Tai Chi Chuan Başlıyor

 

1a. Ayaklar omuz genişliği kadar açık. Eller bacakların yanında, gözler ileride ve vücut rahat, zorlamasız.

 

 

1b. Avuç içleri birbirine bakacak şekilde ellerinizi yukarı kaldırın, omuz hizasına gelince avuç içlerini aşağı çevirin ve ellerinizi aşağı, avuç içleri yere bakacak şekilde indirin.

 

1c. Sol el avuç içini sol tarafa bakacak şekilde yere paralel kaldırın. Sağ avuç içini yere bakacak şekilde çene hizasına dirsekten kırılmış şekilde kaldırın.

 

At Yelesini Kabartıyor (sol)

2a. Dizleri bükerek vücudunuzu alçaltın. Sol el sağ elin aşağısında ve avuç içleri birbirine bakacak şekilde pozisyon alın.

 

 

2b. Sol ayağınızı kaldırıp sola bir adım atıp ağarlığınızı sağ ayağınıza verin.

 

2c. Vücudunuzun ağırlık merkezini sağdan sol ayağa verin, aynı anda ellerinizi de ayırın. Sol eli yüz hizasında ve yüze bakacak konuma getirin. Sağ el vücudun sağ yanında ve avuç içi yere bakacak şekilde.


 

Beyaz Turna Kanatlarınııyor

3a. sağ elinizi sol dizin üzerine getirin, her iki elinizi birbirine bakacak şekilde çevirin.

 

 

3b. Sağ ayağınızı parmaklarınız dışa bakacak şekilde sol ayak hizasının biraz gerisine ve yakına çekin.

 

 

3c. Vücudunuzun ağırlığını sağ ayağa verin, aynı anda sağ elinizi alnın hemen üzerinde ve avuç içi dışarı bakacak şekilde pozisyon alın. Sol elinizi vücudun soluna avuç içi yere bakacak konuma getirin.

 

Süpüren Sol Diz ve Kıvrılan Adım

4a. Sağ avuç içini içeri bükün, sağ eli omuz hizasına indirip sağ yana açın bu sırada avuç içiniz ileri bakar durumda olsun.

 

 

4b. Sol elinizi göğüs hizasında ve avuç içi aşağı bakacak şekle getirin. Sol ayağınızla bir adım atıp ağırlığınızı sağ ayak üzerinde tutun.
 

4c. Yavaşça ağırlığınızı sol ayağınıza geçirin, aynı anda sol elinizi aşağı sol diz hizasına indirin, avuç içi yere baksın.
 

Adım İleriye Ve Vuruş


5a. Sa
ğ elinizi yumruk yapın, sol avuç içini yukarı çevirin.

 

 


5b. Sa
ğ yumruğu vücudun soluna indirin sol ayak dışarıyı göstersin.

 

 


5c. Sa
ğ ayağınızı kaldırıp parmak uçları dışarıyı gösterecek şekilde sol çapraza bir adım atın. Vücudunuzun ağırlığı sol ayakta kalmaya devam etsin.

 

5d. Sağ eliniz göğüsten çıkan bir yumrukla ileri gelsin, vücudun ağırlığını sağ ayağa alarak sol eliniz sol omuz hizasına yükselsin. Sağ yumruğunuzu belinizde dinlendirirken sol elinizi ileriye itin.

 

5e. Sol ayağınızla bir adım ileri atın, ağırlığınız sağ ayakta kalsın.Sağ elinizle ileri yumruk atarken sol el avuç içi sağ kol dirsek içine baksın. Aynı anda ağırlığınızı sağ ayaktan sola transfer edin.
 


6a. Sol elinizi sa
ğ dirseğinizin altına getirip avuç içini yukarıya çevirin.
 


6b. Sa
ğ yumruğunuzu açın, avuç içiniz yukarı baksın, ağırlığınızı sağ bacağınıza verip aynı anda sol elinizi ileri itip sağ elinizi sağ bel hizasına çekin.

 

 


6c.
ıki elinizi avuç içleri ileri bakacak şekilde göğsünüze çekin. Ağırlığınızı sol ayağınıza verip aynı anda iki elinizi avuç içleri ileri bakacak şekilde ileriye itin.

 

Diagonal Uçuş (sol)


7a. A
ğırlığınızı sağ ayağa verip aynı anda iki elinizi göğsünüze geri çekin.

 

 


7b. Ellerinizi ve sol ayağınızı sağşeye çevirin, sağ el solun üzerinde ve göğüs hizasında olsun. Sol ayağı çevirdikten sonra tekrar ağırlığınızı sol ayağanıza verin
 

 


7c. A
ğırlığınız sol ayakta olarak sağşeye bakın ve sağ ayağınızı sağşeye çapraz
 olarak getirin.


 


7d. Eller ayrık olarak sağ el yüz hizasında aşağı bakarken sol el aşağıda vücudun sol
 yan
ında avuç içi aşağı bakar pozisyonda ve ağırlığınız sağ ayakta.


 

Diagonal Uçuş (sağ)


8a. Sa
ğ ayağınızı içeri çekin vücudunuzun ağırlığı sağ ayakta kalsın.
 

 


 

8b. Sağ eli göğsünüze çekip sol el aşağıda ve yukarı bakar konumda. Sol köşeye
 bakarak sol aya
ğınızı sol köşeye çapraz olarak getirin.

 

 


 

8c. Ellerinizi ayırın, sol el yüz hizasında ve yukarı bakar konumdayken sağ el aşağıda
 ve a
şağıya bakar konuma getirin aynı anda ağırlığınızı sol ayağa kaydırın.

 

Yükseklere Bakan Atın Duruşu


9a. Sa
ğ ayağınızı solun arkasına çekin, sağ ayak parmaklarınız dışarı baksın.
 


9b. A
ğırlığınızı sağ ayağa geçirirken, sol ayağınız parmak uçlarındayken sağ elinizi
 ileriye do
ğru itin. 


9c. a
ğ el ileriye itilirken sol eli yukarı bakar şekilde bel hizasına getirin.

 

Dirsek Altındaki Yumruk


 

10a. Sağ eli yumruk yapıp göğsün önüne yerleştirin.
 10b. Sol eli yukar
ı kaldırıp sol dirseği sağ yumruğun üzerine yerleştirin. Sol el parmaklarınız yukarı baksın.

 

 


10c. A
ğırlığınız sağ ayakta kalırken, sol ayağınızı kaldırıp topuk üzerine yaslayın.

 

Sola Adım Ayak Geriye ve Çekip Atın Maymunu


11a. Sa
ğ yumruğu açıp kolu sağa açın, avuç içi ileri baksın.

 

 


11b. Sol eli ileri uzat
ın avuç yukarı baksın.

 

 

11c. Ağırlığınız sol ayakta olarak sol ayağınızı geri çekin. Sağ elinizi sağ omuzunuza çekip sağ avcunuzu ileri itip aynı anda sol elinizi sol bel hizasına çekin avcunuz yukarı baksın ve vücut ağırlığınızı sol ayağınıza geçirin.

 

Sağ El Savuşturuyor


12a. Sol elinizi omuz hizas
ına getirin, avcunuz aşağıda ve sağ elinizi avuç yukarı
 bakar
şekilde aşağıya tam sol elin karşısına getirin.

 

 


12b. A
ğırlığınız sol ayakta sağ ayağınızı bir adım öne getirin.

 

 

12c. Ellerinizi ayırın, sağ el yukarıda ve avuç içeri bakar konumda, sol el aşağıda vücut ağırlığınızı sağ ayağınıza verin.

 

Geri Yelpazele


13a. Sol eli yukar
ı getirin ve sağ bileğe dokunun.
 


13b. A
ğırlığınız sağ ayakta olarak, sol ayağı sola alın. 


13c. Sa
ğ avcunuzu dışarı çevirip kulağınızın yanına getirin. Ağırlığınızı sola kaydırırken sağ avuç ileri bakar şekilde kolunuzu ileriye itin.
 

Kuşun Kuyruğunu Yakala - Koruma


14a. A
ğırlığınızı sağ ayağa kaydırın eller aynı pozisyonda kalsın.
 

 


14b. Sol aya
ğınızı ve vücudunuzu sağa çevirin. Sol el göğsün önünde dururken sağ el ileri bakar şekilde omuz hizasında dursun.

 

 


14d. A
ğırlığınız sol ayakta olarak sağ ayağınızla sağa bir adım atın.

 

 


14e. A
ğırlığınızı sağ ayağa kaydırırken , sağ avuç içeri, sol avuç dışarı bakacak şekilde ellerinizi ileriye kaydırın.
 

Kuşun Kuyruğunu Yakala - Toplan


14f. A
ğırlığınız sağ ayaktayken sağ avuç aşağı, sol avuç yukarıyı gösterir şekilde pozisyon alın.
 

 


14g. Ellerinizi sol bel taraf
ına çekin, ağırlığınızı sol ayağa kaydırın.

 

Kuşun Kuyruğunu Yakala - Baskı


14h. A
ğırlığınızı sol ayağa alın, sağ avuç yukarı sol avuç aşağı bakar şekilde sol elinizi sağ bileğinize değdirin.

 

 


14i. Elleri ileri itip, a
ğırlığınızı sağ ayağa kaydırın.
 

Kuşun Kuyruğunu Yakala - İtiş


14j. A
ğırlığınız sağ ayaktayken ellerinizi açın avuç içleriniz yere baksın.

 

 


14k. Avuçlar
ınız ileri bakarken ellerinizi göğsünüze geri çekin. Aynı anda ağırlığınızı sol ayağa aktarın. Ellerinizi tekrar ileri itip ağırlığınızı sağ ayağa aktarın.

 

Tai Chi Chuan Kapanış


15a. Avuçlar ileri bakarken ellerinizi gö
ğsünüze çekin, ağırlığınız sol ayakta olsun.

 

 


15b. Vücudunuzu ve sa
ğ ayağınızı içeri döndürün. Ağırlığınız sol ayakta kalırken, sol elinizi ileri itin.

 

 


15c. Sol el ayn
ı kalırken, ağırlığınızı sağ ayağınıza kaydırıp sağ elinizi sağa itin.

 

 


15d. Ellerinizi k
ımıldatmadan, gözleriniz ileri baksın, sol ayağınızı sağın yanına alın.
 

 

15e. Ellerinizi vücudunuzun önüne getirin, sağ eliniz sol elin altında olacak şekilde. Avuçlarınızı yukarı çevirirken, ellerinizi birbirinden ayırın. Sonra yavaşça omuzlarınızı ve ellerinizi aynı anda yükseltin. Bacaklarınızı gerginleştirin.
 

 


15f. Avuç içlerini a
şağı çevirin ve kollarınızı iki yana bırakın.


 

 

 

 

 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Egzersiz