>
 

Aymavisi
Anla, selletir ve Yaama Dntr...

AyMavisi benim dnyam, sizin de varsa paylamaktan ekinmeyin.

 

sminiz : *
Mailiniz : [P]
Varsa Siteniz :
Mesajnz : *

Ltfen Resimdeki Drt Harfi Girin :
If you can read this, don't touch the following text fields.If you can read this, don't touch the following text fields. 

Mesajlar : 161 - 180
Sayfa : 9
Toplam mesaj : 602
1 ... 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ... 31
10/06/2010 00:50

ben bir felsefe aþýðýyým ve gerçekten böyle faydalý içeriklerin olduðu bir sitenin var olduðunu bilmek güzel ve rahatlatýcý. bazý insanlar üþenmez bazýlarýnýn ipi önde götürmesi gerekir, sende onlardan birisin... felsefe bölümünde daha fazla makale görmek isterim... eline yüreðine fikrine saðlýk...
 
09/06/2010 19:51

Selamlar.. Uzun zaman oldu girmeyeli -askerlik mâlum- , çok deðiþmiþ site ve süper bi' görünüm kazanmýþ.. Emeði geçen herkese teþekkür etmek farzdýr..

Bir öneri olarak; Hikaye ve Makale bölümlerindeki baþlýklara yorum yapýlmasýný istiyorum.. Yorumlar yapýlarak birbirimize de ýþýk tutmuþ oluruz diye düþünüyorum... Teþekkürler..
   
30/05/2010 20:52

Þiir bölümünde Sohrab Sepehri'nin þiirlerine de yer verirseniz sevinirim.teþekkürler.
 
30/05/2010 20:05

þahane bilgilerinizi paylaþtýðýnýz için gönülden teþekkürler :)
 
29/05/2010 04:07

MANTIÐIM, KALBÝM VE BEN

Elime, yüzüme bulaþtýrmadan bu ayrýlýðý
Çýkýp gelsen diyoruz, Mantýðým, Kalbim ve Ben
Günleri biriktirip hasretin var demek yerine,
Yerini söylesen de biz gelsek diyoruz
Mantýðým, Kalbim ve Ben

Gözyaþlarýmdan sonra gökkuþaðý çýkmaz belki,
Sen gelsen de gökkuþaðý sevincini sende yaþasak diyoruz.
Dað, daða kavuþmaz ama Seven, sevdiðine kavuþur belki
Sen gelsen de, Ayrýlýðý; elimize, yüzümüze bulaþtýrmasak diyoruz
Mantýðým, Kalbim ve Ben

19 MAYIS 2010
Suat ACAR
 
28/05/2010 20:07

Slm aradan uzun zaman geçti ....siteyi ziyaret etme þansým olmadý....
ayný enerji ile de*****am ettiðinizi görmek ii geldi...
 
23/05/2010 18:34

Biz en çok devrimi sevdik
Aslinda biz en çok ismi devrim olan
Kizlari sevdik
Asklar yasakti benim ülkemde
Bizde devrimi bir kiz diye sevdik
Sevmenin diger adidir bizde devrim
Tüm asiklar devrimcidir bizde
Oysa hiç devrim olmadi benim ülkemde
Yani biz hicbir zaman ismi devrim olan devrimci bir kiza
'Seni seviyorum' demedik
Diyemedik,dedirtmediler
Biz böyle yaptikca
Birileri darbe yapiyordu
Bizim olmadigimiz yerlerde
Biz yoktuk oralarda
Çünkü o sirada soguk bir hapishane duvarina
' Ya devrim Ya ölüm' yaziyorduk
Fakat kimse anlamadi bizi
' Ya devrim, Ya ölüm' ne demekti
 
23/05/2010 18:31

tebrik ederim mükemmel bir site
 
13/05/2010 17:42

hayatýnýn hatalarýný yapan babama yýllardýr ugrasýyorum,dogrularý göstermek için ama hiçbiþey nafile gelmiyo emeklilik sonrasý büyük degiþiklik gösterdi nasýl yardýmcý olurum bilemýyorum her taþýn altýnda derman arýyorum ona olan saygýmý sevgimi yitirdim.Ama yinede onu atamýyorum insanlýk görevimi sonuna kadar yapmak adýna annem adýna evliligini kurtarmak adýna yazýlarýnýzý okudum sayfanýza ulasmýyorum zorluk cekýyorum bana yardýmcý olun lütfen....
 
05/05/2010 03:19

Bir gün batýmý...
Gün doðumunun habercisi...
Her mevsim kendisini hissettiren
Umutlarý sabaha taþiyan portakal çiçeði
Hüzün ,umut,yaþam kapýsý sanki...
 
04/05/2010 03:42

Yazýlanlar kadar resimler de harika.Yazýlanlarýn içeriði ve çaðrýþtýrdýklarýyla bu kadar uyum saðlayabilir resimler.Kutluyorum.
 
02/05/2010 00:33

SEN ÇOK GÜZELSÝN

Gözlerin çok güzel
Gözlerin, gözlerime bakýnca daha da güzel
Ellerin çok sýcak
Ellerin, ellerimin içinde daha da sýcak,

Adýn çok güzel
Adýn, Adýmýn yanýnda daha da güzel
Sen çok güzelsin
Güzelliðin, hayallerimin içinde daha da güzel

Suat ACAR
 
18/04/2010 07:51

Gercekten özenle ve cok anlamli hazirlanmis güzel bir site.
bu yüzden bu siteye emegi gecenlere tesekkür ediyorum.
olumlu elestirebilirim.
ve sitenizi favorilerime ekledim.
tesekkürler..
 
18/04/2010 02:26

þiirlerimi ve yazýlarýmý paylaþabileceðim bi site bulduðuma çok sevindim buna fýrsat verdiðiniz için çok teþekkürler aklýmda kalan þiirlerimi gönderdim yazýlarýmýda paylaþmak isterim beðenip yayýnlarsanýz mutlu olurum þimdiden teþekkürler.
 
04/04/2010 04:43

Sanrý, þüpheyi yarattý ve kadýnýn kulaðýnda þüphe oldu inanç..inanç; elma kadar yeþil cehennem kadar kýrmýzý...
 
24/03/2010 15:31

Sitenizi 2 yýldýr sürekli ve zevkle takip ediyorum.Özellikle felsefe þiire olan ilgim nedeniyle..Mükemmel içeriðe sahip ve her yýl kendini yenileyen içeriðiniz doyumsuz bi dünya sunuyor bana.Ruh dünyamýzýn sýnýrlarý geniþliyor..Emeðinize sonsuz teþekkürler,düþünüþ ve güzellikleri paylaþýmda mutluluk yolunda önemli bi katkýnýz var.Özellikle felsefe bölümünde kullanýlan resimleri çok beðendim.mail olarak alabilirsem çok mutlu olurum.teþekkürler Tunay...
 
24/03/2010 05:53

fotoðtaflar çok güzel ve kurmuþ olduðum facebook sayfasýnda yayýnlamak istiyorum fakat alamýyorum yardýmcý olurmusunuz.
***************.facebook. hayatl etmektir birþeyi istemek
 
17/03/2010 17:09

selamun aleykum benim size bir sorum olacaktýr.5 yaþýnda bir kýzým var supyan kursuna gönderiyorum orda kendi yaþýtlarýyla iletiþim kurmuyor ne yapmamý önerirsiniz...
 
16/03/2010 06:28

AYRI GEL EY AÞK !

Yüreðimin boþ odalarýnda yankýlanýrken sesin,
Ayrý gel Ey Aþk ! Ayrý gel
Gözyaþlarým, yaðmurda kaybetmeden izini
Ayrý gel Ey Aþk ! Ayrý gel

Þeker, tuza karýþmadan
Ateþ, buza dokunmadan
Mutluluk, dertlerle buluþmadan
Ayrý gel Ey Aþk ! Ayrý gel

Saçým, sakalým daha fazla aðarmadan
Sensizlik, gönlüme taht kurmadan
Gençliðim, yolunda heba olmadan
Ayrý gel Ey Aþk ! Ayrý gel

Ýçinde ayrýlýk olmasýn,
Mutluluk, bize yan gözle bakmasýn
Hasretin varken; Zaman, bu kadar ÝLGÝSÝZ kalmasýn
Ayrý gel Ey Aþk ! Ama çabuk gel

SUAT ACAR
 
1 ... 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ... 31
Mesajlar : 161 - 180
Sayfa : 9
Toplam mesaj : 602

 

 


 

Powered by : AlexGuestbook © - infos_spam.php?lang=english','down',350,280,'scrollbars=yes')">Note to spammers

Skin design by : Un prof belge en vadrouille
Valid
XHTML | CSS