Hatha Yoga ve Çeşitli Türleri

Cyntia Worby


Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretilen yoganın çoğu, beden duruşları, nefes alma tek1 nikleri, gevşeme ve meditasyondan oluşan Hatha Yoga türleridir. Hatha Yoga, yoganın alt özelliklerinin altına alan şemsiyedir. Bu stilleri birbirinden ayıran şey, vurguladıkları noktalar ve uyguladıkları tekniklerdir.

Iyengar Yoga
Iyengar Yoga, adını dünyanın en etkili yogilerinden biri olan Hintli yoga üstadı Iyengar'dan alır. Iyengar Yoga doğru duruş ve ince ayrıntılara dikkat üzerine odaklanır. Sonuç olarak, duruşların daha uzun süre uygulanması ve daha sık olarak yinelenmesi nedeniyle yoga dersleri daha yavaş ilerler.
Yeni başlayanlara, yogaya sağlam bir temel sağlama ve doğru duruşu ayaktan yukarıya dek yerleştirme özelliğini taşıyan ayakta yapılan duruşlar önerilir.
Ayaklarınız, omuzlarınız, kalça, pelvis ve ellerinizle ilgili çok şey öğrenmeyi bekleyebilirsiniz. Öğrenci belli bir ustalık düzeyine ulaşınca, pranayama adı verilen nefes alıştırmalarına geçilebilir.
Iyengar Yoga kemer, battaniye, minder ve iskemle gibi eşyaları, öğrenciye destek sağlamaları ve duruş sırasında beden dengesine yardımcı olmaları amacıyla kullanır. Bu tür eşyaların kullanımı, öğrencilerin duruşu en iyi şekilde gerçekleştirerek en fazla yararı elde etmelerini sağlarken, bir yandan da yaralanma riskini en aza indirir. Eşyalar destek sağlayarak, öğrencinin duruşu uygularken rahatlık ve çaba arasında denge oluşturmasına, daha rahat nefes almasına ve duruşu daha iyi kavramasına olanak sağlar. Iyengar aynı zamanda, yoganın sağaltım amacıyla kullanılması konusunda engin bilgiye sahip olmasıyla tanınmaktadır. Bir Iyengar öğretmeni özenli ve zorlu bir eğitimden geçerek yetişir. Iyengar sertifikası almak isteyen öğretmenlerin belirli gerekleri yerine getirmeleri beklenir.

Ashtanga Yoga
Ashtanga Yoga, ujjayü nefesi (Darth Veder'in sesini andıran özel bir nefes alma tekniği) ve vinyasa adı verilen duruş dizileriyle bağlantılı birbirini izleyen dinamik, hızlı ve zorlu duruş dizilerine denir. Güç ve esneklik oluşturup fiziksel dayanıklılığı artıran, beden ısıtıcı, toksinlerden arındırın ve akıcı bir egzersizdir.
K. Pattabhi Jois adlı Hintli üstadın öğrencileri bu yoga türünü Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünyaya getirmişlerdir. Yoğun ve zorlayıcı egzersizlerden hoşlanan, spora yatkın kişilere uygun bir stildir. Sistem, zorluk düzeyi gitgide artan altı diziden oluşur.

BİLGİ
Los Altos, California'daki itfaiyeciler, güç ve esnekliklerini artırmak amacıyla yogayı günlük egzersiz programlarına dahil etmişlerdi. Fakat on sekiz ay sonra, yoganın başka yararları olduğunu da keşfettiler. Ekip o günden beri daha yakın bir ilişki içine girdi ve artık birlikte daha iyi zaman geçiriyor. Ayrıca acil durumlar sırasında çok daha sakin ve iyi iletişim içinde olduklarını fark ettiler.

Güç Yogası
Ashtanga Yoga'nın Amerikanlaştırılmış bir türü de, Ashtanga Yoga öğretmeni ve Güç Yogası adlı kitabın yazarı olan Beryl Bender Birch'ten kaynaklanan Güf Yogasîdır. Güç yogası çoğunlukla Ashtanga Yoga sistemini temel alan enerjik ve akıcı bir dizi duruştan oluşur. Birçok sağlık kulübü aerobikten yogaya geçiş aşamasında Güç Yogasından yararlanmaktadır.

Bikram Yoga
Bikram Yoga, Bikram Choudhury tarafından geliştirilmiş olan zorlayıcı, hararetli ve şiddetli bir yoga türüdür. Alıştırmalar her türlü bedensel sistemin verimli işleyişini güçlendirmek amacıyla tasarlanmış olan yirmi altı yoga duruşunu içeren bir dizi hareketten oluşur. Bu hareket dizisi ujjayii nefesini kullanmak suretiyle yapılır. Yoga stüdyosu, terlemeyi ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasını hızlandırmak için 3738 dereceye kadar ısıtılır.
Dizinin ilk bölümü ayakta yapılan duruşlardan oluşur. Arkaya doğru eğilme, öne doğru eğilme ve belden dönme hareketleri, ateş nefesi de denilen kapalabhati nefesi ile birlikte uygulanır. Her duruş genellikle iki kere gerçekleştirilir ve belirli bir süre boyunca duruşu bozmadan beklenir.
Sağlık sorunu olmayan, kronik hastalık veya bozuklukları en az düzeyde olan kişiler Bikram Yoga yapmaya aday olabilir. Bedenin arındırılmasını, toksinlerin atılmasını ve maksimum esnekliğe sahip olmayı sağlayan bir egzersizdir.

ÖNEMLİ
Herkese uygun bir yoga stili mutlaka vardır; ayrıca, farklı türlerin ortak yönleri bulunur. Sürekli değişen yaşamın içinde ilerlerken, vardığınız noktada size daha uygun bir yoga türüne geçme gereksinimini duyabilirsiniz. Yirmi beş yaşındayken yaptığınız yoga stili, kırk beş yaşına geldiğinizde size uygun olmayabilir.

Viniyoga
Viniyoga, Hindistan'dan T.K.V. Desikachar tarafından geliştirilmiş olan yumuşak hareketlere ve sağaltım özelliğine sahip bir yoga türüdür. Desikachar bu stili babası Sri Krishnamacharya'nın öğretileri ve felsefesi üzerinde biçimlendirdi. Desikachar'ın öğrencilerinden biri olan Gary Kraftsovv kısa süre önce Viniyoga hakkında Esenlik İçin Yoga adlı kitabı yazdı.
Viniyoga her bireyin yaşam boyunca büyüyüp değişirken bütünleşmiş bir alıştırma geliştirmek için kullanabileceği bir yöntemdir. Bu yöntem, iyileşmeyi hızlandırmak, esnekliği artırmak ve sağlam eklemlere sahip olmanın yanı sıra güçlenmek ve esenlik hisleriyle dolmak gibi kişiye özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiş bazı akıcı yoga duruşlarından oluşur. Yoga felsefesi fiziksel egzersizle iç içe geçmiştir ve sıklıkla, terapi amaçlı olarak özel dersler yoluyla öğretilir. Toplu dersler de mevcuttur.
Hareketle nefesin koordinasyon halinde olmasına dayanır. Nefes alış ve verişler ve nefes alış ve verişin birbiriyle orantısı, Iyengar Yoga'nın aksine, alınan ve verilen nefesin süresi ile klasik duruşların değiştirilmesine göre zamanlanır. Örneğin, Iyengar Yoga'da bacakların uzatıldığı harekete benzeyen birçok Viniyoga hareketinde bacaklar hafifçe bükülür.

Kripalu Yoga
Kripalu Yoga, Hintli Kundalini üstadı olan Kripalvananda'nın müritlerinden Amrit Desai tarafından geliştirilmişti. Desai'nin mirası, Lenox, Massachusetts'te bulunan ve yoga atölyeleri ile yoga öğretmeni eğitimlerinin gerçekleştirildiği Kripalu Merkezi'nde yaşatılmaktadır. Kripalu Yoga'nın üç safhası, duruş ve nefese bilinçli odaklanma yoluyla iradeli, içsel alıştırma yapmak; duruşları sonuna dek bozmadan sürdürmek suretiyle hem iradeyi hem de teslimiyet duygusunu geliştirmek ve böylelikle, duygu ve düşünce biçimlerinden oluşan içsel dünyayı daha derinlemesine algılamak, hareketin içinde meditasyona dalmak ve meditasyon halindeyken, bedenin duruşu sürdürme ve gereksiz engel ve gerginlikleri ortadan kaldıracak kadar bilge olduğuna inanarak kendini bütünüyle teslim etmektir. "Akıntıya kapılıp ilerlemek" özendirilir. "Mükemmel" duruşu elde etmek gibi dış hedefler saptamak teşvik edilmez.

EK BİLGİ
Namaste yoga çevrelerinde sıklıkla kullanılan bir selamlama biçimidir. Yoga öğretmeni, ellerini kalbinin hizasında dua eder gibi birleştirip başını öne eğerek öğrencilerine namaste diyebilir. Bu, karşınızdaki kişiyi yalın bir biçimde selamlayıp takdir ettiğini göstermektir. Namaste, "içimdeki en yüce ya da en iyi olan şey senin içindeki en yüce ya da en iyiyi selamlıyor," demektir.

Phoenix Yükselen Yoga Sağaltımı
Phoenix Yükselen Yoga Sağaltımı, Michael Lee tarafından oluşturulmuştur ve psikoterapiyle Kripalu Yoga'nın karışımıdır. Yoga terapisti hastasıyla bire bir çalışarak onun çeşitli duruşları yapmasını sağlar; böylece duygusal ve fiziksel olarak rahatlamasına yardımcı olur. Bu tam bir bedenzihin sağaltımıdır.

Sivananda Yoga
Sivananda Yoga, Hindistan'ın Rishikesh bölgesinden gelen Swami Sivananda'nın öğretilerini temel alır. Bu yoga türü ağırlıklı olarak yoga duruşları (asanalar), nefes teknikleri (pranayama), gevşeme (savaşana veya ceset duruşu), beslenme (vejetaryen), olumlu düşünce (vedanta) ve meditasyon (dhyana) üzerinde durur.
Dünyada seksenden fazla merkezde öğretilmektedir. Sivananda Yoga, fiziksel gücü ve esnekliği artıran on iki temel yoga duruşu, ilahiler, nefes alıştırmaları ve meditasyondan oluşur. Bahamalar'daki Sivananda inziva köşelerinde bir ay süren öğretmenlik eğitimleri verilmektedir.

Bütünsel Yoga
Bütünsel Yoga ilk olarak 1966 yılında Sri Swami Satchidananda tarafından başlatılmıştı. Satchidananda 1969'da Woodstock'ta bir konuşma yapmış; konuşmasıyla savaş sonrası nüfus patlamasına yol açmış olan "Baby Boom" kuşağına esin vermiş ve yoganın popülerliğini artırmıştı.
Bütünsel Yoga dersleri belirli duruş dizileri, nefes alma teknikleri, ilahiler, gevşeme ve meditasyona odaklanan geleneksel, hafif Hatha Yoga derslerinden oluşur. Her biri yetmiş beş dakika süren derslerin ilk kırk beş dakikasında yapılan asana alıştırmalarından sonra derin gevşeme, pranayama alıştırması ve meditasyon yapılır.

Ananda Yoga
Paramahansa Yogananda'dan esinlenmiş olan J. Donald VValters (Swami Kriyananda) tarafından geliştirilmiş olan Ananda Yoga, kişiyi meditasyona hazırlayan sakin ve rahat bir yoga stilidir. Olumlama mesajları ile duruşlar birbiriyle bağlantılı olup, fiziksel enerji bilinçli dikkat yoluyla bedenin çeşitli noktalarına yöneltilir. Duruşların her biri kişisel farkındalık ve kendini tanımayı artırmaya yöneliktir. Öğrenciler duruşları uygularken gevşemeye teşvik edilir. Ananda Yoga öğretmeni olmak için çeşitli sertifika programları bulunmaktadır.

ISHTA Yoga (Yoga Bölgesi)
İlk defa Alan Finger ve babası tarafından geliştirilen ISHTA ("Bütünsel, Hatha, Tantra ve Ayurveda Bilimi"nin baş harfleri) New York'taki popüler Yoga bölgelerinde öğretilen yoga tarzıdır. ISHTA Yoga dersleri, Ashtanga Yoga ile Iyengar Yoga'nın en hassas noktalarının bileşimi ile nefes alıştırmaları ve meditasyondan oluşur.

Anusara Yoga
Anusara Yoga, Hatha Yoga'yı ve biyomekanik ilkeleri temel alır. Fiziksel enerjiyi topraklama ve iç ve dış uyuma odaklanmanın yanı sıra kalbi açık tutar ve duruşlar birbirini akıcı bir şekilde izler. Anusara Yoga'nın yaratıcısı olan John Friend, bu yoga türünün aşağıda belirtilen üç ana ilke nedeniyle diğer Hatha Yoga türlerinden farklı olduğunu söylemektedir:
• Tavır: Kişi, kendi gerçek doğası aracılığıyla ve yine o doğrultuda kendini yaratıcıya ve kutsanmaya açar.
• Uyumlama: Yapılan her hareket sırasında, kişi bedeninin farklı bölümlerinin her birinin farkındadır.
• Eylem: Hareketler sırasında odak merkezi kalptir ve kasların sağlamlığı ile içsel özgürlüğün genişleyip artması arasında denge vardır.

Kundalini Yoga
Kundalini, Batı'ya Yogi Bhajan tarafından getirilmiş olan ve kuyruksokumunda bulunan kundalini (yılankavi güç) enerjisini uyandırmaya dayanan Tantrik Yoga disiplinlerinden biridir. Belirli yoga duruşlarıyla birlikte ilahiler eşliğinde uygulanan etkili nefes teknikleri, kuyruksokurnundaki kundalini enerjisini uyandırarak süptil beden üzerindeki ana enerji merkezlerine ilerlemesini sağlamak ve böylece ruhsal dönüşüm ve birlik bilincini elde etmek üzere tasarlanmıştır.

Size Uygun Olan Yoga Türünü Belirlemek
Halen yaşamakta olan, son derece zengin ve çeşitlilik içeren bir gelenek olan yoga, bireysel gereksinimleri karşılayacak şekilde sürekli evrimleşmektedir. Kendilerini egzersiz yapmaya adayan kişileri sağlık ve esenlikle ödüllendirir. Kitabın bu bölümünde anlatılan yoga türleri, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretilmekte olan yoga stillerinin yalnızca bir bölümüdür. Bununla birlikte, kendi yaşam tarzına uygun bir yoga türü arayışında olan kişi için yararlı olacaklardır.
Seçeceğiniz yoga türü, neden yoga yapmak istediğinizle bağlantılıdır. Örneğin, yeterince esnek bir vücuda sahip olmayan, diz eklemleri ve sırtının alt kısmı gergin olan birisi, bedenine daha fazla esneklik ve hareket yeteneği kazandırmak isteyebilir. En önemli amaç, fiziksel rahatlığı ve hareket alanını artırıp genişletmektir. Baş ağrıları ve bel ağrısından muzdarip bir başkası ise, stres ve gerginliği ortadan kaldırmaya yönelik gevşeme, nefes alıp verme ve meditasyon teknikleri üzerinde yoğunlaşan başka bir yoga dersini tercih edebilir. Hastalık veya ameliyattan yeni kalkmış üçüncü bir kişi ise pasif yoga duruşlarının öğretildiği yoga derslerine ilgi duyabilir. Yine bir başkası, yoga derslerinde iyice aktifleşmeyi ve sınırlarını zorlamayı arzu ederek, terlemek, gücünü artırmak ve daha iyi form tutmak için egzersiz yapmak isteyebilir.
Kendi gereksinimlerinizi karşılayan bir yoga kursu buluncaya dek mümkün olduğunca farklı türü deneyin. Neden yogaya başlamak istediğinize karar verin. Bu deneyim size neler kazandıracak? Kararınızı verirken en önemli unsur eğitmeniniz olacaktır. Yoga öğretmenine, eğitimiyle ilgili ayrıntıları ve mesleki geçmişini sorun. Öğrenciyle öğretmenin birbirine kanının ısınması gerçekten çok önemlidir. Bir yoga dersine katıldıktan sonra, kendinize şunları sorun:

• Öğretmenden yeterince ilgi gördüm mü; yoksa ders sırasında çevreme bakınıp diğer öğrencilerin yaptıklarını taklit mi ettim?
* Vücudumu alışık olduğumdan farklı şekilde kullandığım için oram buram biraz sızlıyor mu; yoksa derste herhangi bir yerim incindi mi?
* Kendimi enerjik ve sakin mi, yoksa hayal kırıklığına uğramış ve gergin mi hissediyorum?
* Sınıf, istediğim kadar ilgi görebilmeme olanak sağlayacak kadar az kişiden mi oluşuyor?
• Kendimi rahat hissettim mi?
• Öğretmenin talimatları, izleyip anlayabileceğim kadar net ve açık mıydı?


 

 

 

 

 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült