Türkiye ve Din

Yaşar Nuri Öztürk


1945'te Bayburt'ta doğan Öztürk ilk eğitimini babasından Kur'an-i Kerim okuyarak aldı. 9 yaşında hafız olan Yaşar Nuri, 10 yıl klasik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra, üniversiteye tekrar dünerek 1980 yılında "İslam Felsefesi" nde doktorasını tamamladı. 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Ortadoğu, Afrika ülkeleri, Balkanlar, Avrupa ülkeleri, Amerika, Kore ve Japonya'da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan üztürk Fransa'nın Grenoble üniversitesi'nde çalıştı. New York'ta "İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sufi Düşünce" dersleri okuttu. Çalışmalarını Türkçe, Arapça, Farsça, Ingilizce ve Fransızca ile yürüten Yaşar Nuri 1978 ve 1982'de "Türkiye Milli Kültür Vakfı" üdülünü kazandı. "İslam Düşüncesi" ile ilgili Türkçe ve Ingilizce 20'yi aşan eseri bulunan ve Yeniden Yapılanma adlı eseri Türkiye'de 1 milyonun üzerinde satış yapan üztürk Istanbul üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dekanı olarak gürev yapmaktadır.Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler;

Türk insanının çok büyük bir misyonu vardır. Türk insanı maalesef bazı hatalar yüzünden kendışıne tanınan kredileri iyi kullanmamak gibi bir günah işlemiştir. Kredileri iyi kullanamamıştır. Buradan doğan açığı kapatmak için büyük bir gayretin içinde olmak borcundadır. İkincisi, yaşadığımız çağın süratle birbirini izleyen gelişmelerine kendışıni adapte etmek için iki alt başlıklı bir gayret sergilemek durumundadır:
Mevcuda uymak ve çağın bulundugu çizgiden bir daha geri kalmamak üzere bir gayret,
Kendisini geri gütürmek üzere ellerinden tutup arkaya doğru çeken düşmanlarını saf dışı bırakmak ve onların karşı hareketlerini etkisiz kılmak üzere bir gayret.

Bütün insanlığın kaderi bu! Yani başkaları bir birim gayretle gürevlerini yerine getirebileceklerse bizim 2-3 birim gayret sarfetmemiz gerekmektedir. Bu kaderi biz seçmemiş olabiliriz. Fakat unutmayalım tarih boyle büyük misyonlar yüklediği kitlelerde ilerki zamanlar içinde çok büyük değerler çıkarır ve insanlığa buralardan çok büyük hayır ve bereket faydaları hazırlar. İnsanımız boyle bir kaderi taşıdığı için başka kitlelerin uyudukları kadar uyumak hakkına maalesef sahip değildir. Geçenlerde bir dergi, Türkiye'nin en ünemli dergilerinden birisi, kapak yapmış ve oraya benim de çok hoşuma giden bir süzümü koymuş:
"İslam dünyası uyumak hakkını kaybetmiştir." diyorum.

Evet, Türk insanları içinde ve üncelikle Türk insanının doyasıya uyumak gibi bir hakkı yoktur. Bu manada hepimiz bir misyon taşıyoruz. Ve bu misyonda ağırlık aydınlıkla doğru orantılıdır. Ne kadar aydın bir Türkseniz o kadar ağır yük altındasınız demektir. Dolayısıyla biz artık belli meziyetler taşıyan mevkilere gelmiş insanların daha fazla keyif çatmaları gibi bir eski anlayışı sürdüremeyiz. Tam tersine daha iyi yerlere gelenler daha fazla aydınlık taşımalı daha çok yorulmalı, koşmalı, sorumlu olmalı yani çile çekmelidir.

Bunlar büyük bir kamu şuurunun bizden beklediklerine cevaptır. Bundan isteseniz de kaçamazsınız. Kaçarsanız insan olmanın onur borcuna ihanet etmiş olursunuz. Şu anda burada bulunmamız bu yoğun gayretin bir uzantısıdır. Ve buna ben millet olarak mecbur oldugumuzu ifade etmek için bizim bir büyük seferberlik içinde olmamız gerektiğini süylüyorum. Biz, bir takım ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi bir takım insanlara havale ederek çağın ününde ayağa kalkamayız ve insanlık kervanının iyi yerlerinde yürümek gibi bir bahtiyarlığa ulaşamayız. Bizim büyük bir seferberliğe ihtiyacımız var. Belli insanların taşıyacakları bir yük bizi insanlık kervanının arkalarında kalanları toplama durumundan çıkaramaz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş devrini anlatan bir tarihçi -ben gençlik yıllarımdan beri bunu hafızamda taşıyorum- diyor ki:
"Anlar (o üncüler) gayret kuşağı kuşandılar, bir yıllık işi bir ayda, bir aylık işi bir gunde, bir günlük işi bir saatte yaptılar."

Muhteşem bir aksiyon vazifesinin çok basit bir halk dili ile ifadesidir. Bir günlük işi bir ayda, bir aylık işi bir gunde yapanlar bizim maruz oldugumuz sıkıntıları aşamazlar. Tarihçinin dediği gibi tersine çevirmek ve 24 saatte birkaç günlük iş yapmak mecburiyetindeyiz.

Tabii batışlarda bunun tersi oluyor. Ayni Osmanlı'nin batışında oldugu gibi. Bir yıllık iş birkaç yılda, bir aylık iş bir yılda ve bir günlük iş birkaç haftada yapılmaya başlanır. O zaman işte, düşüş, çüküş ve yıkılış vardır, varlığın kanunudur bu. Biz seferberliğe muhtacız topyekün ve bu seferberlik kelimesinin altıni ısrarlı bir şekilde çiziyorum. Bu bir ifade esnekligi değildir, bir fantazi değildir. çok ciddi ve bugünkü Türkiye için hayati bir kavram olarak düşünüyorum. Bazen Kurtuluş Savaşı öncesine atıf yapıyorum. O yeni bir Kuvai Milliye ruh ve şuuru icap ettirdi diyorum. Bu ille işgal ordularına karşı verilmek durumunda değildir. Başınıza bela olan neyse onu yenmek zorundasınız. İşgal ordularından daha kötü sıkıntılara maruz bırakacak olumsuzluklar olabilir, bugün vardır bu. başka aşamayız bu illeti. Şimdi toplantımızın ana konusu TürkIYE VE DİN'e gelelim:

Türkiye ve Din konusuna bir cümle ile girelim. Din, Türkiye'de bugün Türk insanının ve Türk ülkesinin aleyhine kullanılıyor. Bir cümle ile özetlemek istersek, bu bir cümle ile böyledir.

Hanımefendiler, Beyefendiler;
Türkiye için bugün din dediğimiz zaman sakın bunu Din Bilgisi anmak, müftülerin, vaizlerin, din bilginlerinin, ilahiyat profesörlerinin vaaz vermesi, dinin inceliklerini anlatması, sizi heyecanlandırması ile ilgili olarak düşünmeyin. Türkiye'nin din bağlamındaki sıkıntısının bunlarla ilgisi yok! Bunlar bugünkü Türkiye için dinin fantezileridir. Bunlarla harcanacak vaktimiz yoktur. Çok ciddi başka bir bağlamda olarak bakmamız lazım. O da şudur:

Türk insanının bin yıllık dini, bin yılı askın hizmet verdiği ve tarihin ününde, o dine en büyük hizmeti verdiği bir din Türk insanının tahribi için bir numaralı manipulasyon aracı olarak kullanılıyor. Eger Türk insanının bundan en ufak bir kuşkusu olursa mahvolur. Ve tarih asla affetmez! Ne demektir bu? Bu şu demektir: Türkiye üzerinde tarihin her devrinde tahrip emelleri olmuştur. Hiç eksilmeden ve hep artarak. Bu Türkiye'nin coğrafyasından kaynaklanır, tarih içinde sergilediği aksiyonların rahatsız ettiği menfaatlerden kaynaklanır. Nerden kaynaklandırırsanız kaynaklandırın. Türkiye üzerinde her devirde büyük iştahlar yoğunlaşmıştır. bugün bunlar en ileri aşamadadır. Türkiye'nin etrafında bizim dinimizin nüfus kağıdını taşıyanlar başta olmak üzere, onlar da dahil demiyorum, başta onlar olmak üzere akıl almaz bir düşmanlik çemberi mevcuttur ve Türkiye'yi tahrip bu çemberi vücuda getiren kitlelerin adeta bir numaralı meselesidir. Bir gayrimuslim devlet hangi emellere, iştahlara sahipse, bağlı bulunduğumuz dinin kitabının kardeşimiz diye ilan ettiği bir Suriye, bir İran da aynı iştahlara, eğilimlere hatta işbirliğine sahiptir. Ortak bir paydaları var: Türkiye'yi tökezletmek ve perişan etmektir. Ve hiçbir istisnası yok. Bir tek istisna bile yok. Birisi su istiyor, birisi Istanbul'u, birisi Edirne'yi, öteki Kars'ı, kimisi güneşi, kimi denizi istiyor ama hepsinin ortak noktası, birleştikleri payda Türkiye'nin tahrip edilmesi. Bunu senelerce ideolojilerini kullanarak gerçekleştirdiler. Tahrip için birbirini destekleyen bir kuvvet halinden çıkarılıp birbirini tahrip eden karşı kuvvetlere dönüştürülmesi lazımdı, ideolojiler senelerce bu iş için kullanıldı. Bizim faşist ve komunist diye birbirlerini kurşunlayıp, toprağa düşüren gençlerimizin sayısı binleri buldu.

Bir ülkenin hayatındaki bu yaraları sıradan ilaçlarla kapatamazsınız. Günahtır, bu çocuklarımız bitmiştir. Ve bugün, ilahlaştırarak birbirlerini kurşunladıkları ideolojiler kendi yurtlarında gebermiştir! İdeolojiler gitti şimdi, Berlin Duvarı yıkıldı. Şu anda ideolojiler bir motivasyon aracı olmaktan çıkmıştır. Ama Türkiye üzerindeki hesaplar bitmemiştir. Bunları sahnelemek için yeni bir takım değerler bulmak, yeni motivasyonlar keşfetmek, oluşturmak lazım. İste burada listenin başında din vardır. Türkiye öyle bir noktaya getirildi ki dinin aleyhimizde kullanılmasının ardında enternasyonal nefes vardır. Bu olmadan bu kadar zalimce din Türkiye'nin aleyhine kullanılamaz.

Türkiye'de hiçbir istismar, para-pul kaygısı dini bu şekilde ülke aleyhine kullandırtamaz. Bu dısarıdan kotarılmaktadır. Bilmezsek çok yanılırız! Türkiye'nin dini, Türkiye'yi tahrip için akıl almaz bir şekilde kullanılıyor. Bunu bizim insanımıza finanse ettiriyor, bizim insanımıza yaptırıyorlar! Nasıl? Bu, konuşmamızın konusudur. Aynı evin aynı odasında yatan, aynı safta namaz kılanlar arasında uygulanmaktadır. Din içinde, bu tahrip hedefine uygun biçimde insanımızı parsellere bölme nasıl gerçekleştiriliyor?

1- Dindeki kelimelerin ifade edemeyeceği kadar büyük olan cehalet. Türkiye'de İslam adı altında ortalarda dolaşan, edebiyatı yapılan, sloganları atılan hatta saltanat aracı yapılan bu dini insanlığa getiren Kur'an'ın ve tanıtan Hz. Muhammed'in bıraktığı din değildir. İlk bileceğimiz şey budur. İslam adı altında dolaştırılıyor, başlığı Kur'an'dan alınmıştır. Fakat bunun muhtevasının Kur'an'dan onay alması mümkün değildir. Eğer Türkiye sokaklarında dolaştırılan, hatta Türkiye'deki mabetlerde ihya edilmeye çalışılan dinin, Kur'an'ın getirdiği din olduğu ve Kur'an'dan onay alabileceğini düşünürseniz yanlışa kurban gidersiniz. Bu bütün İslam dünyası için böyledir. Ama burada konumuz Türkiye'dir. İslam adı altında seyr-u sefere konulan din İslam değildir. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif bir Kur'an Müfessiri olarak bu yaraya parmak basıyor, diyor ki; Kur'an'ın getirdiği din yıkılmış, onun yerine birileri İslam adı altında başka bir din koymuştur. Safahat' daki özgün ifadesiyle:

"Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun
Yıktın da din-i mübin'i, yerine yeni bir din kurdun"

Bir defa Kur'an'ın dini (din-i mübin) yıkılmış, yerine İslam adı altında bir din kurulmuş. Bununla da yetinilmeyip nasılını da söylüyor Mehmet Akif! İslam'ın peygamberine atfedilen yalanların uydurulması ile bu iş başarılmıştır. Yani Akif'e göre ve ondan önceki İslam büyüklerinin 6 asır boyunca söylediklerine göre Kur'an'ın dini yıkılırken, İslam'ın muazzez peygamberine isnat edilen yalanlar, bu kurulan sahte dinin temel malzemesini oluşturmuşlardır. Akif bir de çıkış yolu gösteriyor:

"Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı
Asrın idrakine söyletmeli İslam'ı"

Eger İslam diye bir değer kabul ediyorsak bunun bir tek yolu; Kur'an'la İslam arasındaki gereksiz herşeyi aradan çıkarıp, İslam'ı yeniden tanıtmak.

Türkiye'de din meselesinin işte bütün bunları düşündüğümüzde bizi altını çizmeye zorladığı ilk gerçek şudur: Türkiye'de din konusunda korkunç bir cehalet vardır. Din, bu dini getiren Kur'an'ın dini olmaktan çıkmıştır ve çıkarılmıştır. Ve kimsenin bundan haberi de yoktur. Din diye ihya ettiğimiz şeylerin, Kur'an'ın kısa hayatından kovmak istediği birçok şeyle dolu olduğunu bilmiyor kimse. Öyle bir din yaşatılıyor ki topluma, Kur'an'a sorduğumuz zaman bunları insan hayatından kovmak istiyor Kur'an, bırakın kovmayı bunlar din yapılarak kitleye takdis ettiriliyor! Bunun arkasında altı birkaç defa çizilecek siyahlıkta bir cehalet var. Kimse dini bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor! Esasen bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son 250 yılında kendisini kemiren ve yıkan belanın da ta kendisidir. Çok net konuşuyoruz. Osmanlı'nın da son 250 yılında dinin arkasında Kur'an yoktur. Bir din yasatılmıştır ama arkasında Kur'an yoktur. Cumhuriyet'e geliyorsunuz. Arkasında Kur'an olmayan dini, sahte dini, hurafe dini dışlıyor hatta yıkıyor. Cumhuriyet'i tanımanızı rica ediyorum. Cumhuriyet bunu yıkmakla kalmamıştır. Bu yıkılası hurafe dininin yerine gerçek dinin konması için Cumhuriyet'in attıgı çok ciddi 2 adım vardır. Fakat biz maalesef Cumhuriyet'e de ihanet etmişizdir. Cumhuriyet Kur'an'ın arkasına dini koymak için atılacak ilk 2 adımı attı. Fakat onun arkasından Cumhuriyet'in çehresi de değiştirildi. Ve Cumhuriyet'in esprisi, ruhu, hedefi dejenere edildi. Söyleyeceğim iki musibet tip tarafından. Ve Kur'an tekrar Cumhuriyet'in arkasına konacakken oradan tekrar çıkarıldı. Ve bizim bugün Cumhuriyet döneminde de yaşadığımız dinin arkasında maalesef bu vardır. Ne demek istiyorum? Şimdi sizi Cumhuriyet'i düsünmeye çağırıyorum. Tabuları, kabulleri, prefabrik tespitleri bir kenara bırakalım. Cumhuriyet'i Şeyhülislam çocukları, torunları ve müftüler kurdular. Baş mimarının asker olması bu gerçeği değiştirmiyor. Onlar kurdular ve hurafeyi yıktılar. Ama Cumhuriyet mimarları dini yıkmak gibi bir niyet taşımıyorlardı. Bugün taşıyorlardı şeklinde gösterenler, enteresandır; Türkiye'yi tahrip etmenin de öncülüğünü yapanlardır ya da öncülerine alet olanlardır. Birisi dine küfrediyor Cumhuriyet ile ilgili aynı şeyi söylüyor, öbürü din slogancılıgı ile hayatını geçiriyor o da aynı şeyi söylüyor. Zaten bunda bir bit yeniği olduğu belli. Aksi olsa 180 derece birbirine ters bu iki kutbun aynı paydada birleşmeleri mümkün olmaz. Demek ki birşeyi ortak düşmanlarını tahrip etmek için kullanıyorlar. Biri 24 saat Allah'a sövüyor ve Cumhuriyet'e sövüyor ve Kur'an'a sövüyor. Öbürü 24 saat Allah'ı istismar ediyor, dini istismar ediyor; o da onunla birlikte Cumhuriyet'e ve kurucularına sövüyor. Türk insanının burada başka bir delil aramasına gerek yoktur. Neyin ne olduğu ve çıkış yolunun ne olduğu bunun içinde gizlidir. Mevlana Celaleddin-i Rumi muhteşem bir ilkeye dikkatimizi çekiyor. Diyor ki:

"Yolu, doğru yolu bilmiyor olabilirsin. Ama sana bir prensip vereyim, bunu kullanırsan doğru yolu bulmakta zorlanmazsın. Eşeğe bakacaksın, eşek ne yöne gidiyorsa, onun tersine gideceksin."

Eşek negativitenin, çirkinin, egoizmin ve kötünün sembolüdür Mevlana'nın dilinde. Şimdi bakın, basketçilerimiz Yunanistan'a gidiyor spor karşılaşması için. Oynadıkları salonun duvarlarına Atatürk ve Cumhuriyete söven pankartlar asılıyor. Ayni şeyi Türkiye'de cami avlularında yapanlar var. Aynı şeyi Türkiye'de çağdaşlık edebiyatı yapılan ateism kokan salonlarda yaparlar. Bu ne biçim bir rastlantıdır ki, bunların üçü de aynı şeyi yapıyorlar. İşte burada eşeğin gittiği yön bellidir ve doğrusu da bunun tersidir. Bunu Türk insanının farketmesi lazımdır. Ve adeta Süleymaniye minaresine çan takmak için İstanbul'u işgal edenlerle, Süleymaniye avlusunda namaz kılmaya uğraştığını söyleyen birileri iş birliği yapmış gibi görünüyor. Böyle bir kader var şimdi Türkiye'nin hayatında. Evet, Cumhuriyet'i kuran irade ve kurucu mimarlar hurafeyi yıktılar dedik ama, dini yıkmak gibi bir niyetleri yoktu. Tam tersine kovdukları hurafenin yerine gerçek dini koymak istediler ve bunun için yapılması gerekenin ilk bölümünü yapmışlardır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın! Şimdi anlatacağım:

Dünyanın neresinden, hangi siyasi iradeyi Kurtuluş Savaşı'nın ardından getirip Cumhuriyet'i kurdursanız toplumu "davar sürüsüne" çevirmiş ve toplumu yöneten Allah'ın gölgeleri ve bir de yönetilen kullar gibi ikiye ayırmış tam bir zalim mantıklı anlayışı süpürüp atıyorlar ve yerine bir Cumhuriyet idaresi koyuyuyorlar. Şimdi bunu yapan insanların toplumun hayatından dışladıkları hurafenin yerine gerçek dini koymak için neler yapmaları lazım sorusuna bütün akılların vereceği bir tek cevap vardır ve onu yapmışlar. Ne yapmışlardır? TBMM'nin kararıyla yapmışlardır. Simdi sizi tekrar altını çizeceğim tarihi bir mesaj üzerinde düşünmeye, sizi Elmalılı Tefsiri'ni düşünmeye çağırıyorum. Elmalılı Tefsiri'nin macerasında Türk insanının bugün muhtaç olduğu bir numaralı mesaj vardır. Ben "Yeniden Yapılanmak" adlı kitabımda buna 3 sayfa yer verdim ve bu 3 sayfa için 36 TV programı yaptım.

Elmalılı Tefsir'i üzerinde düşündüğünüz zaman Türkiye'nin başını derde sokan problemlerin çıkış noktasına gidiyorsunuz. Nedir Elmalılı Tefsiri? 9 ciltlik bir tefsirdir. Ve ikincisi Cumhuriyet'i kuran irade ve Cumhuriyet'in mimarları, o gun İslam dünyasının en büyük Müfessiri olan Elmalılı Hamdi'yi çağırıyor ve ona diyor ki:

"Biz hurafeyi yıktık, kovduk ama dini yıkmak, kovmak gibi bir niyetimiz yok. Tam tersine Kur'an'ın elinden alınan dini, Kur'an'a teslim ederek yeniden insanımızın hayatına sokmak istiyoruz. Sen bizim insanımızla Kur'an'ın tanışması için bunu tercüme ve tefsir et." O da meclisin bu kararına saygısını ve şükranını ispat ederek bu ünvana layık olmak istediğini söyler ve kabul eder. Elmalılı Tefsiri'nin ilk baskısı 1936'dır. Atatürk'un ölümünden 2 yıl ünce. Şimdi bir şeyi daha düşünmeye davet ediyorum. Atatürk'ü düşünmeye davet ediyorum. Göğüslerine teneke rozetler takarak sokağa fırlayıp 'Atatürkçüyüm' diyenlerden ve Atatürk'e sövmeyi dinlerine temel ibadet yapan iz'ansızlardan zihninizi ve kendinizi sıyırarak düşünun. Atatürk TBMM'den bunun yapılmasına ilişkin kararı çıkarıyor. Bunlar tefsirin ilk baskısının ön sözünde yazılıdır. Bir şeyi daha vicdanınıza tevdi etmek istiyorum. O tefsirin sonraki baskılarından şu anlattığım macerayı giriş kısmından çıkarmışlardır. Niçin çıkarmıslardır? Yine Kur'an'a sövenlerle, Kur'an'ı sömürenler orda da beraberdir. Atatürk'e ordan prim çıkmaz. Kur'an'a sövenler diyor ki: 'Atatürk'ün bu dine sadık olduğu, hizmet etmek istediği, Kur'an'a bağlı oldugu anlaşılır, çıkarın!' Atatürk'e sövmeyi din yapanlar, din tuccari yobazlar da 'Atatürk'ü ordan çıkarın ki millet Atatürk'u dinsiz bilsin, biz rahat sövelim!'......çıkarmışlar......

Şu Türkiye'de son yıllarda dine fatura edilerek Cumhuriyet'e ve Atatürk'e yapılan küfürleri anımsamanızı istiyorum.

Elmalılı'ya bu görevi meclis veriyor. Şimdi Atatürk'ün tarihe bıraktığı büyük bir mesaj vardır. Ben bu Elmalılı Tefsiri'ni TBMM'nin başı, Türk Devletinin başı sıfatıyla yapmıyorum sadece, gönlümle yapıyorum demek için Meclis'e diyor ki: 'Siz kararı çıkardığınız zaman bunu milletin bütçesinden değil, bunun finansmanını ben kendi paramdan yapacağım'

Birinci adım bu. İkinci adım ne olabilir? Bir dini, hurafelere boğulmuş bir dini bu hurafelerden kurtarıyor. Bu dinin 604 sayfalık muhteşem bir ilahi kitabı var. Bu kitaba bu dini tekrar teslim etmek üzere bir irade 9 ciltlik dev bir eser halinde bu dinin mensubu milletinin diliyle ve meclisin kararıyla! Elmalılı bu işi yaptığı zaman din tüccari, hurafe tüccarı yobaz, Elmalılı'ya: 'Mustafa Kemal'in ajanı', 'duzenin adamı' demiştir. Onu da bilmeniz lazımdır! Bunu diyenlerin torunları hatta çocukları bugün Elmalılı Tefsiri'ni satarak servetler yapıyorlar, mahalleler satın alıyorlar. Bunu da bilesiniz! Aynı adamlar!
Elmalılı Tefsiri'ndeki mesaj muhteşemdir. Onun alt başlılklarıyla devam ediyoruz. Birinci soru: Atatürk'un İslam ile munasebeti nedir?, Atatürk İslam denince ne anlıyor?
'Efendim, Atatürk bir yerde mevlüt okunurken ayağını indirmiştir' geçin bu serserileri! Bu ilkellikleri geçin! Bunlarla hiç birşey ispat edemezsiniz! Öbürü de diyor ki: 'Atatürk dine mine karşıydı, çünkü ben gördüm, mevlüt okunurken ayak ayak üstüne atmış oturuyordu.'

Bunlarla Atatürk'un dindarlığını ya da dinsizliğini ispat eden ilkel mahluklar dinliyoruz senelerdir. Başka birşey daha Atatürk'ün din ve İslam ile ilgili fikri mi kardesim? Kılıcının da tersinin kestiği zamanlarda, karnını doyuracak parayı bulamadığı bir zamanda; bu parayı verip, bu tefsiri yaptırmıştır! Atatürk'ün dini mi? Elmalılı Tefsir'indeki din ne ise, Atatürk'ün dini odur!. Atatürk'ün İslam'a bakışı mı? Elmalılı Tefsiri'ndeki İslam'a bakış ne ise, Atatürk'ün İslam'a bakışı odur! Bunu teneke rozetle Atatürkçülük yapanlarla, din adına Atatürk'e söven Cumhuriyet düşmanlarına aynı anda ithaf ediyorum! Elmalılı Tefsir'ine bakacaksın. Cumhuriyet'i kuran iradenin din konusunda ne anladığı orada saklıdır. 9 cilt halinde. Satır aralarından birşeyler keşfetmeye filan da gerek yok. 9 cilt halinde binlerce sayfa. İşte Cumhuriyet'in dini odur! Birşey daha... 70 yıl geçmiş aradan. Bir tek din okulunun olmadığı Türkiye'nin bugün 32 tane İlahiyat Fakültesi vardır. Bunlardan birinin dekanı da benim. Hariçten gazel okumuyorum. 24 yıldır da bu İlahiyat Fakülteleri'nde hoca sıfatıyla fiilen bulunuyorum. Böyle bir Türkiye'de bugün İslam İlimleri konusunda bir numaralı müracaat kaynağı Prof. Yaşar Nuri Öztürk için de Elmalılı Tefsiri'dir. Biz din meselesinde Cumhuriyet'i kuran iradenin ortaya getirdiği o eseri 2. sıraya düşürecek hiç bir şeye tenezzül etmiş değiliz! Dinden saltanatlar demiştik, dinden servetler demiştik. Fakat hala Elmalılı Tefsiri'nin bırakın önüne geçmeyi, yanına yaklaşacak bir eser vücuda getirilmiş değildir. Bunlar din konusunda çok şeyler söyler!

İkinci adım, yine meclis kararıyla bu defa hadis alanında bir numaralı kaynak sayılan Buhari'yi yine devrin büyük hadis bilginlerini çağırarak 12 ciltlik bir tercüme ve yorum halinde çıkarmıştır. Onun da ilk baskısı 1930'lu yılların sonunda Diyanet tarafından yapılmıştır. 12 ciltlik Buhari tercüme ve yorumu. Türkiye Cumhuriyet'i Tarihi boyunca hadis alanında da onun yerine koyacağımız ikinci bir çalısma yoktur. O halde, biz Cumhuriyet'e hıyanet yerine sadakat şuuru içinde olsak; Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte bize din meselesinde nasıl yol alacağımız ve çıkış yolunu nerede bulacağımız da gösterilmiştir. Fakat maalesef Atatürk'ün ölümünden sonra bu atılan iki adımın da üstü örtülmüş ve Cumhuriyet'i kuran iradenin bu konudaki tavrının tam tersine bir gidiş takip edilmiştir. İşte onun sonucunda geldiğimiz nokta budur. Ve tabii Elmalılı Tefsiri'nde tecelli eden dini ışık, bilgi aydınlığı yerini izbelerde türetilen korkunç bir karanlığa bırakmıştır.

Şimdi Türkiye'de din meselesindeki cehaletin, bilgisizliğin fatura koçanı buraya mal edilir. Bu cehalet, arkasından dini istismarı getirir. İzbelere itilmiş bir değer, güneşten ve oksijenden mahrum bırakılmış bir değer izbelerde katran üretmiş ve günün birinde çatlaklar bulup fışkırmıştır. Şimdi Türkiye'de herkesin yüzüne, gözüne katran sıçramıştır. Bununla da kalmıyor, gözlerinize vuruyor ve sizi ayakta tutacak herşeyi tehdit ediyor. İşin buraya geldiğini Türkiye'nin anasını ağlatmak isteyen enternasyonal odaklar takip ediyorlar. Haaaa işte burda, diyor ki: 'Su katran izbelerden sokağa fırladı, şimdi Türkiye'nin ayağını kaydırıp bunu değerlendirelim.' Tepe üstü yere yuvarlanması için sürekli bastırıyor. Esasında dünyanın neresinde İslam'ı Kur'an'ın dışına çeken karanlık hurafe hareketi varsa hepsi, İslam'ın düşmanları tarafından finanse ediliyor ve destekleniyor. Müslümanlar burada sadece piyon olarak kullanılıyorlar ve dini ihya ettiklerini zannediyorlar! Şimdi bakın genel manzaraya:

İdeolojiler çökmüş, Berlin Duvarı yıkılmış, din yeniden bir numaralı değer olmuştur insan hayatında. Toynbee 1940'da yazdığı kitaplarında Batı'nın dikkatini çekerek şöyle diyor:

"Dikkat edin, ideolojiler çöküyor. Yeniden yükselen değer din oluyor. insanlık dinlerin bünyesinden reçeteler çıkarmaya çalışacaktır. Hesabınızı ona göre yapın." Toynbee İngilizce konuşan Batı'nın bir numaralı adamı, büyük felsefe tarihcisi ve tarih felsefecisi. Ana eserinin adı "Civilization on Trial". Fransızca konuşan Andre Malreaux (Kültür Bakanı) çağa damgasını vurmuş, Marksist kökenli bir düşünce adamıdır. Malreaux da:

"Önümüzdeki yüzyıl ya dinler yüzyılı olacaktır ya da hiç birşey." diyor. Birisi ruhçu, düşünce adamı, diğeri marksist, materyalist bir düşünce adami. Ama ikisi de aynı şeyi söylüyorlar ve söyledikleri çıkmış. Bir numaralı değer. O halde insanlığa ayırd edilmek için de bu değeri kullanırlar, insanlığı tahrip etmek için de bu değeri kullanırlar. Türkiye'yi tahrip etmek için de bunu kullanıyorlar.

Nasıl yapıyorlar? Din halkta bilgi zemini tamamen mahvolmuş bir değer. Türk insanı kendisine bu dini getiren 600 küsür sayfalık kitabın içinde kaç tane sure olduğunu bile bilmiyor! Açıp okumadı! Böyle bir niyeti de yok! O kadar bilgisiz ki Kur'an'da aşure tarifi arıyor, Kur'an'da nasip açmak için sure arıyor, Kur'an'da cennet vizesi vermek için sure, ayet arıyor. Ve inadina Türk insanını tahrip eden bütün hareketlere karşı sığınacağı tek liman olan Kur'an-ı Kerim'i bir kere açıp okumak gibi bir kaygıya düşmüyor. Ne yapıyor? Yanık sesli hafız arıyor. Veya mezarlıktan birilerine okutarak babasına, dedesine cennet vizesi alaçağını zannediyor. Yemin ederim Kur'an-ı Kerim dininde böyle bir vize müessesesi yoktur! Boşuna dedenizi,babanızı rahatsız etmeyin! Bırakın uyudukları yerde uyusunlar!

Kur'an'ın insanlığın ününde bir iddiası var. Ben cennetin yolunu gösteriyorum diyor. Ve açık meydan okuyor. Daha iyisini gösteren varsa buyursun diyor. Yalnız Kur'an küfürü bile cennete gönderme gibi bir değer getirmemiştir. Ben diyor, gösteriyorum, en ideal olarak cennetin yolunu ben gösteriyorum. Daha iyisini yapan varsa buyursun diyor. Haaa bir şey daha yapmıştır! İnsana cehenneme gitme özgürlüğünü de vermiştir. 'Ben bu yolu gösteririm ama, insanın boynuna pranga vurarak insanı bir yere gütürmem. Boynuna pranga vurulmuş bir varlığın gütürüldüğü yer cennet olmaz, hayvan ahırı olur' diyor. Kur'an bunu istemiyor! Kur'an'ın cenneti hayvan ahırı değildir. Ne demektir? Özgür iradesiyle insanlar seçim yaparak oraya giderlerse orası cennet olur. Onun için Kur'an cehenneme gitme özgürlüğünü tanıyan bir kitaptır, hem de cehennemin dibine kadar gitme özgürlüğünü vermiştir. Aynen Kur'an'ın ifadesidir bu! Bunlardan hiç kimsenin haberi yok! Din olarak yaşadığımız şeylerin Kur'an'dan onay alıp alamadığını düşünmek gibi bir kaygımız yok! Ve birileri Kur'an dininin başlığını kullanarak yeni bir din kurdular ve bu dini insanımıza yaşatmak istiyorlar.

Bu dinin içinde neler var? Bu dinin içinde Kur'an'dan bir şeyler elbette var. Onu tamamen usturayla sıyırmış gibi sıyırsalar dikiş tutturamazlar. Ama bilesiniz İslam adı altında insanımıza dikte ettirilen, şırınga edilen, lanse edilen -ne derseniz deyin- dinin içindeki; İslam'dan çok Arap, Emevi, Bedevi örfleridir. Kur'an Bedevi'ye de müslüman ol diyor, adam olmak için. Birileri İslam adina bize Bedevi yoğurdu yediriyor. Şimdi bir İslamizasyon hareketiyle mi karşı karşıyayız, bir Arabizasyon hareketi ile mi karşı karşıyayız? En ilginç sorulardan biri de budur. Kur'an'ın geldiği devrin ve coğrafyanın örfleri dinleştirilerek, kutsal kılıfı geçirilerek bize yutturuluyor! Ve bir manzara karşımıza çıkıyor. Bir din ki; Kur'an okuyanların içi ürperir!

Traş olanları cehennemlik ilan eden, masada oturarak yemek yiyenleri zındık ilan eden bir din! Bir din, Kur'an'ı açıyorsunuz, en büyük düşmanı olarak ilan ettiği şirk -yani yedek ilahları ortak koşmak- bir numaralı düşmanıdır Kur'an'ın. Bu şirkin çocuklarından bahsederken mesela Tevbe Suresi 6. ayet de şöyle diyor; bunlar sana komşu olmak, yakınlaşmak isterlerse, onlara da bu imkanı ver. Ver ki Kur'an'ın mesajını duysun, tanısınlar. Şirkin çocukları yani müşriklere bu imkanı ver diyor. Bir evrensel komşuluk esprisidir bu. Müşrikler için Ehl-i Kitap olan Hıristiyanları, Musevileri demiyorum. Onlara İslam'ın muazzez peygamberi hem de hayatının son yılında heyetlerine Medine'deki mescidini günlerce açmış ibadet etsinler diye. Şimdi turistleri camiye sokmuyorlar. İkinci olarak Kur'an o kadar emin ki kendi mesajından en büyük düşmanı olan putperestlerin bile onu tanımaları halinde ona ısınacaklarını kabul ediyor. O ayetin meali aynen şudur:

"Müşriklerden biri sana komşu olmak, yakınlaşmak isterse onlara bu imkanı ver. Ver ki Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı dinleyebilsinler."

Şimdi siz yakınınızdaki bir Hıristiyanla bırakın müşriği bir Musevi ile selamlaşırsanız zinhar günaha girerseniz. Aynı adam 3 gün sonra bakıyorsun, papazla, hahamı önüne katmış gidiyor. Nereye gidiyor? Belediyede para verilecekmiş, onu almaya gidiyor! Şimdi dinin bütün değerleri böyle altüst edildi! Tabii bunun sonucu ne oluyor? Kur'an'ın dini çağın ününde rezil oluyor. Tabii ki Kur'an'daki din rezil olmaz. O Kur'an'dadır ve Kur'an rezil olmaz. Allah'ın kitabıdır. Ama bizim hayatımıza çektiğimiz, din diye soktuğumuz şeyler rezil oluyor! ve bizim şahsımızda İslam nefret unsuru haline geliyor!

Değerli Dinleyenlerim;
Dinin altından bütün felaketlerin kaynağı olan bu cehaleti Türk insanının çıkarıp atması lazımdır. Bu din düşmanlarıyla barışır ve yaşar. Bu dini düşmanları asla tökezletemez ve yıkamaz. Bu dini perişan eden cehalettir. Onun için dikkat edin, Kur'an'ın ilk emri OKU'dur. İnsan hayatından önce neyi kovmak istediğini Kur'an insanlığa ilk emri ile bildirmiştir: OKU. Yani cehaleti defet! İkinci ayet tercümesi vahyedilen; kaleme ve yazdıklarına yemin eden ayetlerdir. Birinci emir oku, ikinci emir kalemi ve yazdıklarını kutsa. Yani önce oku, sonra yaz, eser üret, adam ol, kısaca. Ondan sonra ayağa kalk! Kur'an'ın ilk emrini İslam dünyası nasıl çiğnemiş görüyorsunuz. En az okuyan kitleler arasında müslüman kitleler var. Kur'an'ın dediğinin tam tersi. yaşadığımız gunlerde Kur'anın ilk emri OKU! olmaktan çıkarıldı! İlk emri kendisinden olmayana söv, o hale getirildi. Gökten taş düşse bunu müslüman nüfus kağıdı taşımayanlardan biliyor. Öyle bir şuur felaketi, bir karanlık yarattılar.

1.5 milyarlik İslam dünyası, kullandığı tuvalet kağıdından arabaya kadar hiçbirşeyde imzası yok! Sadece hazır alıyor, yiyor. Kambur gibi insanlığın sırtında! Ve ne kadar açık ve eksik varsa onu da o ürettiği, değerlerini alıp kullandığı insanların sırtına yüklüyor. Kendisinin hiçbir günahı yok. Ve eleştiremezsiniz.. Gözünüzün üstünde kaşın var dedin mi, 'işin gücün yok da müslümanları mı eleştiriyorsun' diyor. Yani bu müslümanlar başkalarının ürettiklerini yiyecekler, kullanacaklar, keyif çatacaklar, sonra da öldükten sonra da cennet bunların olacak!

Onun için oturup tartışıyor Edison cennete gider mi, gitmez mi? Işığını yakıyor. Kardeşim Edison cennete gitmeyecekse -çoktan gitmis te Kur'an'a sorarsanız- gitmeyeceğini düşünuyorsan, o zaman sende Muhammedi bir vicdan varsa Allah'a yalvar! 'Şu adam, insanlığa bu kadar hizmet etmiş, bunu Yarabbi cennete koy sen. Senin lütfun bunu kurtarır' de. Ayıp bu, cennete gitmesin diye mücadele ediyor. Niçin ediyorsun mücadele? Hz. Peygamber 'İnsanlara teşekkürü olmayanın, Allah'a şükrü olmaz' diyor. Sen bu adama teşekkür borçlusun!. Esen temenni etmekle hiçkimseyi Allah cennete koymaz. Allah senin müstahdemin değil! ama senin vicdanından beklenen, -sen rahmet olan bir peygamberin evladı değil misin?,- sana düşen onun cennete gitmesi için gayret göstermek değil mi? Sana yakışan bu değil mi? Hatemi Tai gibi azılı bir putperest için Hz. Peygamber dua ediyor, 'cömertliği yüzünden Allah'ım onu mükafatlandır, acı' diye...Sen bu peygamberin çocuğu değil misin? Ne istiyorsun? Edison zaten çoktan cennete gitmiş. Çünkü müşrik değil Edison. Kur'an açıkça söylüyor. Müşrik olarak ölmemiş bir insan, Allah ne kadar hesap sorar, azap eder ayrı ama sonunda kurtulur ve cennete gider. Şirk batırır insanı! Edison müşrik değil, Kur'an'da açık yeri var. Derdin ne, insanlığın ününde Edison'u cennetten uzak tutmak için uğrasıyorsun? Sonra da diyorsun ki: 'bu dinsizi kurtar'. Buna inanirlar mı? Edison'u cehenneme gönderen bir din olmaz olsun demezler mi?! .....Diyorlar!!..........

Yani Edison'u cehenneme gönderen bir dini siz 21. yuzyılın ününde bu sizi kurtarır diye insanlığa nasıl kabul ettireceksiniz? Edison'la iş bitiyor mu? Bakın nerelere geliyor dindeki cehaletin istismara hazırladığı hamurdan üretilen şeyler?

Bunlar Türkiye'de aynı mabetin on safında namaz kılıyor. Daha avluya çıkmadan o, ona kafir diyor; o, ona zındık diyor. O, onun çocuklarını piç ilan ediyor; o, ona nikahsız diyor. Niye? Çünkü birisi bir partiden, öbürü öbür partiden; birisi bir tarikattan, öbürü öbür tarikattan; birisi bir mezhepten, öbürü öbür mezhepten. N'oluyor Kur'an'ın dini!? Muhatabı insan olan, bütün insanlığı Allah'ın kucağı gibi sarmak isteyen bir din, bir takım kliklerin özel dini, özel manifestosu oluyor. Kur'an Allah'tan Alemlerin Rabbi diye bahsediyor. Peygamberden Alemlerin Rahmeti diye bahsediyor. Bunlar Allah'ı kliklerinin şefi, peygamberi de onun genel sekreteri yaptılar. Parti defterine bakıyor, tarikat defterine bakıyor. Orada kaydın varsa inanıyorsun, yoksa kafirsin! Gün doğarken deftere kayıt oluyor. Sabahtan aynı adam Evliyaullah oluyor!, akşamdan kafir! Şimdi, Kur'an dininin ölçüleri insan egosunun iştahlarına endeksleniyor. bakıyorsun Türkiye'de din, parti dini oluyor!

Din bırakın bizim insanımızı kucaklamasını, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbuna, Nijerya'dan Sibirya'ya kadar, hatta çağ farkı gözetmeden bütün insanlığı kucaklamak istiyor. Kur'an'ın dini bu! Siz ne yapıyorsunuz!? Bir insan, bu dinin evrenselliğine bu darbeyi vurduktan sonra bunun bütün pratiklerini 24 saat hiç durmadan icra etse bile, Kur'an'ın anladığı anlamda bu adamın dini mini yoktur! Çünkü yaptığı iş, dinsizliğin en zehirlisidir! Nereden bileceksin? Bunları Kur'an söylüyor size! Ve Kur'an'dan iki insan rahatsız Türkiye'de. Din meselesinin en dikkat çekici noktalarından biridir bu:

1- Dine, Allah'a, ruha, ahirete söven adam, yani inkarcı. Bu rahatsız Kur'an'dan, gayet doğaldır.

Bir tip daha Kur'an'dan rahatsız:

2- Akşama kadar din sloganı atan, dinden servetler yapan, dinden saltanat yapan, dini kimseye bırakmayan. Hatta Allah'ı sollamaya kalkan din adına! O niye rahatsız?

Cevabı Kur'an'da. Çünkü Kur'an bunlara din adına kendilerinde vehmettikleri hakkı ve yetkiyi vermiyor. Kur'an-ı Kerim bunlara Allah'ın vekili gibi hareket etme hakkı vermiyor. Peygamberlik bitmiştir diyor Kur'an-ı Kerim. Hiçbir insanın veya grubun Allah'ın vekili sıfatıyla insanları yönetme, yönlendirme hakkı yoktur. Adam Allah'ın vekili sıfatıyla kitleyi peşine takıp gütürmek istiyorsa, bu adam Kur'an'dan niçin rahatsız olmasın söyler misiniz?

Kur'an diyor ki: Bir insan başkalarına iftira etmişse -20 tane ayet var Kur'an'da bunu düzenleyen, Nur Suresi'nde- insan haklarının ihlalinde en ağır mueyyideye, iftira suçuna girmiştir. İnsan onuruna indirilen en büyük darbedir. Bir adam iftira etmiş ve iftira ettiği belgelenmişse bu adamın ebediyyen tanıklık etme hakkı yoktur diyor Kur'an. Kur'an bunu diyor mu? diyor... Açın Nur Suresi'ni ilk 3-4 sayfayı okuyun. Orada vermiştir. Siz şimdi Türk parlamentosuna bakın! Allah'ın kullarına iftirayı sanat yaparak oralara gelmiş bir yığın şerefsiz adam var orda! Kur'an dini din olursa, bunlar nasıl din istismarı yapacaklar? Dün, Diyanet İşleri Başkalığı'na getirdiği adamı, sonra politik çıkarlarına uymayan yorumları olduğu için bilim adamıymış, takva sahibiymis, insanlığa şu kadar sene hizmet etmişmiş hiç umurunda değil! Derhal kafir ilan ediyor! Kur'an ona bu hakkı verir mi!?

Bir Pis Damar İslam'ın ilk günlerinden beri müslüman camiasının başına bela olmuştur. Şimdi o pis damara da dikkatinizi çekeyim, zehirli kan taşıyan bir damar. Nedir o damar?

O damar İslam'ın muazzez peygamberinden sonra en büyük insan unvanını alan Hz. Ali'yi İslam'ın mabedinde kafir oldu diye katletmiştir! Dikkat edin! Kim Hz. Ali? İslam'ın peygamberine ilk iman eden erkektir. bütün hayatını İslam'ın peygamberine, İslam hizmetine adamış, Velilerin Şahı ünvanı olan bir insan. Peygamberin verdiği iki ünvan var ona:
1- İlim Beldesinin Kapışı
2-Konuşan Kur'an.
Bu Hz. Ali'ye İslam'ın mabedinde hançer saplıyor, öldürüyor onu secdede ve kafir olduğunu ilan ediyor. Dikkat edin! Evimi yıktı, tarlamı aldı diye değil! Keşke öyle olsa! Yetmiyor, o pis damar, onun kudurgan şehveti ve hırsı doymuyor bununla! Hz. Ali'nin evlatlarından birini zehirliyor, öbürünü Kerbela Çölü'nde doğruyor, kadınlarının ırzlarına geçiyor, mallarını talan ediyor! Doyuyor mu?! Yine doymuyor!.. İslam mabedinde 76 yıl, peygamberin evladına lanet okuyor!

Şimdi bu pis damar geri geliyor. Türk insanı şunu bilecek, adamı dün Diyanet İşleri başkanı yapan, ertesi gun kafir ilan edenler o pis damarın uzantılarıdır. Bunlardan kim imanına onay beklerse Allah belanızı verir. Bazıları 'Efendim ben uğraşayım da, bu bana müslüman desin' gayretindedir. Demez kardeşim!, Hz. Ali'ye müslüman demeyen sana der mi? İmanınıza Allah'tan onay alma gibi bir kaygıya düştünüz mü yolunuz Kur'an'a çıkar. Şöyle söyliyeyim başka bir şekilde; yolunuz Kur'an'a çıkmıyorsa Allah'tan onay alamazsınız. O zaman imanınız birilerinin vesayeti altındadir.

Vesayet altına girdiniz mi din sizin keselerinizi boşaltma aracı olur. Sizi Allah'la kucaklaştırmak için bir imkan olmakan çıkar. Mezhebin dinleşmesi, partinin dinleşmesi, tarikatın dinleşmesi bunlardır.

Dindeki bu korkunç zulüm ve kahır haline gelmiş cehalet Türk insanını kendi diniyle mahvedilmek gibi bir noktaya getirmiştir. Ve bugün aklı başında herkes dinle aleyhimize oynanan oyunların başımıza açacağı felaketlerin işgal ordularının başımıza açacağı felaketlerden daha büyük olduğunu düşünüyor. Dindeki cehalet, dinin ideolojileştirilmesine imkan vermiştir. Kur'an'dan koparılan din idelojileştiriliyor, İslam ideolojileştirildikçe perişan oluyor. Siyasal İslam diyorlar şimdi buna. Yani bunu müslümanın siyaset yapması manasında kullanıyorsanız çok yanlış, o çok yanlıştır. Gerçek müslüman siyaset yapsa da keşke, insanlık görse siyaset nasıl rahmete dönüşür. Ama İslam'ı siyasi çıkarlar için bit pazarı metaına çevirenler müslümanca siyaset yapmazlar. Onlar İslam'ın baş belasıdır! Bu ikisini birbirine katmayın. Onun için müslüman siyaset yapmaz gibi bir saplantıdan kurtarın kendinizi. Biz tabii müslüman görmediğimiz için, İslam'ı sömüren bir takım varlıkların ortaya koydukları kirli faturayı İslam'a çıkarıyoruz, bu yanlıştır! Siyaset insan hayatının olmazsa olmazlarındandır, hayatın kendisi siyasettir. Siyaset yapsın insanlar. Kur'an "hayırlarda yarışın" diyor. Yani güzel ve iyi üretmede yarışın diyor. Bu kişisel de olur, ekiple de olur. Ama hayır üretmek başkadır, dini saltanat aracı yapmak başkadır. Nasıl ayırırız? 'Hayır üreteceğim, en iyisini ben yapacağım' diyebilir bir adam ama bir yere kadar. 'Benim dışımdakiler cehennemliktir' diyen Kur'an'ın anladığı anlamda zındıktır. O halde dini ideolojileştirmekle, hayır üretmek üzere ekipleşmeyi birbirine katmayalım. Din nasıl ideolojileştiriliyor? Bunun göstergeleri var. Bu aynı zamanda dinin Türkiye aleyhine nasıl kullanıldığının da göstergelerini bizlere verir. Bir iki temel örnek verelim:

1- Cumhuriyet düşmanlığı bunlardan biridir.
Nerede Cumhuriyet düşmanlığı kokusu duyarsanız, orada dinin bizim ve insanımızın aleyhine kullanıldığını göreceksiniz. Orada Allah rızası, din kaygısı filan arayanlar saçını başını yolarlar. Bu dinin kitabı krallık, hanedanlık sistemlerini zulüm ve fesat sistemleri olarak tanımlıyor. Bu dinin peygamberi 'doğu ve batı krallıkları ayağımın altındadır, bunların değeri bitmiştir' diyor. Bu dinin kitabı, yönetim erkinin arkasına şur'a ve bey'at'ı koyuyor. Bugünkü terminolojiyle, çağdaş terminolojiyle bunlar Cumhuriyet ve Demokrasi'dir. Böyle bir dinin mensubu Cumhuriyet düşmanı nasıl olur? Böyle bir dinin mensubu İslam'ı demokrasinin karşıtı gibi insanlığın önüne nasıl çıkarır? Niçin çıkarıyor?:
a- Türkiye'yi rahatsız edecek.
b- Ortadoğu'da bağlı olduğu bir takım despot idarelerin keyfine hizmet edecek.
Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı, hiç tereddüt etmeden kalıbınızı basın! İslam'ı kim böyle gösteriyorsa, onun Allah rızası dışında başka hesapları vardır.

2-Türkiye için çok geçerli olan, 'sen laik misin, müslüman mı?' ayrımı.
Bu da yeni çıktı! Eskiden 'faşist misin, komunist misin?' diye sorarlardı. Şimdi bu gitti, getirdik onun yerine başka bir şey adapte ettik. Türkiye'nin anasını ağlatacaklar ya! Ve onun uşaklarını hemen buldular. Dinsiz uşakları var bunların, din tüccarı uşakları var. İkisi de Türkiye'yi tahripte ortak bir payda üzerindedirler. Hiç farketmiyor, ikisinin de canı cehenneme! Birisi çağdaşlık adına laikliği din yapıyor. Efendim,'A' dedinmi, 'Sus sen! gerici yobaz!, A Allah kelimesinin baş harfidir, sen yobazsın!' diyor. Yahu dur! adam belki Armut diyecek, ona bile tahammulu yok! Biri bu. Buna "Çağdaşlık Manyağı Yobaz, Devrim Yobazı" diyorum ben. İkinci tip te 'sen laik misin, müslüman mı?' diye soruyor. Ne demek laik misin, müslüman mısın? Laiklik ne zamandan beri din oldu? Bir adama, 'Musevi misin? Müslüman mısın?' diye sorarsın. Laiklik bir portör kavramdır. Sırtına ne yüklerseniz onu taşır, bir tavırdır, bir yöntemdir, bir sistemdir. Laikliği din yapmanın ne hukukta, ne felsefede, ne ilahiyatta, ne de sosyolojide gerekçesi olamaz! Devlet laiktir, hükmi şahsiyet olarak devlet laik olabilir, holding laik olabilir. Hiçbirine hegemonya vermez. Ama birey, iç dünyası ile de birey olduğu için her şey olabilir. Müslümandır, Hıristiyandır. Devlet laiktir, Allah'a şükür laiktir. Olmasaydı ne olurdu? İstanbul'un kenar mahallelerinde aynı camide namaz kılan adamlar birbirini asardı! 'Olur mu öyle şey!?'.... Bakın Afganistan'a! Bunun neresi dindir? İslam adı altında yarı putperest bir Bedevi saltanatını orada kökleştirmek istiyorlar. "Laik misin, Müslüman mısın edebiyatı"nın arkasında Türkiye'yi nerelere gütürmek isteyen, ne gibi iştahlar var bunu düşünmeniz lazım. 'Efendim, Anayasa'dan laiklik çıksın..' Senin nerene batıyor Laiklik? Anayasasında laiklik olmayanların hali ortada! Derdi o değil, derdi aynı safta namaz kıldığı insanları, kendi kliğine kaydı olmayanları kafir ilan ediyor ya, bunu infaz safhasına geçirecek, onun peşinde! Şimdi din Türkiye'de nasıl insanımızın aleyhine kullanılıyor düşünün.

Dini Kur'an'ın getirdiği ve Hz. Peygamber'in tanıttığı biçimde tanımazsanız, dinle ülkeye oynanan oyunu çözemezsiniz. Onun için; Türkiye'yi sevenler bu dine inanmasalar da, bu dinin istismar edilmesine, karşı çıkmalıdırlar. Simdi anladınız mı niye seferberlikten söz ediyorum? Gayri müslim'e de aynı şeyi söylüyorum. Bu sizin insanlık borcunuzdur. Metafizik bir iman realitesi olarak İslam'ı tanımıyor olabilirsiniz. Ben bir iman gerceği olarak İslam'ı tanıyorum, ama siz sosyolojik bir Türkiye gerceği olarak benim gibi bu işin istismarına karşı çıkmalısınız. Benim için bir iman konusudur. Senin için de bir sosyolojik fenomendir. Değil mi ki, Türkiye aleyhine kurulan tuzak seni rahatsiz ediyor.

Din istismar edilince parlamento ne hale getirilmiştir? Bu söylediklerimi kangren haline getirenler parlamentoda! 'Parlamentodan başlayarak düzeltelim' Deli misin sen kardeşim? Bir hastalığa sebep olan mikrop, hastalığın tedavisinde nasıl kullanılır?

Senelerce hurafeye yağ çekmeyi bırakın dedik. Bunlara, Allah belanızı verecek; sizi rezil, kepaze edecek dedik. Etti işte! Bakın halleri ortada! Bırakın bit pazarı mantığıyla oy hesabı yapmayı, bırakın bit pazarı cazgırı olmayı da biraz devlet adamı olun! Senelerce yapmayın dedik, siyaseti kirlettiniz! Siyaset yalancı mesleği oldu, sahtekar mesleği oldu! Gerçekten hizmet üretecek Türk çocukları sizin yüzünüzden siyasete girmiyor! Bırakın, onlar hizmet etsinler! Siz çekin, gidin diyoruz. 'Hayır, fosillerimize tapacaksınız' diyorlar!...

Aziz Dinleyenlerim;
Bir tek çıkar yol kalmıştır: Kitlenin şuurlanması ve ayağa kalkması. Seferberlik bunu gerektirir. Herkes kulahını çıkarıp, önüne koyacak. 'Ben ne yapabilirim?' diye soracak. Ve ilk yapılacak acil iş, dinin ülke aleyhine kullanılan bir tahrip aracı olmaktan çıkarılmasıdır. En acil iş budur. Onun için bir seferberlik yapılmalıdır. İlk adım Kur'an'ı tanımaktır. Kur'an'ın kapakları arasında ne varsa, din, bileceksiniz ki odur. Peygamber de oradadır. Kur'an dışında bir peygamber ararsanız; yolunuz Kur'an'ın peygamberine çıkmaz! Benim bir çalışmam var, yayınlanacak. Yine kıyamet kopacak tabii.. "Allah'ın Muhammedi ve ötekiler" diye..

Bir yığın Muhammed var size Kur'an'ın Muhammed'i diye onları yutturuyorlar, inanmayın! Kur'an'ın Muhammed'i, Kur'anın içindedir! Hz. Ayşe'ye soruyorlar:
'Bize Hz. Peygamber'i anlat.' Gülüyor,
'Ne biçim soru soruyorsunuz? Peygamber'i merak eden, gitsin Kur'an'ı okusun, Peygamber ordadır. Onun dışında bulamazsınız onu' diyor.

Hz. Ayşe, Peygamber'in eşi. Şimdi aradan 1420 sene geçmiş. Siz nerede bulacaksınız Kur'an'ın Muhammed'ini? Bunların size anlattığı Kur'an'ın Muhammed'i değil!, Kur'an Muhammed'i Alemlerin Rahmetidir. Bunların anlattığı bir Bedevi Şefidir! Traş olanları cehenneme gönderir. Arap fistanı giymeyenleri zındık ilan eder. Masada yemek yiyenleri cehennemlik ilan eder. Böyle Allah'ın Muhammed'i olur mu!? Allah'ın Muhammed'i Kur'an'ın içinde ve sizin ondan haberiniz yok, insanlığın ondan haberi yok. Olsa, en çok muhtaç oldugu değer o bugün, ama haberi yok. Din de Kur'an'ın içinde, onun dışında kalan, din min değildir! Ya Bedevi örfüdür, ya Şaman örfüdür! Kimin neyiyse, alsın başına çalsın!

Kur'an'dan dini yeniden keşfetmek zorundayız diyorum. Bunun için yıkacağımız bir iki tabu var. Kur'an'ı tanımak ne demektir? Kur'an'ı asırlardır üfürtüyorsunuz. Kur'an üfürük kitabı değildir! Okunacak kitaptır! Kur'an'ı okumak demek, Kur'an'ı herkesin kendi bildiği dilde okuması demektir. 'Arapça bilmeyenler Kur'an'a el sürmesin' diyen zihniyeti asmak lazımdır. Bu bir engizisyon papazlığından transfer edilmiş zulümdür. Evet, Kur'an Arapça vahyedilmiştir. O şekliyle korunacaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Hiçbir tercüme Kur'an değildir. Ama Kur'an bütün dillere tercüme edilerek okunacaktır. Allah'ın istediği bu. Çünkü Kur'an'ın muatabı insandır. İnsan, Kur'an'da Allah'ın kendisinden ne istediğini anlamak için bildiği dilde okuyacaktır. 6 milyar insan Arapça öğreninceye kadar Kur'an'ı Himalayalar'da mağaraya mı hapsedeksiniz?! Kur'an bir mesajdir. Kur'an Hint mantrası değildir! Ne dediğini anlayacaksın! Bunu aşıyorsunuz, ondan sonra başka zulüm tezgahlanıyor. Okumayı şarta bağlıyorsun, şartı olmaz! Sen şuna okuma desene!! Bunların Kur'an ve peygamberle ilgisi yoktur. 'Başın açık Kur'an okuyamazsın', 'Sokağa çıkamazsın, abdestin bozulur'..... Abdestin nelerden bozulacağı bellidir. Hangi Fıkıh kitabını alırsan, abdestin neden bozulacağı yazar. bırakınız insanları, Mehmet Akif'in kemikleri sızlıyor şimdi! Dinine, namazına, abdestine onay alacak! Kitleyi korkunç bir riyakarlığın içine sokuyorlar! Riyakar, maskeli müşriktir! Kurtuluşu yoktur. Bırakın insanlar o zaman günahkar kalsınlar. Bir insan ibadetlerine Allah dışında birinden onay almak ihtiyacı duyarsa dini riya istila etti demektir! Yıllardır üfürüp duruyorsunuz, okumaya geçelim şimdi:

Maun Suresi:
'Dini yalan sayan kimdir biliyor musun? Kamunun malından çalar, kamunun malını, milletin malını gaspeder, ibadetleri şov aracı yapar. İbadetleri şov aracı yapana yazıklar, lanetler olsun.'

Günahkarlara lanet okuyan bir din yoktur insanlık tarihinde. Din aksine, gunahkarları kurtarıp Allah'a gütürsun diye gelir. Dinin günahkarlardan şikayeti yoktur. O'nu inleten riyadır, ikiyüzlülüğün dine sokulmasıdır. O zaman bırakın insanları, bırakın da hür iradeleriyle, açık yüreklilikleriyle yapmasınlar ve günahkar olsunlar. Zorlarsanız riyakar olacaklar, o zaman batacaklar. Aman yapmasınlar!

Kameralar eşliğinde abdest, namaz. İki rekat namaz kılacak binayı dört kez turlar. Gösteriş yapacak! Senin zorun ne bu namazla?! Kazası var namazların, cem'i var. 'Namazları üçe indiriyor' diye feryad ediyor! Bakın cehalet başımıza ne işler açıyor?! Beş vakit olan namaz cem ile üç vakit olarak da kılınabilir mazereti olduğu sürece. Sen bunu niye saklıyorsun?! Yeni bir din mi kuruyorsun?! Mazereti, meşgalesi olan; öğlenle ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirebilir. Peygamberimizin sünnetidir bu! Sen bunu niye saklıyorsun?! Sen Allah mısın, peygamber misin?! Sen yeni bir din mi yaratıyorsun?! Bunu, peygamber yaptı, bilmedi mi? Niye saklıyorsun bunu milletten?

Sonra bana diyor ki:
"Ya tamam da kardeşim!, bunu açmasan olmaz mı?!"
Fıkıh Profesörü bu adam! Yakalıyorum bir yerde soruyorum kendısıne:
"Ben senin namazları cem edip kıldığını biliyorum. Sen nasıl bunu söylersin?" diyorum.
"Yahu Yaşarcım, yanlış anlama. Biz aramızda bunu uygulayalım ama halka bunu açmayalım."
Eee dedim ki:
"Kardeşim, Kur'an'ın dini kast dini midir? Allah'tan korkmuyor musun?!"
"Ya anladık, tamam" diyor.

Din ideolojileştirildi mi Türkiye'yi rahatsız etmek için kullanılıyor. Dinin değerleri alt üst ediliyor, yalanlar uyduruluyor, manipule ediliyor. Halk rahatsız edilsin, devlet çıkmaza sokulsun. Halkla devlet birbiriyle boğuşturulsun. Senelerce 70 yaıındaki profesörün okuttuğu öğrencisine diploma töreninde elini sıktırmıyor. Torunu yaşındaki öğrencisine! Neymiş efendim inancına aykırıymış! Allah senin cezanı versin! Yalan olduğunu bal gibi sen de biliyorsun. İslam'da kadınla erkeğin tokalaşmasını yasaklayan bir şey var mı?! Nerden çıkardın bunu?!

Gecenlerde "rating" rekoru kıran bir TV programında senelerce bunu yapan adamlardan birisi ne dese beğenirsiniz?! "Efendim, ben kitabıma bunu koydum. Kadınla erkeğin tokalaşması haramdır diye. Fakat sonradan bunun İslami bir temeli olmadığını, uydurma bir söz olduğunu anladım. Kitabımdan çıkaracağım onu. İyi bir fırsat çıktı. Halkımıza bunu buradan duyurmak istiyorum." Yahu 20 sene geçti aradan! Sırf bu yüzden neredeyse cinayetler işlendi!

Ben torunum yaşındaki öğrencinin elini sıkmak istiyorum. "Sen sıkma" diyecek. Niye? Oradan hır çıkaracak, eğitim müessesesi ile halkı birbirine düşürecek. Haşa böyle birşey Kur'an'da yoktur! Olsa bile İslam'da Zaruret Prensibi diye birşey vardır. Zorunlu hallerde yasaklar bile zorunlu hal geçinceye kadar askıya alınır. Sen samimi bir dindar olsan o prensibi işletir, halkı burada yemezsin. Peygamber kadınlarla tokalaşmamıştır, doğru, ama sen kimi kandırıyorsun? Bunların dinde izahı yapılmış, prensipleri belli.

Peygamber hayatında soğan, sarımsak da yememiş. Yasak mı soğan, sarımsak yemek, İslam'da?! Peygamberimizin nübüvvetinden kaynaklanan, ona indeksli özel tavırları vardır. Ama bunlar ümmetini bağlamaz. Bunlar bellidir, tokalaşma da onlardan biridir. Niye yalan süylüyorsun millete düpe düz? Kendisi tokalaşmamıştır kadınlarla ama sahabisine diyor ki "Git benim adıma şurada toplanan kadınlardan bey'at al gel." Yani onlarla el sıkışarak vekalet al gel. Yasak olsa gönderir mi? Soğan yemiyor, sarımsak yemiyor, bazı hayvanların etlerini yemiyor. Halk kendini bunları yemekten çekince: "Ben yemedimse o benim zevkim, bazı özel durumlarım var. Millete haram, yasak filan yok, yiyin." diyor. Bunları bu millet bilmiyor diye niye yalan süylüyorsun sen? Kur'an-ı Kerim kadın , erkek birlikte veya ayrı ayrı yemek yemenizde bir beis yoktur diyor. Eeee, sen niye insanları haremlik-selamlığa tabi tutupta putperest Bedevi örfünü getirip satıyorsun? Hz. Peygamber'in burada hassas olduğu bir tek şey var. Diyor ki: "Birbirine mahrem olmayan, bir erkekle bir kadın -özellikle gençler- töhmete, şaibeye, ithama vesile olur diye; töhmet yaratacak şekilde uzun süre başbaşa halvet halinde bir yerde kalmasın." Bunu söylemeyen bir terbiye var mıdır? Ne diyecekti yani peygamber? "Çekilsinler bir merdiven altına, orada kalsınlar" mı diyecekti?

Birbiriyle görüşen müslüman aileleri arasında niye böyle bir maskaralığı sergiliyorsun? Nerden çıkarıyorsun bunları? Bütün bunlar dinin ülkemizi ve insanımızı nasıl manipule etmek için kullanıldığının delilleridir. Bunları anlamak için profesör dinlemeye gerek var mı Allah aşkına!? Rica ediyorum sizden! Kur'an'ı okursanız göreceksiniz. Müezzin dinlemeye bile gerek yoktur bunlar için.

Dini yalan saymanın iki alameti diyor Kur'an: kamu malından çalmak, çırpmak. Pasif ve ya aktif kamu mallarının ulaşması gereken yere ulaşmasına engel olmak. Pasif olarak da kamu haklarına tecavüz edilebilir. "Efendim ben çalmıyorum"... Çalmıyorsun ama, kurduğun KİT'lerle habire devleti zarara sokup, milletin kursağına gidecek paraları, oradaki açıkların sübvansiyonu için harcatıyorsun. Bu ne oluyor? Kur'an öyle bir ifade kullanmış ki "bu da aynen çalmaktır" diyor. "Benim aklım ermedi..." Aklın ermediyse devlet yönetimi eblehler işi değildir, git otur yerinde çiftçilik yap. Aklın ermiyorsa otur yerinde. Ben kalkıpta 1.63'lük boyumla güzel erkek yarışmasına girer miyim? Kıyamet mi kopuyor yani? Şart mı benim girmem? Ben de ilmimle, irfanımla temayüz ederim. Ama demek ki, hangi işi iyi yapıyorsan, onunla adam ol.

Dini yalan saymanın iki tane alameti bakın nasıl çağın üstüne taşıyor insanı. Kamunun malından çalan ,dine riyayı sokan ve ibadetleri şov aracı yapanlar dini yalan saymış olurlar diyor Kur'an. Kim diyor bunu? Kur'an! Adeta 1997 Türkiye'sinin fotografını çekiyor!

Hz. Peygamber'in bu sureyi (Maun Suresi) tefsir eden bir tavrı vardır ki bu iyice müthiş. Dizlerinin dibinde şehit olmuş bir sahabisine ağlayarak:
"Biz de senin gibi şehit olsak, cennete gitsek, cennet sana aşık" filan gibi laflar edenlere
"Susun" diyor.
"O cennete filan gitmedi, şehit de olmadı. Şu anda cehennemin ortasında yanıyor."
"Ey Allah'ın Resul'u böyle şey olur mu?"
Bakın Allah'ın Muhammedi'nde neler var! İşte sünnet bunlar! Bedevi fistanıyla, traş olmamak değil!
"Nasıl olur?" diyorlar
"Bu senin sahabin, senin dizlerinin dibinde şehit oldu. Niye cehennemi boylar?"
"Boylar" diyor. "Çünkü milletin malından bir kumaşı çaldı, kendisine elbise yaptı. Onun için şehitliği de gitti, cenneti de gitti."

Soru bir: Bu dinin peygamberinin bizzat tanıklığı ile milletin malından üç arşın kumaşı çalan bir sahabi cehennemi boyluyorsa, bizim milletimizin nimet ambarından kasalarına trilyonları hortumlayanların akıbeti ne olacak?
Soru iki: Sahabiler diyor ki peygamberimize bu söz üzerine:
"Ey Allah'ın elçisi farzedelim ki bir günah işledi, tamam ama üç arşınlık bir kumaş için senin şehit bir sahabinin böyle bir akıbete uğraması biraz ağır değil mi?"
Şimdi cevaba bakın...

Bu cevabı yazdım. Bunu ilk defa Türk İlahiyat Literatürüne ben koydum. Hiç bahsetmezler. 10 yıl önce yazdım. "Çıplak Uyarı" adlı kitabımda dedim ki: "Maun Suresi Türkiye'yi tokatlıyor, dikkat edin."
Dinleyen olmadı, bakın o tokatların sonu nereye geldi? Türkiye'nin haline bakın!

Cevaba bakin: "Değil üç arşın kumaş, milletin malından bir takunyanın tasmasını da çalsaydı yine aynı akıbete uğrardı."

Şimdi siz bu dinin neresinde olduğumuzu bir kez daha sorun. İşte dinin insan hayatına ruh verecek güzellikleri buralardadır. Mahalle hesabı gibi çetele tutupta onun bunun kaç rekat namaz kıldığına, kaç santim eteğinin kısa olduğuna, kaç gün oruç tuttuklarına dini mahkum ettiğiniz zaman bu dinden hiçbir hayır göremezsiniz.

Biri size bir besmele çekip, bir edebiyat yaptımı pusup oturuyorsunuz. Çünkü bir şeyden haberiniz yok. Ya ne yapacaksınız? "Otur yerine kutsalı istismar eden yarasa" diye adama bağırmanız lazım. Bunu yapmak için fazla bir şeye ihtiyaç yok. Şu Kur'an'ı okuyup onun dışında din olmadığını bilin yeter. Allame olmanız gerekmiyor. Ama ağzını açan adama "Sen dur bakalım, bu söylediğinin yeri neresidir?" demelisiniz.

Herkesin evinde Kur'an var. En yüksek yere asılmış, ellenmemiş, küflenmiş! Kendini kandırma! Senin dilinde olacak Kur'an, bir de aşağıda olacak. Arabanın torpido gözüne koyun onu. Onu Allah yüksekten aşağıya indirdi. Çalışma odalarınızda, mutfaklarınızda tutacaksınız. Okuyacaksınız! Sizlere laf edeni yargılayacaksınız! "Gel bakalım, n'erde? Göster!" diyeceksiniz. "Ben onu okumadım" diyorsa "Okumadığın kitap hakkında hüküm verme!" diyeceksiniz.

İlk iş: Kur'an'ı tanımak ve din denen şeyi Kur'an verileri ile yeniden keşfetmek ve din adına ortaya getirilenleri Kur'an'dan hareketle sorgulamak ve yargılamak. İşte Türkiye'nin bugün muhtaç olduğu seferberliğin ilk hareketi budur. Umarım bir çoğu gayet açık söylediklerimin. Bir kısmını da satır aralarından anlamışsınızdır.

Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum.


 


 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Güncel

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült