>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 541 - 560
Sayfa : 28
Toplam mesaj : 602
12/12/2008 21:29

yapmanýz gerken psikoloji felsefe den yardým alarak içinizi aydýnlatmak nedenleri ve niçinleri anladýktan sonra fazla kasmadan kendinizi yaþayabilmelisiniz belli bi aþamadan sonra sadece kendinize býrakýn herþeyi yaþayýn gitsin hayat bir denemedir )) öptüm hepinizi
 
12/12/2008 21:28

Antidepresan ilaç kullanan bir insan olarak nil arkadaþýma katýlýyorum.Bu sitede emeði geçen tüm arkadaþlarý kutluyorum.
 
12/12/2008 21:28

site bir harika elinize ve gönlünüze saðlýk.
teþekkür ederim böyle bir site hazýrlayýp bizlere hayatýn ne olduðunu þimdi hatýrlattýðýnýz için
 
12/12/2008 21:28

bu site daha hýzlý büyümeli deðil mi?
 
12/12/2008 21:28

sitenizi gerçekten çok beðeniyorum. kendimi biraz daha çözmeme yardýmcý oldu. bu siteyi hazýrlayanlara teþekkürler
 
12/12/2008 21:28

sitenizi ilk kez ziyaret ediyorum...gayet güzel.çok beðendim.ilk iþim sýk kullanýlanlara eklemek oldu.
 
12/12/2008 21:27

gerçek acý 'ya acý 'da mutluluk verir ya !!!mutlusunuz...ki geceleri yakýp durmalarýnýz kendi alevinizde yanmþlýðýnýz ya mutluluk..kavuþmayý özleten hasretler,tutamadýðýnýz- yetiþemeyip te-eller yüzünden yakdýðýnýz onca geceye raðmen mutlusunuz...öyle olsun bunun adý ise mutluluk.!!!matemi ben de kalsýn,siz yeterki hüzünleri soldurmayýn,zaman yenilip anýlarla kalmayýn.!borandan kardan geçmeyin ve yitirmeyin bahçeleri.
 
12/12/2008 21:27

normalde böle mesajlar yazmak prensipim deðilidir lakin siteyi dolaþýp hayat dair ne istiyorsak burda bulabileceðimi gördüm ayrýca resimlerle butunleþip çok hoþ bir ortam yaratýlmýþ ciddi anlamda. Emeði gecen arkadaþlarýn ellerine saðlýk ....
 
12/12/2008 21:27

Bu Sitede Emeði Geçen Herkezden Allah Razi olsun sen lise son öðrencisiyim felsefe den dönem ödevi aldým kapsamlý olarak sadece bu sitede bulabildim allah razi olsun k.i.b bye
 
12/12/2008 21:27

bilincin derinlerine indikçe insan farkýndalýðý yüksek düzeyde artýyor ve bütün verileri daha saðlýklý iþliyor böylece anlamlý güzel olan þeylere kazýk yemeden ))))) ulaþabiliyorsunuz burdan þu sonuç çýkar bütün kýzlar güzeldir ))
 
12/12/2008 21:26

Antideprasan ilaç yerine her gün girilmesi gerekli bir sayfa, inanýlmaz huzur, mutluluk veriyor bana. Resimler, felsefe bölümü çok hoþ bir uyum içinde. Ýyi ki varsýnýz ve iyi ki bu sayfaya emek vermiþsiniz.
 
12/12/2008 21:26

merhaba siteye ilk defa tesadüfen baktým.çok güzel olmuþ elinize saðlýk. resimler inanýlmaz çok beðendim tebrikler
 
12/12/2008 21:26

bu siteyi çok seviyorum gerçekten çok güzel resimler þiirler ..felsefe vs hepsi çok iyi bunu bize sunduðunuz için tþk ederiim sitenin içeriði çok güzel menüler biraz daha belirgin olmalý dikkat çekici olmasý açýsýndan
 
12/12/2008 21:26

buna tanýklýk etmemi saðladýðýn için saðol ay mavisi bana ay kokusunu getirdin
þu siteye kundalini yide serðiþtirmeli
 
12/12/2008 21:25

felsefe sosyoloji psikoloji ve þiir hiçde yadsýnamýycak kadar yoðun çekiliyor hayatlardan içeriye derin dehlizlerden
 
12/12/2008 21:25

kalktýðýmda ilk aklýma gelen pc ay mavisi motive olabilmek çok güzel bu sitede dünyama güzellik katabiliyorum.......tek güzellik bu olsun songül kardeþim bu sitee olman güzel...
 
12/12/2008 21:19

düþ ve serap çölün aslý ve astarý--herþey vardýr --ve düþ görmektir diyor bir þair ne kadar düþ te olsa hayatýmýz bazý incelikleri bilmek bu yolda kalbin ve aklýn susuzluðunu gideren yolda paylaþabilenlere selam olsun...
 
12/12/2008 21:19

bu site ismi þiiri içeriði fotoðraflarý sistemi ve dizayný ile bir harika
teþekkür ederim
dünyama açýlabildiðin için
 
12/12/2008 21:19

felsefeyi sitenizde cok güzel yansýtmýssýnýz.sýtenýz felsefe gýbý sonsuz olur umarým.face of live felsefe
 
12/12/2008 21:19

felsefeyi seviyorum diyobiliyorsa insan bilmiyordur aslýný astarýný...hem zordur muhabbete taraftar kýlmak nicelerini...güzel alan ise paylaþýlmak istenmez.*****paylaþýlan da ratýk güzel deðildir...aslý bunu anlamk...ben ce tabi....
 
Mesajlar : 541 - 560
Sayfa : 28
Toplam mesaj : 602

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS