
 
18/12/2011 05:43

sizdemi boylesiniz??? 1,2iyi arkadas ve can dostum disinda kimseyle konusmak muhabbet etmek gelmiyor icimden.bilemiyorum yeni bireyler ,insanlar korkutuyor gozumu bir merhabadan ileri gitmiyor.benmi asosyallestim acaba diye panikliyorum:}yoksa insanlarmi degisti...sizdemi boylesiniz??
 
Mesajlar : 81 - 100
Sayfa : 5
Toplam mesaj : 602

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS