>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 1 - 20
Sayfa : 1
Toplam mesaj : 602
<< nceki
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 31
 
01/11/2022 04:47

harika bir site. bay
   
11/10/2021 11:28

ötef sitesimi bu lov
 
10/10/2021 10:19

bosumboskk
 
15/09/2021 22:49

Teþekkür ederim. Siteniz çok hoþuma gitti. Açýkçasý edebiyata ilgim var, ama edebiyatýn kurallarla sýnýrlý kalmasý fikrine çok karþýyým, sitenizle de bir deneme yazma ödevim hakkýnda araþtýrma yapmak için girmiþtim. Umarým bir gün ben de bir site kurabilecek kadar cesur ve tembellikten arýnmýþ olurum. :)
 
29/08/2021 01:45

Çok kaliteli içerikler paylaþýyorsunuz. Epey zamandýr ilgi ve keyifle takip ediyorum. Tüm ilgi alanlarýma yönelik yazýlar bulabiliyorum. Emeðinize saðlýk, teþekkürlerimi bir borç bilirim. Sevgiler...
   
16/04/2021 08:09

câným siteyi mahvetmiþsiniz. nereye girsem yükle veyahut geri git butonu çýkýyor.
 
24/01/2021 05:36

Merhaba sitenizdeki "Ruh Saðlýðý Yerinde Ýnsan"
Dr. Þenay Yapýcý, Mehmet Yapýcý yazýsýný çok beðendim bir ödevim için kullanmak istiyorum. Kaynakçada belirteceðim. Yazýyý bir yerden mi aldýnýz acaba? Kitaptan alýnmýþ gibi gözüküyor. Eðer öyleyse kitabýn ismini söyleyebilir misiniz?
 
10/11/2020 01:26

Ýyi günler, psikoloji denemeleri ve makaleleri yazýyorum. Size ulaþtýrýp, okunmasýný ve paylaþýlmasýný isterim. Geri dönüþünüzü bekliyorum.
 
15/09/2020 22:44

TEVAZU

Bazen Veliyi,
bazende deliyi dinlemem lazým.

Ayrým yapamam ki ben ;
hem kediyi ,
hemde kelebeði evimde misafir etmem lazým.

Fikrimde, niyetimde itaatkar bir kul olmak.
Yaradana layýk, yarattýklarýna hoþgörüyle
bakan iyi bir insan olmak.

Tevazuyu kibirden ayýran sabrýmla,
Sabrýmý niyetimle birleþtiren merhametimle,
Merhameti hoþgörüyle güzelleþtiren inancýmla,
Ýyi bir insan olmanýn farkýna vardým.

15 EYLÜL 2020
SUAT ACAR
 
08/05/2020 05:01

Merhaba. Sitenizi 2013 yýlýndan beri düzenli olmasa da ara ara takip eden biriyim. Siteyi açtýðýmda belli bir süre sonra çalmaya baþlayan bir müzik vardý ve oldukça etkileyici bir müzik. Sanýrým uzak doðu kültürüne ait. Müziðin adýný öðrenmeme yardýmcý olur musunuz? Teþekkürler...
 
17/03/2020 16:14

selam sitenizde konuya dair arama butonu varmý?
 
05/09/2019 18:03

AMASYA'DA

BEN BÜYÜDÜM; BEN BÜYÜKDÜKÇE
BENLE ÇOÐALDI ALDIÐIM NASÝHATLAR,
AÐARDI SAÇLARIM, AÐARDIKÇA
AZALDI GÖZYAÞLARIM.

DÜÞ ÖNÜME GÝDÝYORUZ RÜZGARIM
AMASYA'DA DOÐDUM, NEREYE MÝ ?
DOÐUDAN ÇIKARIZ YOLA;
DOÐDUÐUMUZ YER DEÐÝL,
DOYDUÐUMUZ YER OLUR.

05 EYLÜL 2019
SUAT ACAR
 
19/04/2019 05:37

KEDÝ SEVER MÝSÝN ?

Bir kedinin kölesi oldum,
Ben o kedinin þoförü de oldum :)
Kedi miyaaav dedi, mamasýný önüne getirdim.
Suyumu da getir dedi getirdim :)

Tersim fenadýr dedi, ardýndan gittim.
Buralar benden sorulur dedi,
Korkumdan ne diyeceðimi bilemedim :)
Ben o kediye, kölesi olduðumu diyemedim.

Kedi beni sevdi, ben kediyi sevdim.
Sevgi, merhamet ve ilgiyle besledim.
Bana çok iyisin dedi, gülümsedim.
Sen Kedi sever misin ? dedi, Evet dedim.

SUAT ACAR
 
08/03/2019 04:42

SEVSEK ( SEVÝYORUZ )

HEP MÝ BÖYLE SEVSEK BÝRBÝRÝMÝZÝ
FIRTINADAN SONRA DA
GÜRÜLTÜMÜZ DEVAM ETSE
AMA HER SANÝYE
ÖZLEYEREK SEVSEK BÝRBÝRÝMÝZÝ

08 MART 2019
SUAT ACAR
 
01/02/2019 14:56

Nihat Genc hikayeleri icin tesekkurler: )
 
15/01/2019 18:44

Tebrikler hoþ bir site
 
24/12/2018 01:55

Derlemeler oldukça hoþ yanlýþlýkla kendimi burada buldum, iyi ki buldum. Lakin çeviriler, cümle yapýlarý, yanlýþ yazýlan kelimeler biraz can sýkýcý. Tebrikler ve teþekkürler.
 
<< nceki
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 31
Mesajlar : 1 - 20
Sayfa : 1
Toplam mesaj : 602

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS