Ülkemizde Felsefe

Doç. Dr. Şengül Çelik


Ülkemizin Son yüzyılı, İslam geleneğinden gelen tarihini, yapılan devrimlerle sürekli baştan şekillendirme çalışmaları ile geçmiştir. İslam’ın sunduğu hakikat ve yaşam sistemini terk etmiş yerine pragmatizmden esinle işlevsel gördüğü ne varsa ona göre bir hayat anlayışına tutunmuştur. Böylelikle bilimden sanata, eğitime hemen her alanda kuram terk edilmiş ve düşünce hayatı adeta yamalı bir bohçaya dönüşmüştür.

Orhan Veli, "Beni bu güzel havalar mahvetti.” diyerek, hava durumuna, sevgilisine dert yananların dilinden Emel Sayın, "Ah bu şarkıların gözü kör olsun.” diyerek şarkılara vurgu yapmalarından ilham alarak "İnsanlığı bu genler baştan çıkardı.” görüsünde bulunmak istiyoruz. Evet, kuantum fiziğinden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına ek, gen biliminin buluşlarından sonra da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Hiçbir şeyin eskisi olmadığı, eğitimde, felsefede, bilimde, sanatta kendini gösterdiği gibi din ve siyaset alanında da kendini göstermiştir. Dinler tarihi belki hiçbir dönemde bilim ve teknolojinin dönüştürdüğü toplumlara uyum konusunda bu denli yıpranmamıştır. Teknolojinin sunduğu hayat hızı ile paralel gitmeyen insan algılarının değişimi inanç alanında kendini bazen Yeni Dünya modelini ve sunduğu nimetleri kabul etmeme ve eskiye özlem radikalizmi bazen de dinden ve sunduğu değerlerden tamamen uzaklaşma şeklinde kendini göstermiştir. Siyaset alanı ise adeta yeni teknolojilerin kullanımı ile paralel, güç dengelerinin göstergesi meydanına dönmüştür.

Bu tarihsel takdim faslından sonra belirtmeliyim ki felsefe zaten artık eskisi gibi değil. Amerika'da felsefe laboratuarları kuruldu bile. Ancak, Aristo'nun vurguladığı gibi, derin düşünme eyleminin peşinden ancak küçük bir azınlık koştuğu için, biz burada küçük azınlıkları değil haz peşinde olan yığınları ve şan şeref peşinde olanları hatta hiçbir şeyin peşinde olmayanları da önemsiyoruz. Bazen toplumsal olaylardan esinlenmiş, bazen kavramlara takılmış küçük denemelerle farklı bir "felsefe dersleri serüveni”ne ortak olmanızı diliyoruz.

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Felsefe