>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 61 - 80
Sayfa : 4
Toplam mesaj : 602
27/02/2013 21:49

Merhabalar,

bir arkadas bana sizin sitenizi gönderdi. Antalya yakinlarinda yasiyormussunuz? Arkadas dediki: sen tam bunlarin kafasindasin.
Merak ediyorum, nasil bir hayatiniz var? Nasil kurdunuz? Geciminizi nasil sagliyorsunuz?
Bende isimden istifa ettim, artik ekolojik bir hayat düsünüyorum.
Geri dönüs yaparsaniz cok sevinirdim.
Sevgiler
Meltem
   
27/12/2012 06:21

Böyle içeriði zengin ve ayný zamanda kolay bir site yaptýgýnýz icin size çok teþekkür ederim
 
25/12/2012 17:55

SANA DA ÇOK GÖRMEDÝK

Dert neymiþ desek ?
Çok çektim bilirim dersin.
Hayat desek ?
Yaþamasý güzel ama yaþayamadým dersin.
Sen, kolay yolu seçtin.
Ýþine geldiði gibi yaþamayý tercih ettin.
Bizde çok bocaladýk ama baþaramadýk.
Sakin yaþamayý tercih ettik.
Ondandýr bu sükûnete alýþmýþlýðýmýz.
Anlamadýn halimizden, anlatsak da dinlemedin.
Soru sorduk, cevap vermedin.
Bizde seni anlamadýk.
Ama sana da çok görmedik.
 
20/12/2012 14:14

harikasiniz.cok guzel azeriler beyeniyor
 
11/12/2012 05:20

Gerçekten tebrik etmek istiyorum .. devamlýlýðýný diliyorum her zaman takipteyim .. baþarýlar .
 
10/12/2012 17:50

merhaba uzun zamanlar zevkle izliyorum sitenizi.. çok güzel konular ve görseller var.. acaba paylaþabilirmiyim?
 
24/11/2012 05:10

Sitenizde yer alan arka fon müziklerinizi çok beðendiðimi yazmadan geçemeyeceðim. Özellikle de ''Hakkýmda'' bölümünde sizin paylaþmýþ olduðunuz þiirinizin olduðu fon müziðinin kime ait olduðunu öðrenebilirsem çok sevinirim:) Þimdiden çok teþekkür ederim...
 
23/11/2012 06:11

Merhaba,
Sitenizi benim çok sevdiðim ve iyiki tanýmýþým diyebileceðim, hayatýmda deðerli bir yere sahip olan Gül Haným'ýn tavsiyesiyle ziyaret etme fýrsatý buldum. Sitenizin içindeki her bir kelime,cümle gerçekten çok anlamlý ve de deðerli. Böyle bir siteyi oluþturup bizleri aydýnlattýðýnýz için teþekkürler :) Emeðinize saðlýk. Sevgiler

Zey/\/ep
 
19/11/2012 23:17

Sayýn site yetkilisi,
Sitenizin "makale" bölümünde bulunan "Atatürk ve Ýslâm" baþlýklý makalenin yazarý kim? Ayrýca bu makalede bazý cümle ve paragraflarýn sonunda kaynak dipnot numaralarý bulunmasýna raðmen "Yararlanýlan Kaynaklar" bölümü yok. Böyle olunca makalede verilen bilgilerin hangi kaynaklara dayalý olduðu bilinmiyor. Lütfen bundan sonra yazarý ve kaynakçasý olan makaleleri kabul etmenizi rica ediyorum.
Teþekkür ederim
 
05/11/2012 12:54

Merhaba,
Öncelikle çok ciddi emek sarfetmiþsiniz. Tebrikler. Hikaye bölümündeki hikayelerden beðendiklerimi öðrencilerime okutmayý düþünüyorum. Yalnýz birtakým hikayelerde sanki hikaye bitmiyor, devamý varmýþ gibi geliyor. Telif haklarýnda sorun çýkmasýn için böyle yapýlmýþ olabilir mi, yoksa bütün hikayelerin tam ve bütün olduðuna güvenebilir miyim? Mail adresime kýsa bir cevap yazarak aydýnlatýrsanýz sevinirim.
 
24/10/2012 01:28

ÇOK GÜZEL BÝR SÝTE OLMUÞ ARADIÐIM TÜM BÝLGÝLERÝ BULDUM
 
23/10/2012 22:35

selam

Sitenizi uzun süredir ilgiyle takip ediyorum ve beðeniyorum.
Benimde bir blog sitem var. Bir kitap paylaþým sitesi, bu sitenin adýnýn duyurulmasý için katkýda bulunursanýz sevinirim. Sitemin adresini sitenizdeki kitap bölümüne eklemeniz yeterli olacaktýr.

site adresi:
 
02/10/2012 20:53

Yeni görebildim. Geciktiðime hayýflanýyorum.
 
17/09/2012 03:50

Size komþu olmak istiyorum. Lütfen yakýnýnýzda banada bir veriniz. yaþým 60 artýk þehir hayatý yaþamak istemiyorum. Sizi ziyaret etmek istiyorum. Beni kabul ederseniz çok mutlu edersiniz. Saygýlarýmla.
 
02/09/2012 06:28

Genel manada siteyi beðendim. Emekleriniz boþa gitmemiþ
, lakin arka planda çalan müziðin isteðe baðlý olmayýþý beni rahatsýz etti. Müziksiz okumak istemiþtim çünkü... Bir baþka günde de farklý bir müzik açmýþken o da baþlayýnca sesi tamamen kapatmak zorunda kaldým; bu da keyfimi kaçýrdý ve sayfayý kapattým. Deðiþtirilebilirse -ki bu mümkün- daha iyi olacaðýný düþünüyorum.
Saygýlar
 
28/08/2012 00:48

Merhaba ben Can, sitenizi yeni incelemeye baþladým, makaleleler dikkatimi çekti ve internete girebildiðim süre içinde inceliyorum, ancak ilk olarak beni etkileyen ana sayfada arka plandaki müzik, çok hoþuma gitti ismini ve yazarýný verebilir misiniz? Ýlgilendiðiniz için teþekkür ederim.
 
17/08/2012 04:20

Korkusuzluk peþinde yazýnýzý çok beðendim ama benim gerçekten iyileþmem lazým bana yardýmcý olur musunz?hayatým mahvolmuþ durumda
 
31/05/2012 11:43

öncelikle çalýþmalarýnýz için sizi kutlarým.ben site müziðinden çok hoþlandým bilgisayarýma indirmek istiyorum lütfen bana yardýmcý olun teþekkürler.
 
18/05/2012 06:39

Yüreðinize ve emeðinize saðlýk.Saygýlarýmý sunarým.( Bay:süreyya )
 
Mesajlar : 61 - 80
Sayfa : 4
Toplam mesaj : 602

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS