>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 41 - 60
Sayfa : 3
Toplam mesaj : 604
17/09/2015 21:25

MESAJIM YOK
 
16/09/2015 18:06

BIRAK ÞU ÝNADI

Anlamý yok artýk sensiz buralarda
Sen olmayýnca neye yarar yaþamak
Günlerim geçmiyor çileler içinde
Çok zor geliyor sensizliðe alýþmak

Yemeden içmeden kesildim sende sonra
Ne tatlýyý anýyorum ne de tuzluyu
Senin yokluðunda buralar anlamsýz
Bu ölümsüz sevda sanki dipsiz kuyu

Ne olur býrak þu inadý kara sevdalým
Bir þans taný bana nazlý yârim
Anlamý var mý bilmem þu kararsýzlýðýnýn
Hadi dön geriye etme sevdamýza zulüm

Gecelerim gündüzüme karýþtý
Unuttum artýk kendi adýmý
Senin sevdandan oldum divane
Yeter artýk býrak þu inadý
 
13/09/2015 22:22

Sizi 2010 senesinden beri takip ediyorum ve cok begeniyorum. Cok tesekkur ederim ve basarinizin devamini dilerim. Sevgiyle kalin.RCAV
   
19/08/2015 23:44

sitenizi yeni gördüm çok faydalý ve güzel dizayn edilmiþ...Teþekkür etmek istedim selamlar
 
28/05/2015 22:03

iyi günler sitenizi beðendim ama agsitmat olduðum için renkler gözümü alýyor acaba renkleri deðiþtirebilir misiniz?
 
29/12/2014 07:23

BÝR HOCA DÜÞÜNÜNKÝ;ÝÇÝNDEKÝ SEVGÝYÝ KAÐIDA DÖKME PEÞÝNDE !
Ýnsanlara alýþagelmiþ cumleler ile hitap ettiðiniz de yada iþlerine geldiði gibi davranýþ sergilediðinizde el üstünde tutunabilir;Hatta ayakta bile alkýþlanabilirsiniz !
Fakat alýþagelmiþi bozduðunuzda yada onlarý düþünmeye sevk edecek þeyler üzerinde durduðunuzda hiç düþünmeden üzerinize yürüyebilirler;Çünkü düþünmek yerine ezbere bir hayatý yaþamak onlar için cok daha kolay..Demem odurki bir hoca düþünün alýþagelmiþ sýnavlarýn üzerinde birþeyler için çabalýyor ve bu çaba tamamen suistimal ediliyor.Açýkcasý ezbere dayalý sýnav sistemi bana hiçbirþey katmýyor. Çünkü O kaðýda yazdýklarým BENÝM DEÐÝL,bana ait deðil. Yani benim diyebilmenin manasý YAÞARSAM, HAYATIMA UYGULARSAM o benimdir,benim için faydalýdýr...
Yakýn geçmiþe bakarsa kiþiler hep kendi düþünceleri ile baþarýya ulaþmýþlardýr..
Þ.þimþek
Saygýlar..
 
24/11/2014 00:42

Çok sevdim,çok yararlandým.Emeðinize saðlýk.
 
14/11/2014 00:26

merhaba yazýlarý okumak çok zor çünkü uzun süre göz siyah fon üzerine beyaz harfleri takip ederken yoruluyor,lütfen alýþýlagelmiþ düzende yayýnlar mýsýnýz yazýlarý teþekkürler.
 
20/10/2014 14:58

siteniz harika,enfes,olaðanüstü...
 
31/07/2014 19:42

Merhaba. Felsefe bölümünde yayýnladýðýnýz ünlü düþünürlere ait sözleri görseller ile birleþtirmiþ ve çok doðru seçimler yapmýþsýnýz.
Bu çalýþmalarýnýzdan bazýlarýný Sultanahmet'te bulunan bir otelin lobisinde basýlý olarak duvarlara koymayý düþündük. Ýngilizce olarak bunlarý ayný görseller ile kullanabilmek mümkün müdür. Türkiye'nin de evrensel kuramlara uzak olmadýðýný anlatmak adýna nasýl bir çalýþma paylaþabiliriz.

Þimdiden teþekkürler.

Vedat ZORLUER. 0536 545 71 35
 
01/06/2014 22:36

1 Haziran 2014

Deðerli arkadaþým,

sitinizde yer alan Þeytan isimli Halil Cibran'a ait olan hikayenin çevirmeni kim ve bu Cibran'ýn hangi kitabýnda yer alýyor? Bilgi verirseniz, çok sevinirim kalýn saðlýcakla, Müslüm Yücel.
 
16/01/2014 00:27

Güzel þeyler var çok iyi bir site
 
21/11/2013 06:07

ben birþeyi çok istediðim için belki þanslý deðilim ama biliyorum ki belki istediðim þeylerden çok daha þanslýyým nefes alýyorum nefes veriyorum
 
02/11/2013 14:07

Ya***** iyi hoþ yapmýþsýnýz da, siteye araya bir boþluk bile koymadan 10 sayfa yazý eklemiþsiniz, okuyana kadar dibim çýktý.

Yazýlarý daha okunabilir kýlarsanýz sayfa daha faydalý olabilir.
Gerekli yardým için beklerim:

***************.facebook.com/jackamca
 
30/09/2013 18:45

merak ettim nasil bir site diye , t*****itterdan ogrendim.
 
18/07/2013 17:44

Psikoloji kýsmýnda yer alan baba olmak isimli yazý gerçekten çok güzeldi baþta yazana ve ardýndan burada yayýnlayarak okumamýza vesile olanlara teþekkürü bir borç bilirim.
 
17/07/2013 21:47

DÝYEMEZSÝN
Kalbimin kapýlarý sana her zaman açýk
Seviyorum bak hala seni
Umudumu kaybetmedim
Döneceksin mutlaka geri
Beni yüzüstü býrakýp gidemezsin
Biliyorum sen de beni sevdin
Seni sevmedim diyemezsin
Gülce CENGÝZOÐLU
 
11/07/2013 18:32

Çok güzel bir site hem öyküleri hem þiirleri hem görselliði ile harika bir site emeði geçen herkese teþekkürler.
 
05/05/2013 16:36

selamun aleykum yönetici hocam
güzel paylasýmlarda bulunan sitenizdeki bir konuda ilhan arselin makalesi bulunmaktadýr.bu adam islam dininden uzak ateist birisidir.Güzel paylasýmlar içeren sitenizin bunlara alet etmeyiniz lüften.sitenizi takip etmekteyim güzel paylasýmlar için tesekkür eder.
sizden ricam ilhan arselin konusunun silinmesidir.
bahsi gecen konun linkli ;þimdiden tesekkü ederim ...
 
Mesajlar : 41 - 60
Sayfa : 3
Toplam mesaj : 604

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS