Kişisel Gelişim

 

 

Farkındalık Nedir?

Mustafa Kartal


Farkındalık, en anlaşılır hali ile anda kalınan yargısız izleme hali olarak tanımlanır. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, farkındalık hali uygulaması çok kuvvetli şifa etkisi oluşturmaktadır. Hem ruhsal, hem fiziksel, hem de duygusal olarak farkındalık oluşturmak, dikkatimizin büyük bir kısmım aşağıdaki konulara vermemiz anlamına gelir:

• Şimdide ve burada olmak: Geçmişte kaybolmak veya gelecek için endişelenmek yerine şu anda ne olduğuna odaklanmak

• Yargısız olmak: Mevcut andaki deneyimimi olduğu gibi kabul ederek tadını çıkarmak

• Tepkisiz olmak: Duyguları onların esiri olmadan izlemek

• Kendi kendini gözlemlemek: Nefesin yavaşlaması ya da hızlanması gibi içsel değişikliklerin farkına varmak.

Farkındalık yukarıdaki tanımlar doğrultusunda dikkatimizi koruma kabiliyetini içerir. Bunu yapabildiğimizde, stresi ortaya çıktığı anda ortadan kaldırabiliriz. Sonuçta, bize her hatırlatıldığında stres yanıtımızı tetikleyecek şekilde bu stresi üzerimizde taşımaktan kurtuluruz.

Farkındalıkla birlikte gelen rahatlama ve huzur, sistemimizin kendi kendini tamir etmesine de sebep olur. Bu da farkındalık araştırmalarının ispatladığı üzere inanılmaz tıbbi faydalar sağlar. Farkındalık haline ulaşmanın en etkili yolu, nefes farkındalığı ile mutlu olma hali oluşturmaktır.

Nefesi Kontrol Etmek

Her an, her yerde uygulayabileceğiniz, basit, güçlü ve sakin bir tekniktir. Oldukça etkilidir, öğrenmesi eğlenceli ve uygulaması kolaydır. Nefes kontrolü sayesinde istediğiniz anda ve istediğiniz yerde, rahat bir farkındalık haline geçebilirsiniz. Kendinizi çok büyük bir baskı altında yüksek stres içinde bulduğunuzda sadece nefesinizi kontrol etmek işe yaramayabilir. Bu durumda arka arkaya derin ve yavaş nefesler alarak veya nefes alışverişlerinizi 30 saniye süresince, saniyede bir solunum yapacak şekilde 30 hızlı nefes alışverişi oluşturabilirsiniz.

Mutluluk Oluşturmak

Bu nefes çalışması sonucunda serotonin ve endorfin gibi hormonların hızla üretilmesini sağlayarak bulunduğunuz duruma denge ve uyum sağlayabilirsiniz. Nefes kontrolü ve gerektiğinde nefes teknikleri uygulamaları ile hayatınızın kontrolünü elinize almanız ve stresi ortaya çıktığı anda yok etmeniz çok kolaylaşır. Böylece yaşamın tadım çıkarmak için size daha fazla zaman kalır.

Stresi Sonlandırmak

Stres hepimiz için hayatın gerçeğidir, ama onunla daha etkin şekilde başa çıkmayı öğrenebiliriz. Ruhsal, fiziksel ve duygusal huzur sağlamaktaki en önemli kritik faktör, farkındalık derecemizdir. Mutlu, mevcut anda, yargısız bir farkındalık haline girme yetisini kazandığımızda, hayatımızı daha tam, daha etkin şekilde, neşeyle ve mutlulukla yaşamaya başlayabiliriz.

Farkında Olmak

Farkında olmanın ne olduğunu anlayabilmek için, önce ne olmadığını anlamak gerekir. İnsanlar her zaman daha iyisine ve daha fazlasına ulaşmak isterlerse de özel bir farkındalık oluşturmadan genellikle hedeflerine ulaşamazlar. Aradığına ulaşamayan insan genellikle inanç üreten felsefelere çekilerek dengelenmek ister. Bunun genel sonucu olarak benliğini kaybederek kendini, değersizlik ve kurban bilincinin içinde bulur. Hayat amacını ortaya çıkaramamanın verdiği etki ile diğerleri için yaşamak ve kendi varlığından vazgeçmek gibi bir anlayışı seçer. Bu durum onun başarısızlığının üstünü örter ve sahte bir mutluluk oyununa izin verir. Kendinden daha çok başkalarının beklentilerini karşılamak üzere kurgulanmış bir yaşamı deneyimlemeye başlar.

Ben kimim, neyim? Nasıl bir insanım? Kişilik özelliklerim, karakterim, potansiyellerim nedir? Benzeri sorulan kendine sormadan yaşamak, içinde bulunduğu durum hakkında hiçbir bilgisi olmadığı bir gerçeklikte otomat bir yaşam sürmek demektir.

Farkındalık soru sormakla başlar. Soru yoksa farkında olmaktan söz edemeyiz. Soru olmadığında cevap da yoktur. Cevaplar ısrarla etrafında dolaşsa da kişi cevaplan okuyabilecek bir düzeyde ve kapasitede olamaz.

'Farkındalık nedir?' Sorusuna birçok farklı cevap alabiliriz. Farkındalık, öncelikle "şimdi ve burada"yı anlatır. Bir başka cevap da kişinin gerçek ihtiyaçlarım tespit etmesi ve ihtiyaçlarım karşılamak için arayışa geçmesi olarak ifade edilir. Davranışın, beliren ihtiyacın giderilmesini sağlayamadığı durumlarda birçok kez ihtiyaç içinde olan bir tarafımız uyarılır ve bizi onu tatmine yönelik hareketlendirir. Bazı ihtiyaçlar tatmin edilir, bazıları edilemez.

Farkında olmak seçimlerimizi çoğaltır, seçenekleri bollaştırır ve kolaylıklar sağlar. Kişi farkındalık kazanırsa ihtiyaçlarının, isteklerinin ne olduğunu bilir. Bakış açısının geniş tutulduğu farkındalık detayları görebilmektir. Odaklanmış farkındalık ise odada bulunan eşyaların değişik renklerini görebilmektir. Bakmak yerine görmeyi, duymak yerine işitmeyi, dokunmak yerine hissetmeyi bilmektir. Kişinin bilinçli bir farkındalık düzeyi edinebilmesi için hem kendini hem de içinde bulunduğu ortamı kontrol etmeyi öğrenmesi gerekir. Kasların kullanımı, nefes alma ve düşünceyi izleme çalışmaları kendini organize etmesinde büyük rol oynar.

Farkında olmak, her an yeniden doğmak ve hep yeni başlangıçlar yapmaktır. Ezber davranışların, tekrarlanan kalıpların dışına çıkmak, her gün taktığımız maskelerimizden kurtulmak, içe dönüşle başlayıp; iç ve dış çatışmaların dengelenmesi ile sonuçlanan bir süreçtir.

Farkındalık oluşturamadığında kişi geçmişte veya gelecektedir. Hayal dünyasında illüzyonu yaşar. Ait olduğu "an"ı yakalayamaz ve anlamlandıramaz. farkındalık iki ucu açık algılama durumu olarak değişen ve dönüşen şartlar karşısında uyum ve denge oluşturmak durumudur. Dalganın üzerinde keyifle sörf yapabilme kabiliyetidir.

Farkındalık, yaşam sahnesinde hem oyuncu hem izleyici kalabilme durumudur. Oyuna kendini kaptırmamak ve gerisinde yatan nedeni görüp amaca uygun davranış oluşturabilmektir. farkındalığı yükselmiş kişinin en önemli özelliği olaylara bağımsız, üstten ve tarafsız olarak bakabilmesidir. Tarafsız kişi bir konuya veya bir görüşe fanatik olarak bağlı değildir. Hiçbir ideolojinin savunucusu da değildir. O sadece kendinin ve bütünün ortak hayrını düşünür ve bütünün hayrına olanların aynı zamanda kendi hayrına da olacağını bilir.

Parça-Bütün İlişkisi

Yaşam, farkına varılmadığı sürece tatminsizlik içerir. Tatminsizlikler acı ve zorluk deneyletir. Tatminsizliğin kaynağı ya şiddetli arzu, ya nefret olan itilim ve çekilim duygusudur. Kendini bilme süresi içinde uyanıklık basamaklarında yükselerek acı ve haz algısına bağlı olan itilim ve çekilim sürecinden çıkmak mümkündür.

Tatminsizliği azaltmak için takip edilecek yol, her insanın yorumlayıp kendi anlayışı doğrultusunda takip edebileceği farkındalık çalışmalarıdır. Bireyselliği ve bütünselliği birbirinden ayırmadan beraberce kurgulamak farkındalığın temel prensibidir. "Bütün" olarak isimlendirdiğimiz potansiyeller toplamı, kendini gözlemleyebilmek ve kendinin farkına varabilmek için kendini parçalara ayırır. Bütünün kendini gözlemi/farkındalığı ancak kendisine ait bir parçasının kendini dışarıdan izlemesi durumunda mümkün olabilir. Bu yüzden bütünün bir parçası olarak bireyselliği yok etmeden; bütünün tamamını görecek bir bakış açısı, bütünü gözeterek niyet etme, bütüne hedefli davranış, bütüne yönelmiş hareket ve seçim, bütününe endeksli kazanç, bütünü kapsayan bilinçlilik/farkındalık/uyanıklık ve dikkat oluşturmak bireyselliğine ve bütünselliğine hizmet açısından önemlidir.

Nefes alışverişi kontrol edebilme kendini önemseme ve kendini değersizleştirmenin ortasında denge ve uyum oluşturan bir yol olarak anlam kazandırır. Parça ve bütün olma algınızı dengeleyerek aynı anda hem parça hem bütün olmanızı sağlar.

Nefesi ile tanışan kişi başlangıçta yalnızca etik düşünceler, arınmış bir hayat, düzenli ve disiplinli bir yaşam anlayışı ile sınırlansa da; daha sonra kutsallıklardan, kendi oluşturduğu tapınma biçimlerinden ve kendi yarattığı tanrısını mutlu etmeye dayalı kurban ritüellerinden uzaklaşır. Nefes farkındalığı bireyin tapınma, eksik olma, gücü dışarıya verme anlayışlarını onararak ayrılık bilincinden birlik bilincine geçirir. Gelmiş, geçmiş ve şimdi kavramlarının olmadığı her şeyin an içinde tanımlanabileceği bir bilinçlilikle kendinin de dahil olduğu bütünlüğün dışında başka bir gerçekliğin var olmadığının farkına varır. Farkındalığım yükseltmek için nefesini kontrol etmeye başlayan kişi bir süre sonra gözlemlediği fiziksel objelerin kendilerine ait gerçekliklerinin bulunmadığım anlar. Algıladığı nesnelerin sanıldığı gibi görülmediklerini, zihin tarafından transforme edilerek biçimlendirildiklerini ve mutlak bir gerçeği ifade etmediklerini bilir. Sonsuz potansiyeller ve sonsuz seçenekler dünyasına adım atar.

Daimi Zikir

Kişinin nefesi ile bir olması, gün içinde bütün dikkatini nefes alışverişine odaklaması onu, eskilerin 'daimi zikir' veya 'anı daim' dedikleri farkındalık boyutuna ulaştırır. Bu olduğunda kendi doğası gereği olarak isimlere, formlara ve maddesel dünyaya bağlandığının, tanımladığı her şeyin zihnin bir yanılsaması olarak zihinde oluştuğunun ve buna bağlı olarak zincirleme hatalar yaparak zihninin özgürlüğü kısıtladığının farkına varır.

Nefesini kontrol ederek farkındalık oluşturmaya başlayanlar zaman kavramını çökertirler. Zamanı çok hızlandırarak sebeplerin sonuçlarını çok kısa zaman aralıkları içinde yaşamaya ve bunun farkına varmaya başlarlar. Bazen zamanı yok edebildiklerinde sonuçları sebepleri oluşturmadan önce ya da aynı anda yaşamaya başlarlar. Yani zamanı an boyutuna çekerek zaman yanılgısından ve zamana olan ihtiyaçlarından uzaklaşırlar.

Nefes farkındalığı oluşturabilen kişiler zamanı çökerterek yakın zaman aralıklarında oluşan sebep ve sonuçları gözlemleme şansı elde ettikleri için, istemedikleri bir sonucu yaratmamak, acı ve zorluk içeren olay ve kişileri üzerlerine çekmemek için duygu, düşünce ve hareket seçimlerine dikkat etmeye başlarlar. Kendilerine yapılmasını istemedikleri davranışları başkalarına yapmamaya özen gösterirler. Otomatik olarak doğru niyetle yola çıkıp, etik bir hayat çerçevesinde, insan zihninin terbiyesi ve eğitiminin en basit ve direkt yollarını ararlar. Özellikle nefes farkındalık/uyanıklık/dikkat hali insanın iç ve dış dünyasını dingin ve konsantre bir ortamda kontrol etmesine imkan sağlar.

İçe Dönmek

Nefes meditasyonları da nefes farkındalığım destekler. En basit ve yaygın olarak rahat bir ortamda dik oturarak nefesi takip etmek, kişinin dış ortamdan soyutlanıp içine dönmesine, farkındalığım kaybederek kendini kaptırdığı oyundan dışarı çıkmasına yardımcı olur. İçe dönüş çalışmalarında tavsiye edilen nefesi takip esnasında vücutta, duyguda ve düşüncede ortaya çıkan aktiviteler, dikkatle ve yargısız takip edilmeye çalışılır.

Dikkat dağıldığı zamanlarda kendini başarısız bulma adına yargılamadan, şefkatle tekrar nefesi takibe geri dönülür. Dikkat ve uyanıklık çerçevesinde gerçekleştirilen nefes takibi zamanla fizik beden, duygu ve düşünce arasında bağlantının kurulması, dengenin oluşması ve birlikte hareket edilmesi olanaklarını sağlar.

Kabul etmek

Alabileceğiniz nefeslerin en iyisi içine kabul etme seçimini koyabildiğiniz nefestir. Bunun için birçok nefes alabilirsiniz. Ama her zaman akışta kalıp kabul etmek için kalpten izin vereceğiniz tek nefes yeterlidir. Kabul etme nefeslerini sabah ilk uyandığınızda ve gece uyumadan önce aldığınızda bütün süreçlerde akışa izin vermenize ve olanı olduğu gibi kabul etmenize yardıma olur.

Akışa izin vermesi ve olanı olduğu gibi kabul etmesi için kimse zorlanamaz. Bu bir secimdir. Akışa izin verdiğiniz zaman fiziksel dünyanın, tüm varoluşun ve tüm boyutların size hazırladığı hediyeleri görmek için bir adım atmış olursunuz. Yapmanız gereken kabul etmek anlamında derin bir nefes almanızdır.

Aslında akışta kalarak izin verdiğiniz zaman her aldığınız nefes kabul etme nefesidir. Siz kabul ettiğinizde tüm evren size hizmet etmek için yarışmaya başlar. Her kabul etme nefesinde enerjilerin, bilincin ve bütün potansiyellerin gelip size hizmet etmesini sağlayacak bütün yollar açılır.

Kabul etme nefesi almanız için özellikle yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Tersine hiçbir şey yapmamanız, bir ritüele, bir davranış biçimine sahip olmamanız kabul etmenizi kolaylaştırır. Sadece derin bir tek nefes işinizi görür. Yetmezse başka nefesler de alabilirsiniz. Ama kalpten kabul etmeye hazırsanız bilinçli alacağınız tek nefes her şeyi halleder.

Kabul ediyorum sözü sihirlidir. Kabul etme nefesini aldığınız anda inanılmaz bir işlem başlar. Bu işlem bilinçaltında çok yüksek düzeyde çalışmaya başlar. Bütün yaralarınızı sarmaya, tıkanıklıklarınızı açmaya başlar. Bu, kendi bilinçaltından toplu bilince doğru genişler ki var olan ve olmayan her şeye ulaşır. Belirsizlik potansiyellerini belirli hale getirecek hareketi başlatma emri vermiş, şalteri indirmiş veya açma düğmesine dokunmuş olursunuz.

Akışa izin vererek kabul etme nefesi aldığınızda tüm potansiyel enerjileri hareketlendirirsiniz. Düşünceniz kristalleşmeye başlar. Kabul nefesi aldığınızda düşünceler hareketlenir. Beyin hücreleri arasında yeni bağlantılar oluşturulur. Bu tıpkı Facebook'ta olduğu gibi her hücrenin diğerindeki bilgiye de sahip olacağı bir bağlantı kurması gibidir. Kabul ettiğiniz zaman konuya ilişkin bütün yollar amaca yönelik olarak yeniden döşenir. Aradaki engeller kaldırılır. Enerji bir yerden akamazsa kendine akacak yeni yollar, yeni bağlantılar kurar. Yolunu, kabul etme seçiminiz yönünde aldığınız nefesle bulur. Bu yol fizik bedeni, duygu bedenini ve düşünce bedenini sırayla aktive eder. Kabul etme nefesinden sonra artık size fazla iş düşmez. Sadece kabul etmeniz işi çözer.

Kabul ediyorum düşüncesi, bilinçli bir nefesle birlikte kurgulanmazsa amacına ulaşmaz. Bilinçli derin nefes kabul etmenizin önündeki bütün duygu ve düşünce engellerini etkisiz hale getirir. Bu yüzden düşünce ve nefes birlikte hareket ettirilmelidir.

Akışa izin vererek kabul etme nefesi aldığınızda olması gerekenlerin hızla olabilmesi için normal hayatınıza dönün. Sahiplenme ve beklentileri ortadan kaldırmış olarak, olacak olanı yüksek bir farkındalıkla tarafsız olarak izleyin. Her şeyin eşzamanlı olarak yaşamınızda nasıl gelişmeye başladığım fark edin. Eşzamanlıklar meydana geldiğinde, yaratımın sadece izin vermekle ve kabul etme nefesi almakla çok kolayca gerçekleştiğim anlayacaksınız. Eğer kabul etme nefesi işe yaramıyorsa bunun tek nedeni olabilir. Diğer insanlara bilincinizi kontrol etmeleri için izin veriyorsunuzdur. Sonsuza ve bütünün tamamına vereceğiniz izin ve kabulü, sınırlı bir düşünceye veriyorsunuzdur.

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült