Nokta Masajı Uygulama Teknikleri

Ahmet Maranki


Tek Başparmağın Etli Bölümüyle
 

 

 

İki Başparmakla

iki başparmağın dışa bakan yanları yan yana tutulur. Eller iki yana açılır, parmaklar bir arada tutulur. Bu yöntem bacaklar, sırt ve bunun gibi yerlerde kullanılır.

 

Üst Üste Bindirilmiş Başparmaklarla

Sol başparmak sağ başparmağın üstüne bindirilir ve ikisinin basıncı bir arada kullanılır. Baldırdaki kaval kemiğinin dışa bakan noktalarına, bacağın arkasındaki noktalara yoğun basınç yapılması gereken noktalara bu şekilde basınç uygulanır.

 

 

Üç Parmakla

İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağını bir arada tutarak aynı anda tek noktaya yoğun bir basınç uygulama şeklindedir. Bu uygulama omuzlar, göğüs, bacaklar ve daha birçok yerde kullanılır.

 

Çift Elle Üç Parmak Baskısı

 

İki elin üçer parmağı aynı anda orta parmakların uçları birbirine değer durumda tutarak kullanılır.

Bazen basınç sol elin parmakları, sağ elin parmakları üzerine bindirerek kullanılır. Başta, yüzde, boyunda (yanları ve ense), göğüste, karında, bacaklarda ve daha birçok yerde kullanılır.

 

Bindirilmiş Orta Parmaklarla

Sol orta parmağın etli bölümü sağ orta parmağının tırnağı üzerine yerleştirilir. Daha sonra bastırılır. Medulla oblangatada kullanılır.

 

 

Bindirilmiş Orta ve İşaret Parmağıyla

işaret parmağının etli bölümüyle bastırılır, orta parmak bükülerek etli bölümü işaret parmağının tırnağı üzerine bindirilir. Göz yuvalarına, burnun iki yan kürek kemiklerinin arasına bastırmak için kullanılır.

 

 

Karşılıklı Tutuş

Başparmak öteki parmakla karşı karşıya tutulur. Başparmak ve karşısındaki dört parmakla çalışacak bölge tutularak aynı anda iki yana birden bastırılır. Ense ve kalça da kullanılır.

 

ı) Avuç İçiyle 

 

Bütün avuç içi kullanılarak bastırılır. Bedendeki farklı bölgeler için yerine göre tek avuç kullanılır, gerektiğinde yan yana tutulan iki avuç da kullanılabilir. Başparmaklar yan yana tutularak avuçlar birbirinden ayrılarak karına ve göğse yoğun basınç yapmak için kullanılır.

 

Üst Üste Avuçlarla

Sol avuç sağ elin üstüne bindirilerek, sağ le daha dengeli basınç yapılabilir. Karına göğse daha güçlü basınç uygulamada kullanılır.

 

 

j) Kenetlenmiş Parmaklarla

İki elin parmakları birbirine kenetlenir, avuç topukları kullanılarak bastırılır. Böbrek noktalarında kullanılır.

 

 

k) Başparmağın Ayasıyla

Başparmağın kökündeki etkili bölüm kullanılarak basınç uygulanır.

 


 

NOKTA MASAJINDA BASINÇ ÇEŞİTLERİ

 

Normal Basınç

Üç saniye kadar bastırıp kesilir.

 

Devamlı Basınç 

Genellikle avuç içi ile yapılır. Beş veya on saniye sürdürülür. Basınç birkaç saniye içinde yavaş yavaş ve kararlı bir biçimde uygulanmalıdır.

 

Periyodik Basınç

 

Aynı noktaya üç ayrı yoğunlukta, üç aşamada basınç uygulanabilir. Birinci aşamada hafifçe bastırılır. Sonra el noktanın üstündeyken basınç kesilir, sonra orta düzeyde basınç uygulanır. Basınç kesilir, üçüncü aşamada kuvvetli basınç uygulanır. Her basınç üç ile yedi saniye arasında sürelerle uygulanır.

 

 

Aralıklı Titreşimli Basınç 

Genellikle avuç içiyle organları etkilemek için yapılır. El hafifçe deri üstüne konur ve beş ya da on saniye ileri geri titreştirilir.

 

Kaydırmalı Baskı Basınç 

 

Parmak akıcı bir biçimde bir noktadan ötekine kaydırılır. Her noktaya bir saniye bastırmak yeterlidir. Kas tutulmalarında, katılaşmış kaslarda kasın uzunluğu boyunca parmak kaydırılarak uygulanır.

 

 

Avuç Ayasıyla Temasla Basınç

Bir elle ya da sırayla ellerden önce biri sonra ötekiyle veya üst üste bindirilmiş ellerle ve çabuk hareketlerle deriye basınç uygulanır. Bu uygulama sırta, karna ve göğüslere yapılır.

 

Tulumba Gibi Basınç


 

Eli deriye iyice yapıştırarak emme basma tulumba gibi basınç uygulanır. Avuç iyice deriye yapıştırılır, basınç uygulanır, sonra el deriyle temas kaybedilmeden yukarı kaldırılıp indirilir. Bu teknikle deriyi kaslara bağlayan birleştirici dokular gerdirilerek rahatlatır.

 

Dairevi Basınç 

 

Avuç içiyle deriye iyice bastırılır. Sonra elle veya ellerle yuvarlayıcı ve ovucu hareketler yapılır. Bu teknik göğüs ve karında uygulanır. 

Nokta masajları, sertleşmiş kasların katılaşma durumuna göre basıncın derecesi ayarlanarak yapılmalıdır. Tutulmuş kaslara birdenbire kuvvetle bastırmak ters etki yaptığı gibi hastanın da canını yakar. Önce kısa süreli yumuşak nazik hareketlerle başlanır sonra basınç artırılır.

  

NOKTA MASAJINDA TEMEL YÖNTEMLER
 

a) Çizgisel Ovuşturma (Tuy)

El veya başparmak bastırılarak hastanın cildinde gezdirilerek uygulanan masajdır.

Bu yöntemde omuzlar rahat ve alçak, kollar dirsekten rahat tutularak, bilek bükülmeden, daha derin dokuları da etkileyecek şekilde el ileri geri aynı hızla sürülür.

 

 

Başparmakların birini veya ikisini de uzatıp parmak uçlarıyla çalışın, diğer parmaklar masaj bölgesinin dışında kalsın (bak. resim 34).

Başparmakların uçlarıyla hafif bastırarak uzunlamasına çizgisel ovuşturma ve baş parmakla hafif bastırarak enine çizgisel ovuşturmada masaj bölgeleri; baş, yüz, boyun, göğüs kafesi ve karındır. 

 

Elin tümü veya tabanıyla bastırın, (bak. resim 5).

 

 

Nokta masajında temel yöntemler anlatılırken dünyada kullanılan orjinal adlar da eklenmiştir.

Masaj bölgeleri bel bölgesi, sırtın üst kısmı, kollar ve bacaklardır.

 

Yöntemin Etkileri

Bu masajla meridyenler ısınır ve destekleyici damarlar faaliyete geçer. Bunun sonucunda beyne giden kan akımı hızlanır; göğüs bölgesindeki ağrılar hafifler ve diyafram rahatlar; yiyeceklerin sindirimi kolaylaşır; kan dolaşımı düzenlenir. Kramplar ve ağrıları geçer.

 

b) Çimdikleme (Na)

Cilt başparmakla diğer parmaklar arasında güçlü bir şekilde kıstırılarak uygulanır.

Bu yöntemde omuzlar rahat ve alçak tutularak ve kollar dirsekten bükülerek güç bileklere verilir. Bu hareket önce hafif, daha sonra güç artırılarak yapılır. Tırnaklarla cilde zarar vermemeye dikkat edilir.

Cildi baş ve işaret parmakları arasında sıkıştırın (bak. resim 6). Masaj bölgeleri, boyun, kollar ve bacaklardır.

Cildi, başparmakla bir araya getirilmiş işaret, orta ve yüzük parmakları arasında sıkıştırın (bak. resim 7). Masaj bölgeleri, bel bölgesi, sırt ve kaba ettir.

 

 

 

 

Yöntemin Etkileri

Terlemeyi artırarak toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar; Vücuttaki dengeyi sağlar; gerginliği giderir ve destekleyici damarları faaliyete geçirir; krampları gidererek ağrıları hafifletir.

 

c) Kısa Fasılalarla Bastırma (An)

Parmakla ve elle belli bir nokta veya bölgeye bastırın.

Bu yöntemde hareketler hastanın nefes alımıyla koordine edilir. Basınç yukarıdan aşağıya doğru dümdüz olmalı, hareket gittikçe kuvvetlenerek daha derin dokuları etkilemelidir.

 Başparmakla kısa fasıllarla bastırma: Başparmağın ucuyla bastırın, diğer parmaklar o arada masaj yapılan bölgenin üzerinde olmalı (bak. resim 8). Bu yöntem iki elin başparmaklarıyla yapılabilir: Etkileme gücünün artması için bir parmak diğer parmağın üzerine konur (bak. resim 9). Masaj bölgeleri, kafa, yüz, boyun, bel bölgesi, sırt, kollar ve bacaklardır. 

Elle kısa aralıklarla bastırma. El düz tutularak bütün tabanıyla bastırılır.

(bak. resim 10). Masaj bölgeleri, bel bölgesi, sırt, göğüs kafesi ve karındır.

 


 

 

 

Yöntemin Etkileri

Birikintileri giderir veya dağıtır; kan dolaşımına yardımcı olur, üçlü ısıtıcının orta kolunu ısıtır ve soğuğu dağıtır; meridyenleri ve destekleyici damarları faaliyete geçirir, yumuşak dokulardaki ağrıları hafifletir.

 

d) Dairesel Ovuşturma (Ju) 

 

 

Dairesel hareketler yaparak parmaklar veya elle cildi ovuşturularak uygulanan masajdır.

Bu yöntemde kol dirsekten bükülüp bilek havada tutularak parmaklarla ovuşturulur. Parmakların, elin ve bileğin hareketleri koordineli olmalıdır. Hareket uyumlu, yumuşak ve düzenli, iç kasları oynatmadan yapılmalıdır

Parmaklarla dairesel ovşturma: İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmak bir araya getirilerek ovuşturulur, (bak. resim 11). Masaj bölgeleri, boyun, göğüs, karın, kollar ve bacaklardr.

 

 

Elle dairesel ovuşturma, Bütün elin tabanı ile ovulur, (bak. resim 12). Masaj bölgeleri, göğüs, kaburga altı bölgesi, bel bölgesi ve karındır.

 

Yöntemin Etkileri

Ying ve Yang'ı dengeler; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır, yaşam enerjisi akışını düzenler, üçlü ısıtıcının orta kolunu aktive eder; durgunluk ve birikimleri giderir; kan dolaşımını olumlu etkiler, kramp ve ağrıları hafifletir.

 

Noktayı Ovuşturma (Mu) 

 

Dairesel hareketlerle, parmak veya elle belirli bir noktayı ya da bölgeyi bastırarak uygulanan masajdır. Bu yöntemde omuzlar rahat bırakılır, dirsekler gerilmez. Güç önkol ve bileklere verilir, iç kaslara müdahale ederek dairesel hareketlerle ovuşturulur. ü Noktanın başparmakta ovuşturulması:

Başparmak noktanın üstüne konur, diğer parmaklar masaj bölgesinin üzerinde kalacak şekilde dairesel hareketler yapılır.

(bak. resim 13) Masaj bölgeleri, vücuttaki tüm nokta veya bölgelerdir. 

Elle ovuşturma. Elin tümü veya tabanıyla ovuşturulur, (bak. resim 14) Hareketin etkisini artırma amacıyla eller üst üste konabilir. Masaj bölgeleri, göğüs, karın, bel bölgesi, sırt ve sert kaslı bütün diğer bölgelerdir.

 

 

 

Yöntemin Etkileri

Göğüs ağrılarını hafifletir ve yaşam enerjisi akımını dengeler; durgunlukları yok eder ve birikintileri dağıtır; meridyenleri ısıtır ve destekleyici damarları faaliyete geçirir; kan dolaşımını olumlu etkiler; krampları ve eklemlerdeki ağrıları dindirir.

 

f) Noktaya Bastırma (Tzen) 

 

Yandan işaret parmağıyla desteklenmiş başparmakla uygulanan masajdır. Orta parmakla noktaya kuvvetle bastırılır.

Bu yöntemde omuzlar rahat bırakılır, dirsekler ise germeden tutulur; bilek havada tutulur, orta parmak uzatılır, parmak ucu gerilir, sonra kuvvetlice noktaya bastırılır. Cilde hasar vermemeye dikkat edilmelidir, (bak. resim 15)

Masaj bölgeleri, eklemlerdeki ağrılı bölgeler veya tüm vücuttaki noktalardır.

 

Yöntemin Etkileri

Geçişleri açar ve ruhsal durumu rahatlatır; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır (Ying ve Yang'ı normal hale döndürür); destekleyici damarları faaliyete geçirir ve ağrıları dindirir.

 

g) Noktada Sürtme (Ka) 

 

E! veya başparmağın yanındaki çıkıntıyla (tenar), ısınmayı oluşturmak için ileri geri hızlı sürtme hareketi yapılarak uygulanan masajdır.

Bu yöntemde, dirsek hafif bükük, bilek ve parmaklar dümdüz tutturulur, yaşam enerjisi akımı elle yönlendirilerek hızla cildin üzeri orta kuvvetle doğrusal olarak ovuşturulur, iç dokuları yerinden oynatmamaya dikkat edilmelidir. Masaja cilt ısınana kadar devam edilir. 

 

Serçe parmağının çıkıntısıyla (hipotenar) sürtme. Parmakları bir araya getirilir ve serçe parmağının çıkıntısıyla ovulur, (bak. resim 16) Masaj bölgeleri bel bölgesi, sırt, kaburganın etrafındaki bölge, basen bölgesi, kollar ve bacaklardır.

Tüm elle sürtme: Parmaklar birleştirip el serbest şekilde uzatılarak vücudun boyuna veya enine elle ovulur, (bak. resim 17) Masaj bölgeleri, bel bölgesi, bel-basen bölgesi, göğüs ve karındır.

Yöntemin Etkileri

Meridyenleri ısıtır ve destekleyici damarları faaliyete geçirir; göğüs ağrılarını dindirir ve yaşam enerjisi akımını dengeler; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır, Yang'ı güçlendirir ve Ying'i besler.

 

h) Çizgisel Masaj (Tuy) 

Bir veya iki elle, meridyen, kas veya kemik boyunca uygulanan masajdır.

Bu yöntemde omuzlar rahat bırakılır, dirsekler gerilmeden tutularak güç önkollara verilir. Hareketler esnek ve ritmik olmalıdır. Hareket hızı ve güç ellerin ikisinde de dengeli olmalıdır.

 

 

Kol ve bacakların çizgisel masajı: Hastanın kolu veya bacağı tutulup hızlı hareketlerle sıkıp bırakılarak, uzunlamasına, kol altından bileğe, kalçadan ayak bileğine doğru ilerleyerek masaj yapılır.

Başparmakla meridyene bastırılır. (bak. resim 1 8)

Masaj bölgeleri, kollar ve bacaklardır.

El ve ayak parmaklarında çizgisel masaj: Hastanın bileği bir elle tutulur, diğer elle hastanın parmağı, orta parmak kemiği köküyle parmak kemiklerinin eklemleri birlikte tutulup parmak uzatılarak ucuna doğru çekilir, (bak. resim 19) Masaj bölgeleri, el ve ayak parmaklarıdır.

Kaburgaların aralarındaki boşluklarda çizgisel masaj: Başparmaklar omurganın iki tarafına yerleştirilip, kaburgaların etrafından ön koltukaltı çizgisine doğru ovuşturulur, (bak. resim 20) Masaj bölgeleri, kaburgaların arasındaki boşluklardır.

 

 

 

Yöntemin Etkileri

Ying ve Yang'ın meridyendeki enerji dengesini normal hale döndürür ve destekleyici damarları faaliyete geçirir; gerginliği giderir ve eklemlerdeki ağrıyı dindirir, kan dolaşımını I olumlu etkiler ve yaşamsal enerji akımını düzenler; göğüste S sıkılma hissini giderir ve karaciğer ağrısını dindirir.

 


 

 

ı) Yuvarlama (Guen)

Elin veya bileğin hastanın cildinde ileri geri "yuvarlanarak" uygulanan masajdır. (bak. resim 21) 

Bu yöntemde, hareketler ritmik şekilde ve aynı kuvvetle gerçekleştirilmelidir. Omuzlar rahat ve düşük, kollar dirsekten bükük olmalıdır. Masaj bölgeleri, boyun, omuzlar, bel bölgesi, sırt, kollar ve bacaklar.


Yöntemin Etkileri

Kan dolaşımını olumlu etkiler ve yaşam enerjisi akımını dengeler; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır; meridyenleri aktivize eder ve destekleyici damarları arındırır; kramp ve ağrıları hafifletir; gerginliği giderir ve eklem ağrılarını dindirir. 


 

Vibrasyon (Tzen) 


 

El veya parmak belirli nokta ya da bölgeye konulup hızlı bir vibrasyon uygulayarak yapılan masajdır. 

Bu yöntemde, yaşam enerjisi akımını, vibrasyonu yapacak olan ele ya da parmağa, sonra da masaj bölgesine yönlendirmek için konsantre olunur. Vibrasyon hızlı, hafif ve dengeli olmalıdır. El bileği ne çok kuvvetli bastırmalıdır, ne de yerinden oynamalıdır.

 

  

asaj bölgeleri, kafa, yüz, göğüs ve sırttır.

Avuçla gerçekleştirilen vibrasyon. Omuzlar rahat ve indirilmiş şekilde, dirsekler isteğe göre rahat bırakılır, vibrasyon elle gerçekleştirilir(bak. resim 22) Masaj bölgeleri, göğüs, karın, bel bölgesi ve sırttır.

 

Yöntemin Etkileri

Psikolojik durumu rahatlatır ve gözleri güçlendirir; göğüs ağrılarını dindirir ve diyaframı rahatlatır; başlangıçtaki yaşam enerjisini güçlendirir ve Yang'ı artırır; sindirim sistemini arındırır ve kan durgunluğunu giderir; meridyenlerde Ying ve Yang'ın enerji orantısını normal hale döndürür ve colateral damarları aktivize eder; kramp ve ağrıları dindirir.

 

 

j) Uzun Süreli Bastırma (Tsia) 

Bu yöntem uygulanırken basıncı artırmak için önkol veya dirsekle çalışılır.

 

 

Bu yöntemde, omuzlar rahat ve indirilmiş olmalıdır, dirsekler bükük tutulur. Basınç giderek artırılır. Kemik ve eklemlere zarar vermemeye dikkat edilmelidir.

Ön kol yardımıyla gerçekleştirilen uzun süreli bastırma. Bu yöntemde dokular daha yumuşak olduğu için önkolun dirsek tarafı kullanılır. Bu yöntem aralıksız veya diğer yöntemlerle değişerek uygulanmalıdır.

Uzun süreli bastırma, dairesel ovma ile birleştirilebilir, (bak. Resim 25)

Masaj bölgeleri, bel bölgesi ve sırttır.

 

Dirsekle yapılan uzun süreli bastırma. Bu yöntem kasların sert olduğu bölgelere uygulanır. Kol dirsekten bükülür, sonra da gittikçe basınç artırılarak masaj yapılan bölgeye bastırılır, (bak. resim 25) Masaj bölgeleri, bel bölgesi, kaba et ve bacaklardır.

 

Yöntemin Etkileri

Yaşam enerjisi ve kan dolaşımını olumlu etkiler, durgunluk ve birikintileri giderir; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır, meridyenleri aktivize eder ve ağrıları dindirir.

 

k) Hafif Vurmalar (Tszu)

 

 

Bölge üzerine parmak uçlarıyla ve hatif sıkılmış yumrukla hafif vuruşlar yapılarak uygulanan masajdır.

 

 

Bu yöntemde, omuzlar rahat bırakılıp indirilir, dirsekler bükülmeden rahat tutulur, güç önkollara verilir. Hareketler hafif, çevik ve esnek olmalıdır.

Parmak uçlarıyla hafif vurma. Beş parmakla birden çalışılır, el bilekten hareket ettirilerek parmak uçlarıyla hafif vuruşlar yapılır. Bu yöntem iki elle bir den gerçekleştirilebilir, (bak resim 26) Masaj bölgeleri, kafa, göğüs ve karındır. 

Hafif sıkılmış yumrukla vurma. Parmaklar yumruk gibi ama çok sıkı olmayacak şekilde sıkılır ve bükülür. Avuç aşağıya doğru olmalıdır, dirsek bükük şekilde; vuruşlar düzenli gerçekleştirilir. (bak. resim 27). Masaj bölgeleri, bel bölgesi, sırt, kollar ve bacaklardır.

 

Yöntemin Etkileri

Kişinin kendini dinç hissetmesini sağlar, ruhsal durumu rahatlatır, göğüs ağrılarını dindirir ve yaşam enerjisi akımını düzenler; eklemleri ve destekleyici damarları faaliyete geçirir; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır, kramp ve ağrıları dindirir.

 

j) Piston Sürtme (Shuy) 

Ellerin birbirine ters yönde ovuşturulması yöntemiyle uygulanan masajdır.

Bu yöntemde, güç önkollarda toplanır, sonra düzenli ve hızlı bir şekilde iki elle aynı anda ileri geri doğru ovuşturulur, (bak. resim 28) Masaj bölgeleri, kaburga altı bölgesi, kaburgalar, kollar ve bacaklardır.

 

 

Yöntemin Etkileri

Karaciğer ağrı'arın1 dindirir ve karaciğerdeki yaşam enerjisi akımını düzenler; kan dolaşımını olumlu etkiler ve yaşam enerjisi akımını düzenler; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır, gerginliği giderir ve eklemlerdeki ağrıları dindirir.

 

 

m) Hafif Dokunmalar (Tuy) 

Parmaklar veya ellerle dokunarak uygulanan masajdır.

Bu yöntemde, parmaklar birleştirilerek eller uzatılır, yumuşak ve ritmik bir biçimde masaj bölgelerine dokunulur, (bak. resim 29) Masaj bölgeleri, kata, yüz, göğüs, kaburga altı bölgeleri, karın, bel bölgesi ve sırttır.


 

Yöntemin Etkileri

Kalbi ve ruhsal durumu rahatlatır; göğüs ağrılarını dindirir ve yaşam enerjisi akımını dengeler; üçlü ısıtıcının orta kolunun uyumlu çalışmasını sağlar; rüzgarı kovar ve soğuğu dağıtır.

 

n) Hafif Dokunmalar ve Hafif Vurmalar (FuFa) 

Parmak uçları veya ellerle gerçekleştirilen dokunuşlar ve vurmalarla uygulanan masajdır.

Bu yöntemde, parmaklar birleştirilip el uzatılır, hafif dokunmalar ve hafif vuruşlar şeklinde yumuşak ve ritmik bir biçimde gerçekleştirilir. (bak. resim 35) Masaj bölgeleri, kafa, yüz, göğüs, kaburga altı bölgesi, karın, bel bölgesi ve sırttır.

 

Yöntemin Etkileri 

Beyinde kan dolaşımını iyileştirir ve ruhsal durumu rahatlatır; gözleri iyileştirir; göğüs ağrılarını dindirir ve yaşam enerjisi akımını dengeler; üçlü ısıtıcının orta kolunun uyumlu çalışmasını sağlar ve yaşam enerjisini kuvvetlendirir; rüzgarı j kovar ve soğuğu dağıtır.

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 


 

 

 

 
 
 + Büyüt | - Küçült  
Egzersiz