Refleksoloji İle Ayak Masajı

Zeynep Aksel Wilhelm

 

Masaj Yöntemleri

Genellikle refleksologlar bir ayağı ayak parmaklarından başlayıp topuğa kadar çalıştıktan sonra diğer ayağa geçerler.

Bir diğer yöntem de aynı noktaları her iki ayakta da birbiri ardına uygulamak.olabilir. Örneğin ilk önce bir ayakta ayak parmakları üzerinde çalışılır, sonra diğer ayakta yine parmaklara geçilir; tekrar ilk başladığımız. ayak ta göğüs kafesi bölümü ve diğer ayakta aynı bölüm olmak üzere topuğa kadar devam edilir.

Amaç, ayaktaki bütün yansıma noktalarını uyarmak olduğu için her iki yöntem de geçerlidir.

Sadece bir ayağın refleks noktalarında çalışıp bırakmak, refleksoloji çalışmasını yarıda bırakmak olur. Zira bir ayak vücudun yarısını temsil eder.

Masaj sırasında refleksolog, omuzlarını aşağıda tutarak, kol, dirsek, boyun ve omuzlarında en az baskı olacak biçimde çalışır.

Ayağı Tutuş

Masaj süresince iki el birbirini tamamlayıcı şekilde çalışır. Genelde bir el çalışan, yani basıncı ayağa uygulayan, diğeri ise ayağa destek olan, ayağı tutan eldir. Bir el, başparmak ayağın altına, diğer dört parmak ise ayağın üzerine gelecek şekilde ayağı kavrar. Diğer el ise serbestçe değişik refleks alanlarında çalışır.

Çeşitli teknikler

• Başparmağın bir solucan gibi yürütülmesi

Bu yöntem en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bir el ayağı kavrar, diğer elin başparmağı ise refleks alanında adeta bir solucan gibi ilerler. Başparmak eklem yerinden bükülür ve parmağın en üst bölümü refleks noktasına getirilecek biçimde üç dört saniye bastırılır ve sonra parmak düz durduğu konuma geri getirilir. Böylelikle başparmak refleks alanında yürütülür. Bu yürüme hareketi sadece öne doğru olur.

Bu yöntem, şu noktalarda kullanılabilir:

• yemek borusu (bu noktada ovma yukarıdan aşağıya inerek yapılır)

• nefes borusu (nefes borusu yemek borusu ile aynı alanı paylaşır ama ovma aşağıdan yukarıya doğru yapılır)

• beyin

• göz

• kulak

• akciğerler

• göğüs

• kalp refleksi

• mide

• akciğerler

• göğüsler

• karaciğer

• safrakesesi

• onikiparmakbağırsağı

• kalınbağırsak

• böbreklerden mesaneye giden idrar yolu

• makat

• belkemiği

• omuz, diz, kalça, ve kol

• tiroit refleks alanı (bu alanda bir saatin dönüşü yönünde)

 

• Başparmağın bastırıp döndürerek ovması

Başparmağın refleks noktasına bastırılıp döndürülerek ovması refleksolojide yine en çok kullanılan ve en önemli ovma yöntemlerinden biridir.

Destek olan el ayağı kavrar, diğer elin başparmağı ise refleks alanına bastırır ve o noktada adeta küçük daireler çizerek (saat .yönünde döndürerek) ovar.

Bu yöntemi şu noktalarda kullanabiliriz:

• hipofiz

• hipotalamus

• epifiz bezi (beyin epifezi)

• sinüsler

• böbrekler

• solar pleksus

• mesane

• rahim/prostat

• yumurtalıklar/testisler

• apandis

• ileo-çekal valfı [1]

•Başparmağın refleks noktasında basınç uygulaması

Bir elle ayak kavranır, diğer elin başparmağı refleks noktasına 5-10 saniye kadar sabit bir baskı uygular. Bu yöntemi solar pleksus'ta (güneş ağında) uygulayabiliriz. Ayrıca bu yöntemi yine solar pleksus yansıma noktasında kişi soluk alırken basınç uygulayıp, soluk verirken basıncı gevşeterek de kullanabiliriz. Dördüncü bölümde de gördüğümüz gibi bu noktanın uyarılması kişiye fevkalade bir gevşeme getirecektir.

Yukarıda görülen başparmak ile ovma tekniklerini kendi avcunuzda çalışabilirsiniz.

• Refleks noktasının başparmak ve işaret parmağı arasında (ayağın altından ve üstünden) sıkılması

Bu yöntemi şu noktalarda kullanabiliriz:

• Dalak

• timüs bezi

• üst lenf bezleri

Üst lenflerin uyarılmasında bu yöntem şu şekilde de kullanılabilir: bir el ayağı topuktan kavrar, diğer elin başparmağı ayağın altında sabit kalarak, işaret parmağı ise ayağın üzerine gelecek biçimde parmaklar arasında, aşağıdan yukarıya doğru bastırarak çıkar ve en yukarıda bu alanı adeta çimdikleyerek sıkar. Bu hareket her ayak parmağı arasında tekrarlanır.

• Yumruk basıncı uygulanması

Bir elle ayak kavranır, diğer el yumruk yapılıp el parmaklarının ikinci eklemleri ayağa bastırarak bir aşağıya bir yukarıya çıkar.

Bu yöntem aşağıdaki refleks noktalarında kullanılabilir:

• topuktaki refleks noktaları

• incebağırsak refleksi

Ayak, topuğun hemen altından tek elle tutulur. Diğer el yumruk yapılarak, el parmaklarının ikinci eklemleri topuğa bastırılacak biçimde döndürülür. Bu hareket bütün topuğu kapsayarak yapılır. Topuk genelde daha sert bir yapıya sahip olduğundan bu yöntem kullanılır. Topukta yer alan siyatik ve buradan geçen altı meridyen böylelikle kolayca uyarılır.

Bu yöntem, incebağırsak refleks noktasına da uygulanabilir.

Masajın başında ve/veya sonunda uygulanan yöntemler

Masajın başında ayağı ısıtmak ve kişiye genel bir rahatlama, gevşeme getirmek, masajın sonunda ise yine kişiye masajın sona ermekte olduğunu hatırlatmak ve zevkli bir biçimde masajı sona erdirmek amacıyla aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Başlangıç

Masaja ayağı ısıtarak başlamak gerekir. Öncelikle elimizde dağıttığıma kremi ayağa iyice yaydıktan sonra ayağı ısıtmak için aşağıda açıklanan rotasyon (döndürme), aşil tendonunu germe, iki taraflı bilek gevşetme, elin başparmaklarının ayağın altında yürütülmesi ve “çamaşır sıkma" yöntemlerinin tümü ya da sadece birkaç tanesi kullanılabilir. Ancak ayak iyice ısıtıldıktan sonra ayrı refleks alanlarının uyarılmasına geçilir.

• Rotasyon: döndürme tekniği

Rotasyon, döndürme tekniği, iyi bir ısıtma yöntemi olarak kullanılabilir. Ayak bir elle topuktan tutulur, diğer el ise ayağı adeta daire çizer gibi kendi

etrafında (4-5 kez saat yönünde, ardından yine 4-5 kez aksi yönde) çevirir. Kalçaları ve beli rahatlatan bu hareketi yavaş ve tarif edildiği gibi yapmak önemlidir.

Bu döndürme tekniği, bilekten sonra ayak parmaklarına da uygulanabilir. Her ayak parmağı tek tek yavaşça kendi etrafında döndürülür.

Rotasyon tekniği hem ayağı ısıtma amacı ile hem de gevşeme getirmek üzere masaj başında uygulanan bir yöntemdir.

• Aşil tendonunun gerilmesi

Aşil tendonu adı verilen, topuğun arkasından bacağa doğru çıkan bu tendonun gerilmesi ve arkasından gevşetilmesi, bacağın arka tarafının rahatlatılmasına ve buradaki gerilimin giderilmesine yardımcı olur. Bir e!, ayak topuğunu kavrarken, diğer el, ayak parmaklarını öne doğru iter (bu itiş ayağın tabanından yapılır) ve 5-10 saniye kadar bu biçimde tutulduktan sonra el, bu kez ayağın üzerinden basınç uygulayarak ayağı geriye doğru çeker (refleksolog ayağı kendisine doğru çeker) ve bu biçimde de 5-10 saniye kadar tutulur. Bu hareket iki üç kez tekrarlanır.

• İki taraflı bilek gevşetme tekniği

Bu teknik, bileği ve alt bacağı gevşetmek üzere kullanılır. Avuçlar yukarı doğru ve açık olacak biçimde eller bilek kemiğinin her iki yanına getirilir.

Bu pozisyonda bir el yavaşça aşağıya diğeri yukarıya ve sağa sola doğru hareket ettirilir. Ayak bir taraftan diğer tarafa sallandırılır ya da hafifçe silkelenir. Bu yöntem iyi bir gevşetme tekniği olup masajın başında ya da sonunda kullanılır.

• “Belkemiği bükme” tekniği

Başparmaklar ayağın altına gelecek biçimde, iki el ayağın üst bölümüne konulur. Her iki elin de başparmak ile işaret parmağı arasındaki bölüm, ayağın iç ve dış kısmına yani belkemiği ve eklem refleks alanlarına oturtulur. Eller, ayak parmaklarına doğru ayağı burarak ilerler. Bunu birkaç kez yapmakta yarar vardır. Bu “burma hareketi” belkemiği refleks alanını kapsayan yere baskı yaparak belkemiğine gevşeme getirir. Belkemiğinden çok miktarda sinir geçtiği için, bu alana yapılan masaj büyük bir rahatlama ve gevşeme getirir.

• Başparmakların ayağın altında yürütülmesi: “Çamaşır sıkma” yöntemi

Ayak, başparmaklar ayağın altında olacak biçimde, iki elle tutulur. Başparmaklar yatay olarak ayağın altını bir taraftan diğer tarafa baskı uygulayarak geçer. Eller sanki ıslak bir havluyu sıkarmış gibi hareket eder. Bu hareketi, topuktan başlayıp ayak parmaklarına doğru ilerleyip sonra tekrar topuğa inerek dört beş kez tekrarlayabiliriz. Bu yöntem ayağı bütünüyle harekete geçirir ve kişiye haz verir.

• Sandviç Tekniği

Ayağı iki el arasında adeta bir sandviç yapar gibi tutup, ayağın üzerinde basınç yaparak ovuşturma yöntemidir. Masaja başlarken ayağı ısıtmak için oldukça etkili bir tekniktir. Bu tekniği kullanırken ayağı aşırı sıkmaktan kaçınılmalıdır.

Gereken refleks alanlarının uyarılmasından sonra, masajı bitirmek için, başparmakların ayağın altında yürütülmesi, “çamaşır sıkma” yöntemi, başlangıçta olduğu gibi birkaç genel yöntem uygulanabilir.

Bu yöntemlerin yanısıra solar pleksus’a (güneş ağı) basınç uygulamak, ‘masaj bitirme hareketi’ olarak da kullanılabilir. Daha önce de tarif edildiği gibi, her ayak bir elle kavranır, her elin başparmağı bu noktaya bastırılır ve tutulur. Kişi nefes alırken bu noktaya bastırılır, nefes verirken baskı kaldırılır. Bu dört beş kez tekrarlanır.

Masajın sonunda refleksolog sadece dokunarak topuktan başlayarak, ayak parmaklarına çıkar, sonra da ayağın üzerinden bileğe kadar sıvazlar. Bu hareketi iki üç kez yaptıktan sonra, masajı noktalamak için elleri ayakların altında bir süre tutar. Bu hareket, hem masajın bittiğine dair bir işarettir, hem de 45 dakika çalıştığımız ayaklardan birdenbire değil de, yavaşça, güzelce ayrılmanın bir yoludur.

Masaj sonunda kişiye bir bardak su ikram edilip özellikle masaja geldiği gün bol su içmesi önerilebilir. Unutmayalım ki masajdan sonra vücut kendisini temizlemeye devam edecektir. Bu aşamada bol su içmek vücuda yardımcı olur.

Masaj yaparken hatırlanması gereken üç önemli nokta

• Kendimize dönelim

Bir refleksoloji seansına başlamadan önce derin bir nefes alıp kendimize dönelim. Kısa bir süre için de olsa zihnimizi ve enerjimizi bir noktada toplayıp, karşımızdakine huzur verecek, rahatlatacak bir masaj yapacağımızı düşünmemiz, yapacağımız masajın başarılı olmasında büyük rol oynayacaktır. Masaj süresi içinde dikkatimizi yapmakta olduğumuz masaja yöneltip, vereceğimizin en iyisini vermeye çalışmalıyız. Masajı uygularken, akşam izleyeceğimiz filmi ya da okumakta olduğumuz bir kitabı değil de, sadece o masajı düşünmeli ve o masajı yapmak için orada olmalıyız. Bu, iyi bir terapist olmak için en önemli unsurlardan biridir..

Kendimizi iyi hissetmemiz, masaj yapacağımız kişiye de yansıyacaktır.

• Yağ/krem uygularken

Ayaklara yağ/krem kullanarak masaj yapacaksak bu sıvıyı önce ellerimize döküp yaydıktan sonra masaj yapacağımız kişinin ayaklarına sürmemiz, masaja daha yumuşak bir başlangıç yapmamızı sağlar. Aksi halde yağ kremi kişinin ayaklarına doğrudan doğruya dökmemiz kişiyi ürkütebilir.

• İletişim

Refleksologun masaj yaptığı kişi ile kurduğu iletişim, o masajın başarısında önemli bir rol oynar.

Karşımızda bizden masaj bekleyen kişinin hassas bir durumda olduğunu unutmayalım. Çoğu insan ayaklarını göstermekten bile rahatsız olur, kaldı ki ayaklara masaj yaptırmak, medeni cesaret isteyen bir durumdur.

Refleksologun masaj yaptığı kişinin ayaklarına dokunması ile bir enerji döngüsü başlar. Kişinin gösterdiği tepkilere, mimiklere duyarlı olmak, kişi ile bu iletişimi masajın başından sonuna kadar sürdürmek gerekir.

Masaj sırasında karşılıklı konuşarak, ayaklara uygulamakta olduğumuz basıncın derecesini ayarlayabiliriz. Hassas ya da acıyan alanları hem kendi sezgimizle hem de kişiye sorarak buluruz. Bu alanlarda özellikle yavaşça, kişiye acı vermeden çalışmaya gayret ederiz.

Bastırınca acıyan, ovarken hassasiyet gösteren alanlarda, sinir diplerinde kalsiyum birikintisi oluşmuştur. Bu, o alandaki enerjinin dengesizliğinden olabilir. Hassas alanların ovulması ile, kalsiyum birikintisi dağılır ve bunun sonucu olarak hassasiyet ya da acı yok olacak ve enerji düzenli bir biçimde yol alacaktır. Bu bazen birkaç seans alabilir. Deneyimli bir refleksolog hassas alanları daha kolayca bulabilir. Deneyim beceriyi arttıracak, artan beceri de sezgi ile birleşince refleksolog, masaj yaptığı kişinin sorunlarını gidermesine yardım etmekte daha başarılı olacaktır.


 

[1] Başparmağın refleks noktasında basınç uygulaması

Bir elle ayak kavranır, diğer elin başparmağı refleks noktasına 5-10 saniye kadar sabit bir baskı uygular. Bu yöntemi solar pleksus’ta (güneş ağında) uygulayabiliriz.

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült