Vücuttaki Sistemlere Göre Refleksoloji Masajı Uygulaması

Zeynep Aksel Wilhelm


Bir refleksoloji seansında, bütün ayağın üzerinde çalışmak yerine sadece sorunlu alanlara masaj yapmak da mümkündür. Bazen sorun, vücudun bir ya da birkaç sisteminde olabilir, örneğin hazımsızlık ya da düzensiz regller gibi. Hazımsızlık sorunu ile karşı karşıya kalındığı zaman sindirim sistemi üzerinde çalışılır. Eğer sorun düzensiz regl ise hormon sistemini uyarmak yararlı olabilir.

Aşağıda görüldüğü gibi, sorunlara göre sekiz ayrı sistem üzerinde çalışılabilir.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi ağız, yemek borusu (ösofagus), mide, onikiparmakbağırsağı, karaciğer, safrakesesi, pankreas, dalak, ince ve kalın bağırsaklar, ileoçekal valfı ve rektumu içine alır.

Bu organların görevlerinin üzerinde durmuştuk. Çok basit ve şematik olarak şöyle açıklayabiliriz: yediğimiz yemek, midede küçük parçalara bölünerek öğütülür. Öğütülmüş yemek kan ve lenf sistemi tarafından emilir. Bir bölümü enerjiye dönüşür, bir bölümü, yeni hücrelerin oluşumuna yardımcı olur ve bir başka bölümü de acil durumlar için depolanır. Artıklar ise bağırsaklara geçer ve dışkı yolu ile atılır. Bazı maddeler bağırsaklardan da emilir.

Uyarılacak noktalar:

•        yemek borusu

•        mide

•        onikiparmakbağırsağı

•        karaciğer

•        safrakesesi

•        pankreas

•        ince ve kalın bağırsaklar

•        ileoçekal valfı

•        makat (rektum)

Ağız ve boğaz bölümleri için ayak başparmağı ile ikinci ayak parmağı arasını, el başparmağı ile işaret parmağı arasında sıkarak (çimdikler gibi); karaciğer, safrakesesi ve ileoçekal valfı alanlarını başparmağı bastırıp döndürme yöntemini kullanarak; incebağırsak alanını yumruk biçimindeki eli bir aşağı bir yukarı inip çıkararak, geri kalan diğer alanları ise solucan yürüyüşü ile uyarabiliriz. Dalak noktası ise başparmak ve işaret parmağı arasında (ayağın altından ve üzerinden) sıkılarak bu noktaya 5 saniye kadar basınç uygulanır.

Kan Dolaşımı

Kan dolaşımı sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur. Kan bir gün süresince damarlarda 1000 kez dolaşır. Kalp, kanı vücuda pompalar. Aşağı yukarı 75.000 litre kan her gün kalpten geçer. Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) her hücreye oksijen, mineral, ve besleyici madde taşır. Ayrıca kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) ile hastalıklara karşı savaşır.

Devamlı stres içinde yaşamak, vücutta bir stres birikimi oluşturuyor. Bu birikim ise kan dolaşımı sisteminin dengesini bozabiliyor.

Kan dolaşımına denge getirmek için ayak masajında uyaracağımız şu iki nokta bulunmaktadır:

•        Birinci nokta

Kalp refleks alanına son derece yumuşak ve nazik bir biçimde parmağımızı bastırıp kaldırarak basınç uygulayabiliriz. Bu refleks alanı, daha önce gördüğümüz gibi sadece sol ayakta yer alır.

•        İkinci nokta

Kan dolaşımını uyarmak için her iki ayağın altında ayağın kavis yapan bölümüne, ellerimizi yumruk yapıp, parmaklarımızın ikinci eklemlerini bastırarak bir aşağıya bir yukarıya doğru masaj yapabiliriz.

Endokrin Sistemi (hormon) ve Üreme Organları

Bu sistem, hormon salgılayan bezlerin toplamından meydana gelir. Hormonlar, metabolizmayı ve enerji derecesini dengeleme, büyüme, cinsel gelişme ve duygulardan sorumludur.

Endokrin sistemi, hipofiz bezi, hipotalamus, tiroit, paratiroit, epifiz bezi, böbreküstü bezi, kadında yumurtalıklar, fallop tüpleri ve rahim, erkekte testisler, testisleri prostata bağlayan tüpler (van deferens) ve prostatı içine alır.

Bu bezlerin uyarılması ile hormon sistemi dengelenebilir veya bu. sistemdeki aksaklıklar önlenebilir.

Uyarılacak alanlar:

•        hipofiz

•        hipotalamus

•        epifiz bezi

•        böbreküstü bezi

•        tiroit

•        paratiroit

•        yumurtalıklar/testisler

•        rahim/prostat

Bu organların yansıma noktalarında, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, el başparmağı bastırılıp döndürülerek ovulur.


 

• fallop tüpleri/testisleri prostata bağlayan tüpler

Bu organların yansıma noktalarında ise yine başparmağı solucan gibi yürütme tekniği uygulanır.

Lenf Sistemi

Lenf sisteminden daha önce söz etmiştik. Lenf bezleri enfeksiyonlara karşı cephe kurar ve toksinlere karşı adeta bir filtre görevi yapar. Vücuttaki en büyük lenf dokusu dalaktır.

Bu sistemin içine aldığı organlar lenf bezleri (alt ve üst lenf bezleri), lenf sıvısı, dalak, bademcikler, timüs (bağışıklık sistemi ile sorumlu bez) ve apandistir.

Ayak parmakları arasındaki refleks noktalarının, üst lenf sisteminden (boğaz ve göğüs bölümlerinden), ayak bileğindeki refleks noktalarının ise alt lenf sisteminden (karın, kasıklar, diz arkası) sorumlu olduğundan, bu noktaların uyarılması lenf sistemini harekete geçirecek ve toksinlerin kolayca vücuttan atılmasını sağlayacaktır.

Uyarılacak noktalar:

•        üst lenf bezeleri

•        bademcikler

•        timüs bezi

•        dalak

•        apandis

•        alt lenf bezleri

Bademcikler, ayak başparmağı ile ikinci parmak arasının çimdiklenir gibi, başparmak ve işaret parmağı arasında sıkılması ile uyarılır.

Yemek borusu, sindirim sisteminde görmüş olduğumuz gibi bu noktada “solucan yürümesi” ile uyarılır.

Timüs bezi, dalak ve üst lenf bezlerinin refleks noktaları, başparmağı ve işaret parmağı arasında (ayağın altından ve üzerinden) sıkılarak uyarılır.

Apandisin yansıma noktasında “başparmağı bastırıp döndürme” yöntemi kullanılır.

Alt lenf bezlerinin yansıma noktası ayak bileğinin ön bölümünde yer aldığı için, ayak her iki elle kavranır ve başparmaklar ayağın iç ve dış yanlarına yerleştirilerek yukarıya doğru yürütülmeye başlanır.

Solunum Sistemi

“Ayaklardaki Harita” bölümünde ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz Solunum Sistemi burun, sinüsler, nefes borusu, akciğerler ve solunuma yardımcı kas olan diyaframı içine alır. Bu sistemdeki dengesizlikleri (soğuk algınlığından akciğer sorunlarına kadar) şu organların refleks alanlarını uyararak yardımcı olmaya çalışabiliriz:

•        burun

•        sinüsler

•        nefes borusu

•        akciğerler

•        diyafram

Bu organların yansıma alanlarında ‘başparmağın solucan gibi yürütülmesi’ tekniği uygulanır.

İdrar Yolları

Bu sistem, böbrekler, mesane ve böbrekleri mesaneye bağlayan üreter tüplerini içine alır. Böbrekler kanın filtresidir. Ayrıca kanın, glikoz, tuz ve mineralleri tutmasına da yardımcı olur.

Böbrek sorunlarında, idrar yollan enfeksiyonlarında, sistit gibi rahatsızlıkların çözümünde bu organların refleks alanlarının uyarılması kişiye yardımcı olabilir.

Uyarılan noktalar:

•        böbrek

•        üreter

•        mesane

Böbrek yansıma noktasında başparmak bastırarak ve döndürerek ovar. Böbrek noktasından başlayarak mesane yansıma noktasına doğru ‘başparmağın solucan gibi yürütülmesi’ uygulanır. Mesane noktasında da başparmağı bastırıp döndürme yöntemi uygulanır.

İskelet

İnsan iskeletinde 206 adet kemik vardır. Kemikler, mineral ve kalsiyum depolar ve vücudun diğer taraflarındaki mineral ve kalsiyum ihtiyacını karşılarlar. Kemikler tendonlarla, tendonlar kaslarla ve yumuşak dokularla birleşir.

İskelet, kafatası, belkemiği, kaburgalar, omuzlar, kalça, kol, el, bacak ve ayak kemiklerini kapsar. İskeletimiz vücudumuzu taşır ve vücuda hareket olanağı verir. Yetişkinlerde uzun kemiklerin uçlarında, kalça kemiği, göğüs kemiği, kafa kemikleri gibi yassı kemiklerin süngersi dokuları içinde bulunan kemik iliği ise, kan hücreleri yapımında önemlidir.

Uyarılan noktalar:

•        baş

•        şakaklar

•        ense

•        omuzlar

•        kaburgalar

•        belkemiği

•        kollar

•        dirsekler

•        eller

•        dizler

•        kalçalar

Bu organların (eller ve dizler hariç) yansıma noktalarında başparmağın solucan gibi yürütülme tekniği uygulanır. El ve dizlerin yansıma noktalarında, bastırıp döndürerek ovma tekniği kullanılır.

Özellikle ense ve sırt ağrılarında, kalça sorunlarında bu sistemin ayaktaki refleks noktalarına masaj uygulanması, kişiye rahatlama getirir. Sinirli ve stresli kişilerde ise belkemiği (belkemiği birçok sinirin geçtiği alan olduğu için) refleks alanını ovmak kişiyi gevşetir.

Sinir Sistemi

Sinir sisteminin görevi, kişinin dış dünyadan aldığı verileri analiz edip, kişinin ihtiyaçlarına en uygun şekilde yanıt vermektir. Bu ihtiyaçların en önemlisi hayatta kalmaktır (survival).

Bu sistem, sinirler aracılığıyla hücrelere elektriksel uyarımlar (sinyaller) yollar. Her hücre sinirlerle yollanan bilgiyi alır ve ona göre harekete geçer.

Sinir sistemi iki bölüme ayrılır: Merkezi sinir sistemi ve Periferik (Çevresel) sistem.

Merkezi sinir sistemi, kararların verildiği, verilerin yorumlandığı ve diğer zihinsel görevlerin yerine getirildiği bölgeleri içeren bir bütündür.

Bu kısımda korteks, limbik sistem ve ara beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik yer alır.

Periferik sistem vücudun duygu bilgilerini merkeze taşır. Merkezden çıkan emirleri kas ve salgıbezi gibi yerlere yöneltir. Çevresel sistem adeta sinir kablolarından oluşur.

Sinirli, huzursuz kişilerde, bu organları taşıyan refleks alanlarına masaj yapmak rahatlatıcı olabilir.

Uyarılan noktalar:

•        hipofiz bezi

•        hipotalamus

•        beyin

•        epifiz bezi

•        belkemiği

•        solar pleksus (güneş ağı)

Bu noktalarda (belkemiği hariç) başparmak bastırılarak döndürülür.

Ayağın iç tarafında baş parmaktan topuğun ortasına kadar uzanan yerde olan belkemiği yansıma alanında ise başparmak bir solucan gibi yürütülür. Bu hareket yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olabilir.


 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült